Το φυλλάδιο της 2ης Κυριακής της Τεσσαρακοστής

Το φυλλάδιο της 2ης Κυριακής της Τεσσαρακοστής
Κύκλος Β’

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (πβ. Ψλ 27 [26], 8-9)

Για σένα είπε η καρδιά μου: «Αναζήτησα το πρόσωπό σου!»
Το πρόσωπό σου, Κύριε, θα αναζητήσω. Μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Θεέ Πατέρα, εσύ ο οποίος μας πρόσταξες να ακούμε τον υπεραγαπητό Υιό σου, καταδέξου να μας ποιμαίνεις με το Λόγο σου, ώστε με πνεύμα εξαγνισμένο να ατενίζουμε χαρούμενοι τη δόξα σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Γένεσης (22,1-2.9α.10-13.15-18)

Εκείνο τον καιρό, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε: «Αβραάμ».
Κι εκείνος είπε: «Εδώ είμαι».
Και είπε: «Πάρε το γιο σου το μονογενή, που αγαπάς, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά, και πρόσφερέ τον εκεί σε ολοκαύτωμα επάνω σ ‘ένα από τα βουνά, που θα σου δείξω».
Και ήλθαν στον τόπο τον οποίο του είχε δείξει ο Θεός και οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και τακτοποίησε τα ξύλα επάνω. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε το μαχαίρι για να θυσιάσει το γιο του.
Και ιδού, ο άγγελος του Κυρίου φώναξε από τον ουρανό: «Αβραάμ, Αβραάμ».
Κι εκείνος είπε: «Εδώ είμαι».
Και είπε: «Μην απλώσεις το χέρι σου επάνω στο παιδί και μην του κάνεις τίποτε. Τώρα γνώρισα ότι φοβάσαι το Θεό, και δε λυπήθηκες το γιο σου το μονογενή για μένα». Ύψωσε ο Αβραάμ τα μάτια του και είδε ένα κριάρι ανάμεσα στα βάτα ακινητοποιημένο από τα κέρατα. το πήρε και το πρόσφερε ως ολοκαύτωμα αντί του γιου του.
Και φώναξε για δεύτερη φορά ο άγγελος του Κυρίου στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε: «Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι, επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δε λυπήθηκες το γιο σου το μονογενή, εξάπαντος θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου όπως τα αστέρια του ουρανού κι όπως την άμμο που είναι κοντά στην ακροθαλασσιά. Το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου, και στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου».
Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (Ψαλμός 116)

Θα πορεύομαι ενώπιον του Κυρίου
στη χώρα των ζώντων.

Πίστεψα ακόμα κι όταν είπα:*
«Εγώ πολύ ταπεινώθηκα».
Πολύτιμος στα μάτια του Κυρίου *
ο θάνατος των αγίων του.

Κύριε, εγώ είμαι δούλος σου, *
εγώ είμαι δούλος σου και γιος της δούλης σου.
Εσύ έσπασες τα δεσμά μου.+
Σ’εσένα θα προσφέρω θυσία αίνων, *
και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου.

Θα αποδώσω τις ευχές μου στον Κύριο *
ενώπιον όλου του λαού του.
Στις αυλές του οίκου του Κυρίου, *
ανάμεσά σου, Ιερουσαλήμ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (8,31β-34)

Αδελφοί, αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος είναι εναντίον μας; Αυτός βέβαια, που δε λυπήθηκε τον ίδιο του τον Υιό, αλλά τον παρέδωσε για όλους εμάς, πώς μαζί μ ‘αυτόν δε θα μας χαρίσει τα πάντα; Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού;
Ο Θεός είναι που δικαιώνει. Ποιος θα τους κατακρίνει; Ο Χριστός Ιησούς είναι που πέθανε, μάλλον που αναστήθηκε, και ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού και αυτός μεσιτεύει για μας.
Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Μέσα από τη φωτεινή νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Πατέρα:
«Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Αυτόν να ακούτε!».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο (9, 2-10)

Τον καιρό εκείνο, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους οδηγεί σε ένα υψηλό βουνό, μόνους ιδιαιτέρως. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους, και τα φορέματά του έγιναν λαμπερά, πολύ άσπρα, τέτοια που κανένας βαφέας επάνω στη γη δεν μπορεί να τα λευκάνει τόσο. Τους παρουσιάστηκε ο Ηλίας μαζί με το Μωυσή και συνομιλούσαν με τον Ιησού.
Μίλησε τότε ο Πέτρος στον Ιησού και του είπε: «Ραββί, είναι καλό για μας να μείνουμε εδώ. Ας κάνουμε τρεις σκηνές: μια για σένα, μια για το Μωυσή και μια για τον Ηλία». Δεν ήξερε, πράγματι, τι έλεγε, γιατί ήταν τρομοκρατημένοι.
Ήλθε τότε μια νεφέλη που τους τύλιξε στη σκιά της και μια φωνή ήλθε από τη νεφέλη: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτόν να ακούτε». Κι αμέσως, ρίχνοντας το βλέμμα γύρω, δεν είδαν πια κανένα, αλλά μόνο τον Ιησού μαζί τους.
Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους έδωσε εντολή να μη διηγηθούν σε κανένα όσα είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου θα ανασταινόταν απ’ τους νεκρούς. Συγκράτησαν αυτά τα λόγια, συζητώντας μεταξύ τους τι θέλει να πει με το «θα ανασταινόταν απ’ τους νεκρούς».
Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα, να μας χαρίσει το πνεύμα της μετάνοιας, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε το θαύμα της μεταμόρφωσης, ψάλλοντας: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Εκκλησία του Χριστού, ώστε να ξέρει πάντοτε να απαντά θετικά στα καλέσματα του Θεού Πατέρα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους δεν πιστεύουν στο Χριστό, ώστε ο Θεός Πατέρας που έστειλε για τη λύτρωσή τους τον Υιό του στον κόσμο, να τους δώσει τη χάρη να γνωρίσουν κάποια μέρα το ένδοξο πρόσωπό του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους υποφέρουν από κοινωνικές αδικίες, από πολέμους και επαναστάσεις, ώστε ο Θεός να χορηγήσει το τέλος των δοκιμασιών τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, ώστε να αποκτήσουμε την πίστη του πατέρα μας Αβραάμ και να απαντούμε πάντα θετικά στα καλέσματα του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα, Εσύ που χάρισες στον Υιό σου τον Ιησού Χριστό τη δόξα την οποία οι μαθητές είδαν στο όρος της μεταμόρφωσης, κάμε ώστε κι εμείς να απολαύσουμε τη θέα του προσώπου σου στους ουρανούς. Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν!

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Αυτή η θυσία, Κύριε, να εξαλείψει τα αμαρτήματά μας και να εξαγιάσει το σώμα και το πνεύμα των πιστών σου, για να τελέσουμε επάξια τις Πασχαλινές Πανηγύρεις. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Μτ 17, 5)

Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, σ’ αυτόν έθεσα την ευαρέσκειά μου, αυτόν να ακούτε.

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σου απευθύνουμε, Κύριε, τις οφειλόμενες ευχαριστίες για το ένδοξο Μυστήριο του οποίου μεταλάβαμε, διότι, ενώ βρισκόμαστε στη γη, μας κάνεις ήδη κοινωνούς των ουρανίων αγαθών σου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Ευλόγησε, Κύριε, τους πιστούς σου με παντοτινή ευλογία, και ευδόκησε να μένουν προσκολλημένοι στο Ευαγγέλιο του Μονογενούς Υιού σου, ώστε να επιθυμούν αλλά και να φθάσουν σ’ εκείνη τη δόξα που αποκάλυψε στους Αποστόλους.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 6 Δεκεμβρίου 2023                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου