Το ταλέντο της διαθεσιμότητας

Το ταλέντο της διαθεσιμότητας. Ο Λορέντζος  κατάλαβε,  ότι εμείς  είμαστε το μηδενικό,  αλλά ο  Θεός είναι το Ένα. «Δεν θα έχεις άλλο Θεό εκτός από μένα». Το να βάλουμε το Θεό  στην πρώτη θέση  στη ζωή μου, στη ζωή σου και σ’  εκείνη όλων των ανθρώπων  της γης  είναι πάντοτε αποκτά άπειρη αξία.

Σε όλους διηγιόταν  πως μια μέρα  ο δάσκαλος των θρησκευτικών  γέμισε τον πίνακα  από πολλά μηδενικά,  όσα ήταν και οι μαθητές και μαθήτριες στην τάξη. Μέσασεκάθεμηδενικό  έγραψετοόνομακάθεπαιδιού.

Σε μια γωνιά του πίνακα, έγραψε  επίσης  και τον αριθμό ένα. Αφού τους έδωσε να καταλάβουν  την έλλειψη αξίας  των μηδενικών, ρωτούσε τα παιδιά,  τι συμπέρασμα θα μπορούσε να βγάλει κανείς  με το άθροισμα αυτών των αριθμών.

Ήταν  ξεκάθαρο πως όποιος πρόσθετε  μόνο τα μηδενικά έβγαζε πάντα το αποτέλεσμα μηδέν.  Ότανόμωςαντιλήφθηκανπωςυπήρχεκαιοαριθμόςένα……. Τότε κατάλαβαν πως ίσως το αποτέλεσμα  της πρόσθεσης θα μπορούσε να αλλάξει.

Τότε επενέβη ο δάσκαλος  και έβαλε όλα τα μηδέν  στη σειρά  και στο τέλος τον αριθμό ένα που βαθμηδόν το προχωρούσε προς την αρχή μέχρι που το έφερε μπροστά από όλα τα μηδενικά.   Αυτή η  θέση  μπροστά από όλα τα μηδενικά έδωσε ένα τεράστιο αποτέλεσμα.

Μόνοι μας δεν αξίζουμε τίποτε, όταν όμως μπροστά από μας μπει ο Ένας, τότε  αποκτούμε μεγάλη αξία!

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30 Ιανουαρίου 2023                                              Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου