2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Το μεταρρυθμισμένο «Καλεντάριο» της Καθολικής Εκκλησίας διατήρησε τη σημερινή εορτή των Αγγέλων Φυλάκων, παρά το γεγονός ότι στις 29 Σεπτεμβρίου εορ­τάζονται μαζί και οι τρεις Αρχάγγελοι Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ, που είναι οι κατ’ εξοχήν άγγελοι φύλακες και προστάτες των ανθρώπων.

Η διδασκαλία της Εκκλησίας «περί των Αγγέλων Φυλάκων» είναι παμπάλαια και στηρίζεται στην παράδο­ση, που αρχίζει από τους Πατέρες και συνεχίζεται μέχρι το Μεσαίωνα (Άγιος Ιερώνυμος, Άγιος Ανσέλμος, Άγιος Βερ­νάρδος). «Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του άγγελο φύλα­κα», λέγει ο Άγιος Θωμάς ο Ακυϊνάτης. Τόσο ήσαν πεπει­σμένοι οι πρώτοι χριστιανοί γΓ αυτό, ώστε όταν απελευθερώθηκε ο Άγιος Πέτρος από τη φυλακή, χτυπώντας την πόρτα κάποιας χριστιανικής οικίας, όπου ήσαν συγκεντρω­μένοι, παρά το γεγονός ότι άκουσαν τη φωνή του, μην μπορώντας όμως να πιστέψουν ότι ήταν αυτός, «Είναι — έλεγαν— ο άγγελος του.» (Πρ. 12,15).

Κι όταν ο Ιησούς μιλούσε για την αθωότητα των μι­κρών παιδιών, έλεγε: «Οι άγγελοι αυτών βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου.»

Η ευλάβεια προς τους αγγέλους φαίνεται να είναι πα­λαιότερη από εκείνη των Αγίων. Είχε ιδιαίτερη ανάπτυξη και εξάπλωση κατά το Μεσαίωνα, όταν οι ασκητές μονα­χοί, αναζητώντας τη συντροφιά αυτών των επουράνιων πνευμάτων, τους αισθάνονταν παρόντες στη ζωή τους, μέ­σα στη σιωπηλή περισυλλογή.

Μετά τη Σύνοδο της Τριδέντου (1545), η ευλάβεια των αγγέλων καθορίστηκε με περισσότερη σαφήνεια και γνώ­ρισε νέα άνθιση.

Σήμερα, αυτή η ευλάβεια δεν βρίσκει πια σπουδαία απήχηση στην πίστη των χριστιανών και θεωρείται μάλλον ως μια «ευσεβιστική» διδασκαλία, που αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά. Είναι κι αυτό ένα άλλο φαινόμενο της εποχής μας, που δείχνει το ξερίζωμα των χριστιανών από τις παραδόσεις τους, με την αιτιολογία ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι απελευθερωμένος από τέτοιες δοξασίες. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια να αυξάνει όλο και περισ­σότερο το αίσθημα της απομονώσεως και του άγχους, που είναι τόσο διαδεδομένο στον καιρό μας, γιατί οι σημερινοί χριστιανοί πέταξαν κυριολεκτικά, ως παιδικές φαντασιώ­σεις, τόσες ενθαρρυντικές και εποικοδομητικές αλήθειες και παραδόσεις της χριστιανικής πίστεως.

«Άγγελε του Θεού, που είσαι ο φύλακας μου, φώ­τιζε, φύλαγε και κατεύθυνε με με την ουράνια δύναμη σου, για να βαδίζω πάντα σωστά το δρόμο της αρετής και του καθήκοντος», δέεται η Εκκλησία.

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ 25ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 28 Σεπτεμβρίου 2023                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου