10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΑΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΑΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ

Πρόκειται για μια ευσεβέστατη βασίλισσα του Βυζα­ντίου, η οποία με τις χριστιανικές της αρετές λάμπρυνε την εποχή της, κατά την οποία έφερε όλο το βάρος στη διακυ­βέρνηση του λαού της. Αυτό το λέμε σε αντιπαράθεση άλ­λων βασιλισσών της μεγάλης χριστιανικής αυτοκρατο­ρίας, οι οποίες με τη σκανδαλώδη και αμαρτωλή ζωή τους αμαύρωσαν τη χριστιανική ιδέα και προξένησαν πολλά δει­νά… και στο λαό και στην ίδια την αυτοκρατορία.

Γεννήθηκε το 399 στα πολυτελή ανάκτορα της Κων­σταντινουπόλεως και βαπτίσθηκε από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Ήταν κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και της Ευδοκίας.

Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου του Μεγάλου (450), του αποκαλούμενου «Καλλιγράφου» για την αγάπη που έτρεφε στα καλογραμμένα βιβλία, η αδελφή του Πουλχε­ρία, αφού έδιωξε πρώτα από το παλάτι τον πανούργο ευ­νούχο Χρυσάφιο (σύμβουλο του νεαρού βασιλιά Θεοδο­σίου), στέφθηκε η ίδια αυτοκράτειρα κι άρχισε να κυβερνά με τόση σύνεση, αυτοσυγκράτηση και σοφία, ώστε σύντο­μα να αποσπάσει το θαυμασμό και την αγάπη όλων. Σε ηλικία 50 χρόνων παντρεύτηκε, απλώς για να έχει ένα αν­δρικό στήριγμα, τον ενάρετο και πολύ συνετό γερουσια­στή Μαρκιανό.

Επιγραμματικά, αναφέρουμε το έργο της το εκκλησια­στικό, πέρα από το πολιτικό και το εξαίρετο ήθος της. Πο­λέμησε την αρειανή μάστιγα, καθώς κι εκείνη του Ευτυ­χούς. Συνέβαλε στη σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος (451), στην οποία θριάμβευσε η «ορθό­δοξη πίστη». Ανήγειρε πολλές εκκλησίες και βοήθησε τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Απέθανε το 453 και αναγνωρίστηκε όχι μόνο ως μεγάλη βασίλισσα, αλλά και ως μεγάλη Αγία, που τίμησε το χριστιανικό όνομα. Θεω­ρείται Αγία και από τις δύο αδελφές Εκκλησίες.

Πηγή: Τ’ αδέλφια μας οι άγιοι

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ 25ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 28 Σεπτεμβρίου 2023                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου