Όχι στο κέρδος που υποβιβάζει τον άνθρωπο σε κάτι

4

Όχι στο κέρδος που υποβιβάζει τον άνθρωπο σε κάτι

Οικοδόμοι της ειρήνης και της δικαιοσύνης που δεν υποχωρούν στη διαφθορά στις επιχειρήσεις και που ζωντανεύουν από τη διαφάνεια και την αναζήτηση καλών αποτελεσμάτων. Έτσι ο Πάπας Φραγκίσκος περιγράφει τα χαρακτηριστικά εκείνων που εργάζονται στο ίδρυμα Cassa Depositi e Prestiti 170 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Υποδεχόμενος το προσωπικό και τους διευθυντές στο Βατικανό, ο Ποντίφικας υπενθυμίζει ότι το Κοινωνικό Δόγμα της Εκκλησίας προτείνει ένα όραμα στο οποίο, έναντι της δίκαιης αμοιβής των πόρων, οι επενδυτές στοχεύουν στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που ευνοούν την κοινωνική και συλλογική προώθηση:
Η χριστιανική σκέψη δεν είναι κατ ‘αρχήν αντίθετη με την προοπτική του κέρδους, αλλά αντίθετα με το κέρδος με οποιοδήποτε κόστος, στο κέρδος που ξεχνάει τον άνθρωπο, τον κάνει σκλάβο, τον υποβιβάζει σε ένα αντικείμενο.

Η πανδημία θέτει σε κίνδυνο την ιδιαιτερότητα των εδαφών
Υπενθυμίζοντας τη γέννηση του Ινστιτούτου Cassa Depositi e Prestiti, ο Φραγκίσκος υπενθυμίζει το έργο και τη «γενναιόδωρη δέσμευση» στην οποία κλήθηκε: επανασχεδιασμός των αναγκών της χώρας, ανάγκη συνεχών επενδύσεων, εκσυγχρονισμός, υποστήριξη των τοπικών αρχών, στην επαγγελματική κατάρτιση και παραγωγικότητα “. Ο Πάπας δεν ξεχνά πόσο σε αυτήν την έκτακτη ανάγκη που δημιούργησε ο κορωνοϊός, είναι απαραίτητο να απορρίψουμε τις υποδεικνυόμενες γραμμές ανάπτυξης.
Σκεφτόμαστε φαινόμενα με πολύ σημαντικές επιπτώσεις, όπως η παρακμή ορισμένων μορφών παραγωγής, που χρειάζονται ανανέωση ή ριζική μεταμόρφωση. Σκεφτείτε τις αλλαγές που έχουν συμβεί στον τρόπο αγοράς και πώλησης αγαθών, με τον κίνδυνο συγκέντρωσης ανταλλαγών και επιχειρήσεων στα χέρια μερικών παγκόσμιων οντοτήτων. Και αυτό εις βάρος των ιδιαιτεροτήτων των εδαφών και των τοπικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, τόσο χαρακτηριστικό της ιταλικής και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Δίκαιη συμπεριφορά
Αντιμέτωποι με αυτούς τους κινδύνους, είναι απαραίτητο να μην παραδοθεί στη διαφθορά, αλλά να διατηρηθεί η «δίκαιη και σαφής συμπεριφορά» στη διαχείριση των επιχειρήσεων. “Είναι μια ερώτηση – εξηγεί ο Πάπας – του εντοπισμού και της θαρραλέας ακολουθίας γραμμών παρέμβασης που σέβονται, πράγματι, την προώθηση του ανθρώπινου προσώπου και της κοινωνίας”:
Κατά την άσκηση των ευθυνών κάποιου, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Στην πραγματικότητα, ακόμη και στον τομέα των οικονομικών η σωστή πρόθεση, η διαφάνεια και η αναζήτηση καλών αποτελεσμάτων είναι συμβατές και δεν πρέπει ποτέ να διαχωριστούν.

Ανάπτυξη των οικογενειών
“Ένα ίδρυμα σαν το δικό σας – υπογραμμίζει τον Πάπα – μπορεί να αποδείξει συγκεκριμένα μια ευαισθησία αλληλεγγύης, ευνοώντας την επανέναρξη της πραγματικής οικονομίας, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη ατόμων, οικογενειών και ολόκληρης της κοινωνίας”:
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε επίσης να συνοδεύσουμε το σταδιακό ταξίδι ενός έθνους και να υπηρετήσουμε το κοινό καλό, με την προσπάθεια να πολλαπλασιάσουμε και να κάνουμε τα αγαθά αυτού του κόσμου πιο προσβάσιμα σε όλους.
Τέλος, η ενθάρρυνση «να συνεχίσουμε με γενναιοδωρία» στον δρόμο που ακολουθήσαμε, να γίνουμε «οικοδόμοι της δικαιοσύνης και της ειρήνης».

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Γενική Ακρόαση του Πάπα Φραγκίσκου, 12 Ιουνίου 2024

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ                                                                           Πλατεία Αγίου Πέτρου Τετάρτη, 12 Iουνίου 2024     Το Πνεύμα και η Νύμφη. Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τον λαό

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου