23η Κυριακή του Έτους (Α)

23η  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

(A)

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 119{118},137.124                        

Δίκαιος είσαι, Κύριε, και δίκαιη η κρίση Σου. Πράξε στον δούλο Σου σύμφωνα με το έλεός Σου.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Θεέ Πατέρα, από τον οποίο λαμβάνουμε τη λύτρωση και την υιοθεσία, κοίταξε με πατρική στοργή όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και χορήγησέ τους την αληθινή ελευθερία και την αιώνια κληρονομιά Σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού Σου, ο οποίος  είναι Θεός και μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ (33,7-9)

Αυτά λέει ο Κύριος: «Γιε ανθρώπου, εγώ έθεσα φύλακα επάνω στον οίκο του Ισραήλ. Ακούγοντας τον Λόγο από το στόμα μου θα τους νουθετείς εκ μέρους μου. Αν λέω στον άνομο: Άνομε, θα θανατωθείς οπωσδήποτε, αν εσύ δε μιλήσεις για να φυλαχτεί ο άνομος από τον δρόμο του, εκείνος ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, όμως από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του. Αλλά, αν εσύ νουθετήσεις τον άνομο για να επιστρέψει από τον δρόμο του, και εκείνος δεν επιστρέψει από τον δρόμο του, αυτός θα πεθάνει μέσα στην ανομία του, εσύ όμως ελευθέρωσες την ψυχή σου».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ Ψαλμός 95 (1-2.6-7.8-9)

 

Αντίφωνο:      Είθε να ακούγατε σήμερα τη φωνή του Κυρίου:

                                 «Μη σκληραίνετε τις καρδιές σας».

Ελάτε, ας ευφρανθούμε για τον Κύριο, *

ας αγαλλιάσουμε για τον Θεό, τον Σωτήρα μας.

Ας πλησιάσουμε το πρόσωπό Του με ύμνους *

και γι’ Αυτόν με ψαλμούς ας χαρούμε. Αντ.

 

Ελάτε, να προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε *

και να γονατίσουμε ενώπιον του Κυρίου, που μας έπλασε.

Επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας, +

κι εμείς ο λαός της βοσκής Του *

και πρόβατα του χεριού Του. Αντ.

 

Είθε να ακούγατε σήμερα τη φωνή Του: *

«Μη σκληραίνετε τις καρδιές σας,

καθώς στη Μεριβά, όπως την ημέρα της Μασσά στην έρημο,+

όπου με πείραξαν οι πατέρες σας, *

με δοκίμασαν, αν και είδαν τα έργα μου». Αντ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την  επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (13,8-10)

Αδελφοί, σε κανένα να μην οφείλετε τίποτα, παρά το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Εκείνος που αγαπά τον άλλον έχει εκπληρώσει τον νόμο. Πράγματι, το μη μοιχέψεις, μη φονεύσεις, μην κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όποια άλλη εντολή, συνοψίζονται σ’ αυτόν τον λόγο: «Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ – Αλληλούια   (Β΄Κορ.5,19)

Ο Θεός συμφιλίωσε με τον εαυτό Του τον κόσμο,  και ανέθεσε σε μας τον λόγο της συμφιλίωσης.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (18,15-20)

Εκείνο τον καιρό, έλεγε ο Ιησούς στους μαθητές Του: «Εάν ο αδελφός σφάλλει απέναντί σου, πήγαινε και κάμε του παρατήρηση, ενώ θα είστε οι δυο σας μόνοι. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Αν, όμως, δεν ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο άλλους, ώστε κάθε λόγος να επιβεβαιώνεται από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων. Αλλά, εάν τους παρακούσει, να το αναφέρεις στην Εκκλησία. Κι εάν παρακούσει και την εκκλησία, ας είναι για σένα ό, τι είναι ο εθνικός και ο τελώνης. Αλήθεια σας λέω, ό, τι κι αν δέσετε επάνω στη γη, θα είναι δεμένο και στον Ουρανό. Και ό, τι λύσετε επάνω στη γη, θα είναι λυμένο και στον Ουρανό. Πάλι, αλήθεια σας λέω, αν δύο, μεταξύ σας, συμφωνήσουν επάνω στη γη να ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα, θα τους γίνει από τον Πατέρα μου που βρίσκεται στους Ουρανούς. Διότι, όπου βρίσκονται συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί,

Με υιική εμπιστοσύνη ας απευθύνουμε τις ικεσίες μας προς τον Θεό Πατέρα, που γνωρίζει τις ανάγκες των παιδιών Του, λέγοντας:

– Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να είναι μία κοινότητα ανθρώπων συμφιλιωμένων με τον Θεό και μεταξύ τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους κυβερνήτες της πατρίδας μας, ώστε να έχουν ως θεμέλιο των αποφάσεών τους το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τις οικογένειες εκείνες που υποφέρουν από διχόνοιες και διχογνωμίες, ώστε να μάθουν να αναζητούν τη συμφιλίωση και την ομόνοια μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, για να μάθουμε να είμαστε περισσότερο εύσπλαχνοι προς τ’ αδέλφια μας, αναγνωρίζοντας κι εμείς τις αμαρτίες μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

+ Χορήγησε, Κύριε, να ζούμε μέσα στην αγάπη και στην καταλλαγή και με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε φορείς της ευσπλαχνίας Σου μέσα στον κόσμο. Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Θεέ Πατέρα, πηγή πραγματικής Ευσέβειας και Ειρήνης, βοήθησέ μας, ώστε με αυτά τα δώρα να τιμήσουμε αντάξια τη μεγαλοσύνη Σου και με τη συμμετοχή μας στο Θείο Μυστήριο, να στερεώσουμε την ενότητά μας. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ψλ 42(41)2-3

Όπως ποθεί τις πηγές των νερών το ελάφι, έτσι Σε ποθεί, Θεέ, η ψυχή μου. Δίψασε η ψυχή μου τον Θεό, τον ζωντανό Θεό μου.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφόσον Κύριε,  μας τρέφεις και μας ενισχύεις με τον Λόγο Σου και με τον Άρτο της ζωής, αξίωσέ μας να αποκομίζουμε μεγάλη   ωφέλεια από τις δωρεές του αγαπητού Υιού Σου, ώστε να γινόμαστε πάντοτε κοινωνοί  της ζωής Του. Διά του  Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

23Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (A).docx

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 30.9–1.10 2023

Οικισμός Ενορία 30 Σεπτεβρίου – 1 Οκτωβρίου 2023 Αγάπη Αγίου Αγαπητού Κυριακή 09.00 Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα – Βωλάξ Γεννήσεως

Γενική ακρόαση του Πάπα Φραγκίσκου, 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ                                                                           Πλατεία Αγίου Πέτρου Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023   Κατήχηση. Το αποστολικό ταξίδι στη Μασσαλία επί τη ευκαιρία των «Μεσογειακών Συναντήσεων»

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου