Φυλλάδιο της 3ης Κυριακή του Έτους Κύκλος Γ’

3η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κύκλος Γ΄

  

 

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ψλ 96 [95], 1. 6)

Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο ύμνο, ψάλετε στον Κύριο, όλη η γη. Μεγαλοπρέπεια και ωραιότητα είναι ενώπιόν του, δύναμη και λαμπρότητα στο αγιαστήριό του.

  

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, κατεύθυνε τις πράξεις μας σύμφωνα με το θέλημά σου, για να αξιωθούμε, στο όνομα του αγαπητού Υιού σου, να αφθονούμε σε καλά έργα. Διά του ιδίου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του Νεεμία (8,2-4α.5-6.8-10)

Την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα ο Έσδρας, ο ιερέας, έφερε το νόμο ενώπιον της σύναξης των ανδρών και των γυναικών και όλων εκείνων που μπορούσαν, ακούγοντας, να καταλαβαίνουν. Και διάβασε μέσα απ’ αυτόν, στην πλατεία, που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μπροστά στους άνδρες και στις γυναίκες και εκείνους που μπορούσαν να καταλαβαίνουν, και τα αυτιά όλου του λαού πρόσεχαν στο βιβλίο του νόμου.

Και ο Έσδρας, ο γραμματέας, στεκόταν επάνω σε ένα ξύλινο βήμα, που έφτιαξαν επίτηδες. Και ο Έσδρας άνοιξε το βιβλίο ενώπιον όλου του λαού, (επειδή ήταν πιο επάνω από όλο το λαό) κι όταν το άνοιξε, ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε. Και ο Έσδρας ευλόγησε τον Κύριο, το μεγάλο Θεό. Και όλος ο λαός αποκρίθηκε: «Αμήν, Αμήν», υψώνοντας τα χέρια τους, κι αφού έσκυψαν, προσκύνησαν τον Κύριο με τα πρόσωπα στη γη.

Και διάβασαν μέσα από το βιβλίο του νόμου του Θεού ευδιάκριτα και έδωσαν την έννοια και εξήγησαν όσα διαβάζονταν.

Και ο Νεεμίας (αυτός είναι ο επιστάτης), και ο Έσδρας, ο ιερέας και γραμματέας, και οι Λευίτες, που εξηγούσαν στον λαό, είπαν σε όλο το λαό: «Αυτή η ημέρα είναι άγια στον Κύριο, το Θεό σας! Να μην πενθείτε ούτε να κλαίτε». Επειδή όλος ο λαός έκλαιγε καθώς άκουσε τα λόγια του νόμου. Και τους είπε: «Πηγαίνετε, να φάτε παχιά, και να πιείτε γλυκά κρασιά και να στείλετε μερίδες και σ ‘εκείνους που δεν έχουν τίποτε ετοιμασμένο, επειδή η ημέρα αυτή είναι άγια στον Κύριό μας· και να μη λυπάστε, επειδή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ(19)

 

       Τα λόγια σου, Κύριε,

       είναι ζωή και πνεύμα.

 

Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος. *

Την ψυχή ανανεώνει.*

Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή.*

Χαρίζει στους μικρούς σοφία.

 

Οι διαταγές του Κυρίου είναι δίκαιες,*

την καρδιά ευφραίνουν.

Οι εντολές του Κυρίου είναι φωτεινές,*

φωτίζουν τα μάτια.

 

Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός.*

μένει στους αιώνες των αιώνων.

Οι κρίσεις του Κυρίου αληθινές,*

είναι οι μόνες δίκαιες.

 

Τότε θα είναι ευπρόσδεκτα τα λόγια του στόματός μου,+

κι οι σκέψεις της καρδιάς μου, ενώπιόν σου.*

Κύριε, βοήθειά μου, και λυτρωτή μου!

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους (12,12-30)

Αδελφοί, όπως ένα είναι το σώμα και έχει πολλά μέλη και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός. Διότι όλοι εμείς βαπτιστήκαμε μέσα σε ένα Πνεύμα για να αποτελέσουμε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και όλοι έχουμε ποτιστεί ένα Πνεύμα. Και πράγματι, το σώμα δεν είναι ένα μέλος αλλά πολλά. Εάν πει το πόδι: «Δεν είμαι χέρι, οπότε δεν ανήκω στο σώμα», μήπως απ’αυτό δε θα ανήκε στο σώμα; Και εάν πει το αυτί: «Δεν είμαι μάτι, οπότε δεν ανήκω στο σώμα», μήπως απ’αυτό δε θα ανήκε στο σώμα; Αν όλο το σώμα ήταν μάτι, πού θα ήταν η ακοή; Αν ήταν όλο ακοή, πού θα ήταν η όσφρηση; Τώρα, ο Θεός έθεσε τα μέλη ξεχωριστά στο σώμα, όπως θέλησε ο ίδιος. Και αν ήταν όλα ένα μέλος, πού θα ήταν το σώμα; Τώρα όμως υπάρχουν πολλά μέλη αλλά ένα σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι: «Δε σε έχω ανάγκη» ή να πει η κεφαλή στα πόδια: «Δε σας έχω ανάγκη». Αντίθετα μάλιστα, εκείνα τα μέλη του σώματος που θεωρούνται ως πιο αδύνατα, εκείνα είναι τα πιο αναγκαία. Και εκείνα που θεωρούμε ότι είναι τα λιγότερο άξια τιμής μέλη του σώματος, εκείνα περιβάλλουμε με περισσότερο σεβασμό και τα άλλα τα μη παρουσιάσιμα τα περιβάλλουμε με περισσότερη ευπρέπεια, ενώ τα εμφανίσιμα δεν την έχουν ανάγκη. Αλλά ο Θεός σύνεθεσε το σώμα, δίνοντας περισσότερη τιμή σε εκείνο το μέλος που την εστερείτο, ώστε να μην υπάρχει στο σώμα διαίρεση, αλλά να μεριμνούν τα μέλη το ίδιο το ένα για το άλλο. Και όταν ένα μέλος πάσχει, να συμπάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν δοξάζεται ένα μέλος, όλα τα μέλη να χαίρονται μαζί. Εσείς, τώρα, είστε το σώμα του Χριστού και μέλη ο καθένας σας χωριστά.

Και κάποιους όρισε ο Θεός στην εκκλησία πρώτα αποστόλους, δεύτερο προφήτες, τρίτο διδασκάλους, έπειτα έρχονται τα θαύματα, έπειτα τα χαρίσματα των θεραπειών, της συμπαράστασης, της διακυβέρνησης, τα είδη των γλωσσών. Μήπως είναι όλοι απόστολοι; Μήπως είναι όλοι προφήτες; Μήπως είναι όλοι διδάσκαλοι; Μήπως όλοι έχουν θαυματουργικές δυνάμεις; Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θεραπειών; Μήπως όλοι λαλούν γλώσσες; Μήπως όλοι τις ερμηνεύουν;

Λόγος του Κυρίου

 

 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Λκ.4,18-19)

Αλληλούια. Με έστειλε ο Κύριος να φέρω στους φτωχούς το χαρμόσυνο μήνυμα, να κηρύξω στους αιχμαλώτους την απελευθέρωση. Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (1,1-4.4,14-21)

Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ μας, όπως μας τα παρέδωσαν αυτοί που μιας εξαρχής ήταν αυτόπτες μάρτυρες και που έγιναν υπηρέτες του λόγου, αποφάσισα κι εγώ να κάνω έρευνες με ακρίβεια για όλα εκείνα που συνέβησαν απ’ την αρχή και μετά να σου τα γράψω με τάξη, αξιότιμε Θεόφιλε. Έτσι, θα γνωρίσεις καλά την αυθεντικότητα εκείνων των λόγων με τους οποίους κατηχήθηκες.

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς με τη δύναμη του Πνεύματος επέστρεψε στη Γαλιλαία. Και η φήμη γι’ αυτόν διαδόθηκε σε όλη τη γύρω περιοχή. Κι εκείνος δίδασκε στις συναγωγές τους και όλοι τον επαινούσαν.

Πήγε και στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί, και το Σάββατο, κατά τη συνήθειά του, μπήκε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει. Του έδωσαν το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα κι εκείνος το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένα τα εξής:

«Το Πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου. Γι’ αυτό και με έχρισενα φέρω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς.Με απέστειλε να κηρύξω στους αιχμαλώτους την απελευθέρωση,και την ανάβλεψη στους τυφλούς,να στείλω τους καταπιεσμένους στην ελευθερία,να κηρύξω το έτος της χάρης του Κυρίου».

Μετά τύλιξε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Και τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσηλωμένα επάνω του. Άρχισε, τότε, να τους λέει: «Σήμερα εκπληρώνεται αυτή η Γραφή που ακούσατε με τ’ αυτιά σας».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ας απευθύνουμε με θάρρος τις προσευχές μας προς το Θεό Πατέρα, ευχαριστώντας τον ταυτόχρονα επειδή θέλησε να μας αποκαλυφθεί με το Λόγο του. Ας ψάλλουμε: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

 

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε ποτέ να μην παύσει να κηρύττει με παρρησία και πιστότητα την αληθινή ελευθερία του Ευαγγελίου προς τους ανθρώπους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Για τους επισκόπους, τους ιερείς, τους διακόνους και τους κατηχητές, που ορίσθηκαν να συνεχίσουν το σωτήριο έργο του κηρύγματος, ώστε να αναγγέλλουν πάντοτε με θάρρος τον Ιησού Χριστό εσταυρωμένο και αναστημένο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Για τους φτωχούς και όσους καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη, ώστε να δεχθούν το Λόγο του κηρύγματος ως λόγο ζωής και ελευθερίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Για όλους εμάς, που ο Λόγος του Θεού μας συγκέντρωσε εδώ, ώστε να συνειδητοποιήσουμε πως αποτελούμε μαζί με όλη την Εκκλησία το ένα Σώμα του Χριστού και ανάλογα να προσαρμόσουμε τη ζωή μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Κύριε Θεέ, Πατέρα παντοκράτορα, Εσύ που έστειλες στους ανθρώπους τον Υιό σου για να φανερώσει την αγάπη σου, χορήγησε σε μας και σε όλη την Εκκλησία να σε γνωρίσουμε, όπως κι Εσύ μας γνώρισες και μας αγάπησες.  Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν!

  

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Σε παρακαλούμε, Κύριε, δέξου με ευμένεια τα δώρα μας, και καθαγίασέ τα,  ώστε να γίνουν για μας σωτήρια. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

  

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ψλ 34 [33], 6)

Στρέψετε σ’ αυτόν τα βλέμματά σας και θα φωτιστείτε, και τα πρόσωπά σας δεν θα καταισχυνθούν.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, τώρα που λάβαμε τη ζωοποιό σου χάρη, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να καυχόμαστε πάντοτε για τα θεία σου δώρα. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Angelus, 3 Δεκεμβρίου 2023

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Οίκος Αγίας ΜάρθαςΑ’ Κυριακή της Παρουσίας, 3 Δεκεμβρίου 2023   Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, καλημέρα! Σήμερα, Α’ Κυριακή της Παρουσίας, στο

“Έλα Κύριε Ιησού = Maranathà”

«ΈΛΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ = MARANATHA’». Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ     Η λειτουργική περίοδος της Παρουσίας ή του Ερχομού, αποτελεί «μνήμη» αιώνων ελπίδας της ανθρωπότητας

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου