Φυλλάδιο της 2ης Κυριακή του Έτους Κύκλος Γ’

2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ


Κύκλος Γ

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ψλ 66 [65], 4)

Όλη η γη να σε προσκυνεί και να σου ψάλλει, να ψάλλει στο όνομά σου, Ύψιστε.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, εσύ που εξουσιάζεις τα ουράνια και τα επίγεια, άκουσε με ευμένεια τις ικεσίες του λαού σου και χορήγησε στις ημέρες μας την ειρήνη σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (62, 1-5)

Δε θα σιωπήσω για τη Σιών, και δε θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη και η σωτηρία της σαν λαμπάδα να ανάψει. Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου και όλοι οι βασιλείς τη δόξα σου, και θα ονομαστείς με νέο όνομα, που θα το ονομάσει το στόμα του Κυρίου. Και θα είσαι ένα στεφάνι δόξας στο χέρι του Κυρίου, και βασιλικό διάδημα στην παλάμη του Θεού σου. Δε θα ονομαστείς πλέον «Εγκαταλειμμένη», ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον «Ερημωμένη», αλλά θα ονομαστείς «Η ευδοκία μου μέσα σ’ αυτή», και η γη σου «Η Νυμφευμένη», επειδή, ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα, και η γη σου θα είναι νυμφευμένη. Επειδή, όπως ο νέος νυμφεύεται με μια παρθένα, έτσι και οι γιοι σου θα συνοικούν μαζί σου, και, όπως ο νυμφίος ευφραίνεται στη νύφη, έτσι και ο Θεός σου θα ευφρανθεί σε σένα.

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (96)

 

Να αναγγέλλετε στα έθνη

τη δόξα του Κυρίου.

 

Ψάλλετε στον Κύριο νέο ύμνο, +

ψάλλετε στον Κύριο, όλη η γη. *

Ψάλλετε στον Κύριο, ευλογείτε το όνομά του.

 

Από μέρα σε μέρα να αναγγέλλετε τη σωτηρία του. +

Να αναγγέλλετε ανάμεσα στα έθνη τη δόξα του*

και σ ‘όλους τους λαούς τα θαυμάσιά του.

 

Αποδώστε στον Κύριο, οικογένειες των λαών,*

αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη,

αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του.*

Προσφέρετε θυσίες, εισέλθετε στις αυλές του.

 

Προσκυνήστε τον Κύριο με ιερή λαμπρότητα.*

Ας τρέμει όλη η γη ενώπιον του προσώπου του.

Πείτε στα έθνη: «Ο Κύριος βασιλεύει!».*

Θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

       Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους  (12, 4-11)

Αδελφοί, υπάρχει ποικιλία χαρισμάτων, αλλά το ίδιο Πνεύμα. Και ποικιλία διακονιών υπάρχει, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Και ποικιλία ενεργειών υπάρχει, αλλά ο ίδιος Θεός που ενεργεί όλα σε όλους. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος, για κάποιο καλό. Πράγματι, στον ένα δίνεται μέσω του Πνεύματος λόγος σοφίας, στον άλλο λόγος γνώσης σύμφωνα με το ίδιο Πνεύμα, στον άλλο πίστη μέσω του ίδιου Πνεύματος, στον άλλο χαρίσματα θεραπειών μέσω του ίδιου ενός Πνεύματος, στον άλλο ενέργειες θαυμάτων, στον άλλο προφητεία, στον άλλο διάκριση πνευμάτων, στον άλλο ποικιλία γλωσσών, στον άλλο ερμηνεία γλωσσών. Αλλά όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και αυτό Πνεύμα, μοιράζοντάς τα στον καθένα όπως θέλει.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Α΄Θεσ. 2, 14)

Αλληλούια. Ο Θεός σας κάλεσε με το ευαγγέλιό μας, ώστε να λάβετε μέρος στη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο  (2, 1-12)

Τον καιρό εκείνο, γινόταν γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας, και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν, λοιπόν, και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Επειδή τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του είπε: «Δεν έχουν κρασί». Της λέει τότε ο Ιησούς: «Τι το κοινό έχουμε εμείς, γυναίκα; Δεν έφθασε ακόμα η ώρα μου». Λέει η μητέρα του στους υπηρέτες: «Κάμετε ό,τι κι αν σας πει».

Ήταν εκεί έξι πέτρινες στάμνες για τον καθαρισμό των Ιουδαίων, που χωρούσαν η καθεμιά από ογδόντα έως εκατόν είκοσι λίτρα. Τους λέει ο Ιησούς: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Τις γέμισαν μέχρι επάνω. Τους λέει τότε: «Πάρτε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο». Κι εκείνοι έφεραν. Αλλά μόλις ο αρχιτρίκλινος δοκίμασε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν ήξερε από πού είναι (οι υπηρέτες όμως, που είχαν πάρει το νερό, ήξεραν), φωνάζει το γαμπρό και του λέει: «Κάθε άνθρωπος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και, όταν μεθύσουν, το λιγότερο καλό. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων που έκαμε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του, και οι μαθητές του πίστεψαν σ’ αυτόν.

Μετά απ’ αυτό το γεγονός, κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός, η μητέρα του, οι αδελφοί του και οι μαθητές του κι έμειναν εκεί όχι πολλές μέρες.

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα, ο οποίος με μυστηριώδεις τρόπους μας φανερώνει το θέλημά του, να ανακαλύψουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το θέλημα και να συνεργαστούν μαζί του. Ας προσευχηθούμε, ψάλλοντας: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, που έχει κληθεί να ακολουθεί το Χριστό, το νυμφίο της, για να ζει με πιστότητα το λόγο του και να αναζητεί πάντοτε το θέλημά του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους τους χριστιανούς, ώστε να μάθουν να αγαπούν την ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού και με ζήλο να την επιδιώκουν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους εμπολέμους, ώστε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τους υπεύθυνους και τους αρχηγούς των λαών, για να αναζητήσουν το μεγάλο αγαθό της ειρήνης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους νέους, ώστε να ακούνε τα καλέσματα του Θεού και με αγάπη να ανταποκρίνονται σ’ αυτά, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, ώστε η δύναμη του Ευαγγελίου να πλημμυρίσει τις καρδιές μας και να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σ’ αυτό το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα, Εσύ είσαι ο Κύριος της ζωής και της σωτηρίας. Σε παρακαλούμε να εισακούσεις τις προσευχές μας για τη σωτηρία και την πρόοδο της Εκκλησίας σου και όλου του κόσμου. Εσύ που ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν.

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, να πλησιάζουμε επάξια τα ιερά αυτά Μυστήρια, διότι, κάθε φορά που τελούμε την ανάμνηση αυτής της θυσίας, πραγματοποιείται το έργο της απολυτρώσεώς μας. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ψλ 23 [22], 5)

Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζα. Και το ποτήρι μου ξεχειλίζει.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλε μας, Κύριε, το Πνεύμα της αγάπης σου και εφόσον μας έθρεψες με τον ουράνιο άρτο, κάνε να ζούμε με πραγματική ομόνοια. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Μελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 5ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 7 Φεβρουαρίου 2023   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο (7, 1-13) Και

Ο σεισμός στην Τουρκία και Συρία…

Δυστυχώς ο σεισμός των 7.9 ρίχτερ που έπληξε Τουρκία και Συρία προξένησε μεγάλο αριθμό θυμάτων, που συνεχώς μεγαλώνει. Ο Πάπας Φραγκίσκος απέστειλε αμέσως συλλυπητήρια τηλεγραφήματα,

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου