17η Κυριακή του Έτους (Α)

17η   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

(A)

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 68[67], 6-7,36                         

Ο Θεός στην Άγια Κατοικία Του. Ο Θεός που στεγάζει τους περίλυπους, Αυτός θα δώσει ισχύ και δύναμη στον λαό Του.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε Θεέ, προστασία όσων ελπίζουν σ’ Εσένα, χωρίς τον οποίο τίποτε δεν είναι ισχυρό, τίποτε άγιο, πολλαπλασίασε επάνω μας, Σε παρακαλούμε, την Ευσπλαχνία Σου, για να μπορέσουμε με την καθοδήγηση και τη βοήθειά Σου, να χρησιμοποιούμε με τέτοιον τρόπο τα πρόσκαιρα αγαθά, ώστε από τώρα να αναζητούμε τα Αιώνια.  Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού Σου, ο οποίος  είναι Θεός και μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Ανάγνωσμα από το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών  (3,5.7-12)

Εκείνες τις ημέρες, στη Γαβαών, κατά τη διάρκεια της νύχτας φανερώθηκε ο Κύριος σε όνειρο στον Σολομώντα και του είπε: «Ζήτησε ό, τι θέλεις, για να σου δώσω». Και ο Σολομών είπε: «Κύριε, Θεέ μου, Εσύ όρισες να βασιλέψει ο δούλος Σου στη θέση του Δαβίδ, του πατέρα μου. Εγώ, όμως, είμαι μικρό παιδί και δε γνωρίζω πώς να συμπεριφερθώ. Και ο δούλος Σου βρίσκεται στη μέση ενός λαού, αυτού που διάλεξες, λαού πολύ μεγάλου, που να τον απαριθμήσει κανείς ή να τον μετρήσει δεν μπορεί εξαιτίας του πλήθους του. Δώσε, λοιπόν, στον δούλο Σου μια επιεική καρδιά, ώστε να μπορεί να κρίνει τον λαό Σου και να διακρίνει ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ποιος, πράγματι, μπορεί να κρίνει αυτόν τον πολυπληθή λαό;». Άρεσε, λοιπόν, αυτός ο λόγος στον Κύριο, το ότι ο Σολομών ζήτησε αυτό το πράγμα, και ο Θεός είπε στον Σολομώντα: «Επειδή ζήτησες αυτόν τον λόγο και δε ζήτησες για σένα μακροημέρευση, ούτε πλούτη ή τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες για σένα σοφία για να διακρίνεις στην κρίση, εγώ έκανα για σένα σύμφωνα με τα λόγια σου και σου έδωσα μια συνετή και σοφή καρδιά, έτσι ώστε κανένας πριν από σένα να μην έχει υπάρξει όμοιός σου, ούτε ν’ αναδειχτεί μετά από σένα».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ  ΨΑΛΜΟΣ   119  (57 και 72.76-77.127-128.129-130)

 Αντίφωνο:   Πόσο αγάπησα, Κύριε, τον Νόμο τον δικό Σου!

Μερίδιό μου είναι ο Κύριος, *

είπα ότι θα φυλάξω τα λόγια Σου.

Είναι καλό για μένα ο Νόμος του στόματός Σου, *

επάνω από χιλιάδες χρυσάφι και ασήμι. Αντ.

 

Ας έλθει το Έλεός Σου να με παρηγορήσει, *

σύμφωνα με τον Λόγο Σου προς τον δούλο Σου.

Ας έλθει επάνω μου η Ευσπλαχνία Σου και θα ζήσω, *

επειδή ο Νόμος Σου είναι η ευχαρίστησή μου. Αντ.

 

Γι’ αυτό αγάπησα τις Εντολές Σου *

περισσότερο απ’ το χρυσό και το τοπάζι.

Γι’ αυτό καθοδηγήθηκα προς όλες τις Εντολές Σου, *

μίσησα κάθε δρόμο που οδηγεί στο ψέμα. Αντ.

 

Αξιοθαύμαστες είναι οι Αποφάσεις Σου, *

γι’ αυτό και τις φύλαξε η ψυχή μου.

Η λάμψη των Λόγων Σου φωτίζει *

και κάνει σοφούς τους μικρούς. Αντ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (8,28-30)

Αδελφοί, γνωρίζουμε ακόμα ότι, για εκείνους που αγαπούν τον Θεό, όλα συνεργούν προς το καλό, για εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με το σχέδιό Του. Γιατί εκείνους που από πάντα γνώριζε, τους προόρισε να γίνουν σύμμορφοι προς την Εικόνα του Υιού Του, για να είναι Αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Κι αυτούς που προόρισε, αυτούς και κάλεσε. Κι αυτούς που κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και δόξασε.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ – Αλληλούια  (Μτ. 11,25)

Σε ευλογώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι όλα αυτά τα αποκάλυψες στους μικρούς.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Συντομότερο Ευαγγέλιο)

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο  Άγιο Ευαγγέλιο (13,44-46)

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στα πλήθη: «Μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με θησαυρό κρυμμένο σ’ ένα χωράφι, που, όταν τον βρήκε ένας άνθρωπος, τον έκρυψε. Κι απ’ τη χαρά του πηγαίνει και πουλά όλα όσα έχει και αγοράζει εκείνο το χωράφι.  Μοιάζει, πάλι, η Βασιλεία των Ουρανών με έναν έμπορο που αναζητά όμορφα μαργαριτάρια. Κι όταν βρει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι, πηγαίνει και πουλά όλα όσα έχει και το αγοράζει».

Λόγος  του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί,

Ο Θεός Πατέρας, μας προόρισε, με το Βάπτισμα, να γίνουμε σύμμορφοι προς την Εικόνα του Υιού Του και συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του. Ας Τον ικετεύσουμε να μας ενδυναμώνει στην αναζήτηση αυτής της Βασιλείας, λέγοντας:

 Εισάκουσέ μας, Κύριε!

 Για την Αγία Εκκλησία, ώστε να κηρύττει με πιστότητα και δύναμη το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους τους βαπτισμένους, ώστε η αναζήτηση της Βασιλείας να είναι το κύριο μέλημα της ζωής τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους κυβερνήτες των εθνών, ώστε να κυβερνούν με ορθή διάκριση, με σοφία και δικαιοσύνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους φτωχούς και όσους αισθάνονται ανικανοποίητοι και προδομένοι σ’ αυτόν τον κόσμο, ώστε να βρουν την κλήση τους στη Βασιλεία του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, ώστε η ζωή μας και ο λόγος μας να αναγγέλλει τον ερχομό της Βασιλείας που ο Ιησούς ήλθε να εγκαινιάσει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

+ Θεέ, Πατέρα παντοδύναμε και αιώνιε, Σε ικετεύουμε να εισακούσεις τα παιδιά Σου, που με πίστη Σου απευθύνουν τις ικεσίες τους. Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Δέξου, Σε παρακαλούμε, Κύριε, τα δώρα που η γενναιοδωρία Σου μας επιτρέπει να Σου προσφέρουμε, ώστε τα ιερά αυτά Μυστήρια, με την ενεργό δύναμη της Χάρης Σου, να μας εξαγιάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής αυτής και να μας οδηγήσουν στη Χαρά την Αιώνια. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ψλ 103(102),2

Να ευλογείς, ψυχή μου, τον Κύριο και μη λησμονείς καμία από τις ευεργεσίες Του.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάβαμε, Κύριε, το Θείο Μυστήριο, που διαιωνίζει την ανάμνηση των Αγίων Παθών του Υιού Σου. Σε παρακαλούμε, η δωρεά αυτής της αγάπης Του να προάγει τη σωτηρία μας. Διά του  Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

17η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Α).docx

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ 25ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 28 Σεπτεμβρίου 2023                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου