Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ “ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ” ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ “ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ” ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ

Είναι γνωστή η αναδιάρθρωση των “Υπουργείων” και άλλων θεσμών της Αγίας Έδρας, από τον Πάπα Φραγκίσκο. Στα πλαίσια αυτά, από 2ετίας περίπου, όλοι οι φορείς υγείας, προγραμμάτων οικονομικής στήριξης χωρών και εκκλησιών,  ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ είναι πλέον ενταγμένοι στο νέο “ Οργανισμό για την εξυπηρέτηση της ολοκληρωμένης ανθρώπινης ανάπτυξης ” στον οποίο προΐσταται ο καρδινάλιος Πήτερ Τουρκσό, από τη Γκάνα, πρώην υπεύθυνος του Ποντιφικού Συμβουλίου “ Δικαιοσύνη και Ειρήνη ” που συγχωνεύθηκε στο νέο Οργανισμό.

Είναι επίσης γνωστό ότι η Διεθνής Κάριτας είναι ο μεγαλύτερος θεσμός κοινωνικής συμπαράστασης της Καθολικής Εκκλησίας. Αποτελεί Συνομοσπονδία φιλανθρωπικών οργανώσεων με παρουσία σε 165 χώρες έχει έδρα τη Ρώμη, όπου ανά 4ετ/ια γίνεται  Γ.Σ.  Ο Πρόεδρος της είναι συνήθως ανώτατος Ιεράρχης ενώ ο Γραμματέας είναι λαϊκός. Με την προηγούμενη διάρθρωση των Υπηρεσιών    της Αγίας Έδρας υπαγόταν στο “ Cor Unum“ , που επίσης συγχωνεύθηκε στο νέο Οργανισμό

Στο διάστημα 23-28/5/2019 διεξήχθη η τελευταία ΓΣ, όπου οι 450 σύνεδροι επανεξέλεξαν τον καρδινάλιο Louis Antonio Tagle, αρχιεπίσκοπο της Μανίλα των Φιλιππίνων, ως Πρόεδρο, ενώ νέος Γενικός Γραμματέας αναδείχθηκε ο AloysiousJohn, ινδικής καταγωγής.

Η στενή σχέση των δυο ανωτέρω θεσμών επισημοποιήθηκε με το “ Γενικό Διάταγμα ”  του Καρδιναλίου – Γραμματέα του Κράτους του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν, που , μετά την παπική έγκριση, δημοσιεύθηκε την 31-5-2019 και έχει ισχύ νόμου

Το Διάταγμα ξεκαθαρίσει ότι οι θέσεις της Κάριτας, όπως εκφράζονται, μετά από τη συνεργασία της με τον Οργανισμό Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, είναι ταυτόσημες με τις θέσεις της Αγίας Έδρας, εφόσον η Διεθνής Κάριτας είναι δημόσιο Νομικό Πρόσωπο της Αγίας ¨Έδρας και του ίδιου του Κράτους του Βατικανού και εφαρμόζει το κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας,

Επομένως μέλη του Οργανισμού, αλλά και ο Εκκλησιαστικός Παραστάτης που ορίζεται από αυτόν, μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις διοικητικών οργάνων της Κάριτας, με δικαίωμα γνώμης ενώ υπάρχουν και τακτικές συναντήσεις Γενικού Γραμματέα και Εκκλ. Παραστάτη με εκπροσώπους του Οργανισμού. 

Επίσης η Γραμματεία του Κράτους του Βατικανού έχει απευθείας αρμοδιότητα σε υποθέσεις της Διεθνούς Κάριτας, αφού έχει ήδη εκφράσει γνώμη ο ανωτέρω Οργανισμός  :

– το τμήμα Γενικών Υποθέσεων στην έγκριση και τροποποίηση  καταστατικών, κανονισμών, προσωπικού Γενικής Γραμματείας, προστασίας περιουσίας, έγκρισης ισολογισμών, παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

– ο τμήμα Σχέσεων με τα Κράτη σε προέγκριση συμφωνιών με Κράτη και άλλες Διεθνείς ΜΚΟ ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. μεταγενέστερης έγκρισης συμφωνιών που ήδη είχε υπογράψει η Διεθνής Κάριτας

Στο Τμήμα Σχέσεων με τα Κράτη η Διεθνής Κάριτας οφείλει να παρουσιάζει, ανά τέσσερις μήνες, ένα απολογισμό των Σχέσεων της με τα Κράτη και τους Διεθνείς Οργανισμούς, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι στην Αγίας Έδρα.

Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι η Αγία Έδρα  αποφάσισε να κάνει “ προληπτικό έλεγχο “ της δράσης της Διεθνούς Κάριτας…

Όμως το αντίθετο συμβαίνει !  Το  Διάταγμα ξεκαθαρίζει αρμοδιότητες σύμφωνα με το νέο Οργανόγραμμα Υπηρεσιών της Αγίας Έδρας και επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία των θεσμών της Καθολικής Εκκλησίας ! Αλλοίμονο αν πιστεύει κάποιος ότι οι θεσμοί δρουν ανεξέλεγκτα. Συνεργάζονται, αλληλοενημερώνονται και, σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται το μέγιστο αποτέλεσμα και η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση .

Με τον τρόπο αυτό ακόμα και ένα απλός ωφελούμενος από μια τοπική Κάριτας αλλά και ένας εργαζόμενος ή εθελοντής της Κάριτας, σε όποιο σημείο της γης, θα έχει άμεση υποστήριξη ότι και να του συμβεί.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
δικηγόρος
μέλος της Συνοδικής Επιτροπής “Δικαιοσύνη και Ειρήνη” της Καθολικής Εκκλησίας

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου