Ο νέος Κουστωδός της Αγίας Γης επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ο νέος Κουστωδός της Αγίας Γης επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – εκ της Αρχιγραμματείας

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰουλίου 2016, ὁ νέος Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Φραγκισκανοῦ π. Σεργίου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν νέον Κουστωδόν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ π. Φραγκῖσκος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑπάρξασαν ἤδη συνεργασίαν εἰς θέματα τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί διά τήν νῦν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ὡς Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον.
Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη τόν Κουστωδόν ἐπί τήν ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ καί ηὐχήθη, ὅπως ἡ συνεργασία μετ’ αὐτοῦ ᾖ ἀγαστή, ὅπως ἦτο καί μετά τοῦ προκατόχου αὐτοῦ ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί δή εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ.
Ταῦτα ἰδιαιτέρως ἀνέφερεν εἰς προσφώνησιν Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος, ἀπευθυνθεῖσαν εἰς τόν Κουστωδόν ἀγγλιστί, ἥτις ἔχει ὡς ἕπεται
Ὁ Κουστωδός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ προσγενομένῃ τιμῇ τῆς ἐπισκέψεως καί ἐπί τῇ ἐπιδόσει ὑπ’ Αὐτοῦ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τάς πρεσβείας τῆς Ὁποίας ἐζήτησε διά τήν διαμόρφωσιν μιᾶς σταθερᾶς προσκυνηματικῆς συνεργασίας χάριν τῆς περατώσεως τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Πηγή: amen.gr

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πρόγραμμα Ενοριών 10-11 Δεκεμβρίου 2022

 Οικισμός Ενορία 10-11 Δεκεμβρίου 2022 Αγάπη Αγίου Αγαπητού – Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα – Βωλάξ Γεννήσεως της Θεοτόκου  Κυριακή

9 Δεκεμβρίου μνήμη της Αγίας Λευκαδίας

  Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για την Αγία Λευκαδία. Η ευλάβεια προς το πρόσωπό της αναπτύχτηκε στον τόπο ταφής της, το ρωμαϊκό κοιμητήριο του Τολέδο στην

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 9 Δεκεμβρίου 2022                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου