Οδηγός για την αυθεντικότητα των ιερών λειψάνων

Οδηγός για την αυθεντικότητα των ιερών λειψάνων

“Τα ιερά λείψανα είχαν πάντοτε στην Εκκλησία ιδιαίτερο σεβασμό  και τιμή,  διότι το σώμα των Μακαρίων και των Αγίων, προορισμένα στην ανάσταση υπήρξαν πάνω στη γη  ο ζωντανός Ναός του Αγίου Πνεύματος και το μέσον για την αγιότητα, αναγνωρισμένη από την Αγία Έδρα μέσω της μακαριωνυμίας και της αγιωνυμίας”.  

Αυτό διαβάζουμε  στο νέο Οδηγό που έχει τίτλο: “Τα ιερά λείψανα στην Εκκλησίας: Αυθεντικότητα και Διατήρηση” της Ρωμαϊκής Συνόδου για τις υποθέσεις των Αγίων (16 Δεκεμβρίου 2017). Το νέο ντοκουμέντο που αντικαθιστά το Παράρτημα των Οδηγιών “Sanctorum Mater”, (Μητέρα των Αγίων 18 Φεβρουαρίου  2008 )  απευθύνεται  στους κατά τόπους Επισκόπους, Επάρχους και σε όσους Εκκλησιαστικούς Προϊσταμένους έχουν τα ίδια νομικά δικαιώματα”.

Αυθεντικότητα των ιερών λειψάνων

Στο ντοκουμέντο  υποδεικνύεται η κανονική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί  για την διαπίστωση  της αυθεντικότητας των ιερών λειψάνων  και των θνητών καταλοίπων  και για την εξασφάλιση της  διατήρησής τους. Τα ιερά λείψανα των Μακαρίων και των Αγίων – διαβάζουμε στον Οδηγό Οδηγίες – «δεν πρέπει να εκτίθενται  στο σεβασμό των πιστών  χωρίς να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό αυθεντικότητας της εκκλησιαστική Αρχής , που θα εγγυάται  την αυθεντικότητα τους”.

Διαδικασίες για τα ιερά λείψανα

Περιγράφεται επίσης η διαδικασία  για την «προώθηση του σεβασμού  των ιερών λειψάνων μέσω  των δυνατών ειδικών διαδικασιών: κανονική αναγνώριση,  συλλογή θραυσμάτων και ποσοτήτων  των ιερών λειψάνων, απότμηση των ιερών λειψάνων και μεταφορά των λειψανοθηκών”. Στον Οδηγό υπενθυμίζονται επίσης  τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνονται για την απόκτηση της άδειας από τη Ρωμαϊκή Σύνοδο για τις Υποθέσεις των Αγίων. Καθορίζεται επίσης “η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την προσκύνηση των ιερών λειψάνων”.

Ιερά λείψανα διακεκριμένα και μη διακεκριμένα

Θεωρούνται «διακεκριμένα ιερά λείψανα» το σώμα των Μακαρίων και των Αγίων  ή σημαντικά τμήματα των σωμάτων τους  ή ολόκληρη η ποσότητα της τέφρας που απέμεινε από την αποτέφρωση. Πρέπει να φυλάσσονται  “σε λειψανοθήκες σφραγισμένες”  σε χώρους με εγγυημένη ασφάλεια, όπου μπορεί να γίνει σεβαστή  η ιερότητα και να διευκολύνεται  τη λατρεία”.

Θεωρούνται «ιερά λείψανα μη διακεκριμένα» μικρά αποτμήματα του σώματος των Μακαρίων και των Αγίων. Αυτά πρέπει να φυλάσσονται «σε λειψανοθήκες σφραγισμένες»  και να τιμούνται   “με πνεύμα θρησκευτικό”, “αποφεύγοντας κάθε δεισιδαιμονία και εμπορεία”.

Κατάλοιπα του σώματος των Δούλων του Θεού  και των Οσίων.

Ο Οδηγός αναφέρεται επίσηςτηντάξη που αφορά “τα θνητά κατάλοιπα των Δούλων του Θεού και των Οσίων”, των οποίων οι Υποθέσεις μακαριωνυμίας  και αγιωνυμίας  βρίσκονται σε εξέλιξη. “Πριν ανυψωθούν στα Ιερά των Ναών για απόδοση τιμών – διαβάζουμε στον Οδηγό – τα κατάλοιπα του σώματος μπορούν να χαίρουν  κάποιας  δημόσιας λατρείας,  όχι όμως εκείνων των προνομίων  που επιφυλάσσονται  μόνο στα σώματα  των Μακαρίων και των Αγίων”.

Αρμοδιότητες των Επισκόπων  και των επάρχων

Ο Επίσκοπος της Εκκλησιαστικής Επαρχίας ή ο Έπαρχος με τη σύμφωνη γνώμη της Ρωμαϊκής Συνόδου για τις Υποθέσεις των Αγίων, είναι αρμόδιος  να πραγματοποιήσει όλες τις ενδεχόμενες πράξεις  για τα ιερά λείψανα ή τα θνητά κατάλοιπα. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε Διαδικασία, είναι ανάγκη να έχει τη συγκατάθεση του κληρονόμου. Εάν τα ιερά λείψανα ενός Μακαρίου ή ενός Αγίου «θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες Εκκλησιαστικές Επαρχίες, ο Επίσκοπος ή ο Έπαρχος οφείλει να ζητήσει τη γραπτή συγκατάθεση” της Κάθε Εκκλησιαστικής Αρχής που θα τα υποδεχθεί.

Επιθεώρηση των ιερών Λειψάνων

Στον Οδηγό προσδιορίζεται  επίσης ότι όσοι  “συμμετέχουν στις διαδικασίες” για τα ιερά λείψανα οφείλουν “να δώσουν όρκο  ή να υποσχεθούν  ότι θα εκτελέσουν πιστά το συγκεκριμένο αυτό καθήκον τους”. “Τα ιερά λείψανα και τα θνητά κατάλοιπα πρέπει να εκτίθενται πάνω σε μία τράπεζα, καλυμμένη  με ευπρεπές κάλυμμα , ώστε οι ειδικοί ανατομικοί να μπορέσουν να τα καθαρίσουν  από τη σκόνη ή από άλλα ξένα στοιχεία”.

Απαγορεύεται το εμπόριο ή η πώληση των ιερών λειψάνων.

Στον Οδηγό με σαφήνεια υπογραμμίζεται τέλος ότι  “απαγορεύονται αυστηρά το εμπόριο (ή η ανταλλαγή των ιερών λειψάνων με είδος ή με χρήμα) και η πώληση των ιερών λειψάνων (ή η εκχώρηση της ιδιοκτησίας  ενός ιερού λειψάνου  με αντίτιμο), όπως επίσης και η έκθεσή τους  σε μη αξιοπρεπείς και εξουσιοδοτημένους χώρους”.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου