Υπεγράφη στη Ρώμη ένα διαθρησκειακό μανιφέστο

Υπεγράφη στη Ρώμη ένα διαθρησκειακό μανιφέστο

Το μανιφέστο – υπεγράφη από 18 εκπροσώπους θρησκευτικών ομολογιών, υπευθύνους δομών υγείας, τοπικές οργανώσεις υγείας και εθελοντισμού – ορίζει σε εννέα  σημεία τα δικαιώματα και εγγυάται, επιπλέον από τη φροντίδα, τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και της θρησκευτικής και πνευματικής υποστήριξης για όσους βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής σε εγκαταστάσεις υγείας.

Το διαθρησκειακό μανιφέστο των δικαιωμάτων κατά τη διαδρομή προς το τέλος της ζωής – αναφέρει το AgenziaSir– παρουσιάστηκε και υπογράφηκε στη Ρώμη, στο μνημειακό συγκρότημα του Αγίου Πνεύματος στη Ρώμη, ένας καρπός ιδιαίτερης ευαισθησίας στα πλαίσια του διαθρησκειακού διαλόγου στον τομέα της υγείας, με στόχο να δημιουργήσει μια πορεία που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δικαίωμα διάθεσης του εναπομείναντα χρόνου, στο σεβασμό προς τη θρησκεία του, στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τον σεβασμό της θρησκευτικής, της πνευματικής και πολιτιστικής σφαίρας, στην παρουσία του θρησκευτικού ή πνευματικού βοηθού, στη βοήθεια ενός διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή, στη λήψη πνευματικής βοήθειας και από εκπροσώπους άλλων πίστεων. Και ακόμα: δικαίωμα στην πνευματική υποστήριξη και στη στήριξη της σχέσης για τον εαυτό του και για την οικογένειά του, στο σεβασμό των πρακτικών πριν και μετά το θάνατο, στον αμοιβαίο σεβασμό.

Παράδειγμα υποδοχής, υποστήριξης και σεβασμού της πίστης όλων στις εγκαταστάσεις υγείας

Το έγγραφο παρουσίασαν, μετά τον χαιρετισμό προς τους θεσμούς από τον Angelo Tanese, γενικό διευθυντή της Τοπικής οργάνωσης Roma1, οι: Pier Francesco Meneghini, πρόεδρος GMC – Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ιεράς Καρδίας, Maria Angela Falà, πρόεδρος του Tavolo Interreligioso της Ρώμης, η δημοσιογράφος του TV2000 Monica Mondo. Την ανάγνωση του εγγράφου έκανε ο ηθοποιός Sebastiano Somma. Πρόκειται, εξήγησε, για «ένα σημαντικό σημείο αναφοράς μιας διαδρομής την οποία μοιράζονται μεταξύ τους οι θρησκευτικές ομολογίες η οποία καθιστά δυνατή τη μεταφορά των εννέα δικαιωμάτων που έχουν υπογραφεί σε λειτουργικές διαδικασίες».

Η Ομάδα Προώθησης, η οποία αποτελείται από τους: Τοπική Οργάνωση Roma1, Gmc – Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ιεράς Καρδίας και Tavolointerreligioso της Ρώμης, στοχεύει επίσης στο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εφαρμογή και υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προώθηση της διαδρομής ως πρότυπο υποδοχής, υποστήριξης και σεβασμού της πίστης όλων και που μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλες δομές υγείας. Εκτός από τους Tanese, Meneghini και Falà, μεταξύ των υπογραφόντων του μανιφέστου και οι: Abdellah Redouane(Ισλαμικό πολιτιστικό κέντρο της Ιταλίας), ο πάστορας Luca Maria Negro (FCEI), ο πατέρας Ilie Ursachi (Ρουμανική Ορθόδοξη Επισκοπική Διοίκηση της Ιταλίας), Giorgio Raspa (Ιταλική Βουδιστική Ένωση), Noemi Di Segni(Ένωση Ιταλικών Εβραϊκών Κοινοτήτων), Franco Di Maria Jayendranatha (Ινδουιστική Ιταλική Ένωση), σεβασμιότατος Paolo Ricciardi(Βικάριος Ρώμης).

Στο νοσοκομείο δικαίωμα στην πληροφόρηση για την ιατρική φροντίδα, στο σεβασμός για τη θρησκεία, στην πνευματική υποστήριξη και στον διαπολιτιστικό διαμεσολαβητή

Δικαίωμα διάθεσης του εναπομείναντα χρόνου. Πρόκειται για το πρώτο από τα εννέα δικαιώματα που περιέχονται στο «Διαθρησκειακό Μανιφέστο των Δικαιωμάτων για τη διαδρομή προς το τέλος της ζωής». «Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και να ενημερώνεται για την πορεία της θεραπείας και για την πιθανή έκβασή της, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα θεραπείας, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του με ικανοποιητικό ποιοτικό τρόπο, ακόμη και σε σχέση με την πνευματικότητά του και την θρησκευτική πίστη του», αναφέρει το πρώτο σημείο. Το «δικαίωμα στο σεβασμό της θρησκείας του ατόμου» προβλέπει ότι κάθε άτομο έχει «το δικαίωμα να εξασκεί τη θρησκευτική πίστη του κατά την υγειονομική περίθαλψη ώστε αυτή να γίνεται σεβαστή, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής». Ως εκ τούτου, και το δικαίωμα σε «υπηρεσίες με σκοπό τον σεβασμό της θρησκευτικής πνευματικής και πολιτιστικής σφαίρας», συμβατό με τις οργανωτικές δυνατότητες. Για τον σκοπό αυτό, διαβάζουμε στο μανιφέστο, «η εγκατάσταση υγείας οφείλει να προάγει επαρκείς διαδρομές πληροφόρησης και κατάρτισης σε όσους εργάζονται εκεί». Το τέταρτο σημείο προβλέπει το δικαίωμα σε παρουσία θρησκευτικού αντιπροσώπου ή πνευματικού βοηθού στον οποίο πρέπει να παρέχεται πρόσβαση, σύμφωνη με την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Το έγγραφο προβλέπει επίσης το δικαίωμα στη συνδρομή διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή ή «άλλου εξουσιοδοτημένου αρμόδιου προσώπου, του οποίου η παρέμβαση θα ευνοείται από τις υγειονομικές εγκαταστάσεις». Επομένως και το «δικαίωμα να ζητά, όταν ο πνευματικός βοηθός της πίστης του δεν είναι διαθέσιμος, βοήθεια εκπροσώπου άλλης πίστης».

Δικαίωμα στην υποστήριξη σχέσεων, πρακτικές πριν και μετά το θάνατο, αμοιβαίος σεβασμός στα νοσοκομεία

«Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εντός της υγειονομικής υπηρεσίας να λαμβάνει πνευματική και σχεσιακή υποστήριξη για τον εαυτό του και για την οικογένειά του».  Αυτό αναφέρει το έβδομο από τα εννέα σημεία του «Μανιφέστου». Τα τελευταία δύο δικαιώματα που «κατοχυρώνονται» από το μανιφέστο είναι «το δικαίωμα στο σεβασμό των πρακτικών πριν και μετά το θάνατο που καθορίζονται από τη θρησκεία όπου ανήκει» και «το δικαίωμα στον αμοιβαίο σεβασμό». Όσον αφορά στο πρώτο, η δομή της υγειονομικής περίθαλψης «υποχρεούται να γνωρίζει αυτές τις πρακτικές, να εκπαιδεύει επαρκώς το προσωπικό της και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αυτών των πρακτικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». «Κάθε δικαίωμα – ένατο και τελευταίο σημείο –  οδηγεί κατά συνέπεια στο καθήκον του καθενός να σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων, είτε πρόκειται για ασθενείς, για μέλη οικογένειας είτε για νοσηλευτικό προσωπικό». (Agenzia Sir)

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ  ΤΗΣ 3ης  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΡΑΚΟΣΤΗΣ 23 Μαρτίου 2023    Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.  Αμήν Επικαλούμαι το 

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου