Να δοθεί περισσότερη φωνή στις γυναίκες και στα δικαιώματά τους

Να δοθεί περισσότερη φωνή στις γυναίκες και στα δικαιώματά τους

Εκπαιδεύουμε τις γυναίκες σημαίνει ενισχύουμε την οικογένεια και επομένως την κοινωνία: αυτό, με λίγα λόγια, αποτέλεσε την περίληψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διαθρησκειακή διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου στο Ναϊρόμπι, στην Κένυα, με θέμα: «Τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων και ο διαθρησκειακός αναλφαβητισμός αναφορικά με τις γυναίκες»
Στη συνάντηση η οποία φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Tangaza (Tuc), συμμετείχαν 50 γυναίκες, τόσο χριστιανές όσο και μουσουλμάνες, οι οποίες επανέλαβαν τη σημασία να ακουστεί η φωνή τους μέσα στην κοινωνία και στη θρησκευτική ζωή.

Η εκπαίδευση των γυναικών αποτελεί ενίσχυση για την οικογένεια και την κοινωνία
Μεταξύ των ομιλητών, ο πατέρας Lucas Ongesa Manwa, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Διάσκεψης των Επισκόπων της Κένυας (Kccb), ο οποίος επικεντρώθηκε σε έναν από τους θεμελιώδεις ρόλους των γυναικών, δηλαδή της μετάδοσης της γνώσης και της πίστης στα παιδιά τους. Για το λόγο αυτό, είπε ο ιερέας, «η εκπαίδευση των γυναικών αποτελεί ενίσχυση της οικογένειας και της κοινωνίας». Ο πατέρας Ongesa υπογράμμισε επίσης, το σπουδαίο ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς οι γυναίκες «μεταδίδουν, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και στην κοινωνία, τις θεμελιώδεις αξίες» που οδηγούν στην συμφιλίωση. Γι αυτό, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Kccb αναφέρθηκε εκ νέου στην ανάγκη υποστήριξης της παιδείας των γυναικών, υπενθυμίζοντας ότι «η Καθολική Εκκλησία προωθεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική εκ-παίδευση».

Ο ρόλος των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής
Το ίδιο επανέλαβε και ο πατέρας Innocent Maganya, διευθυντής του Ινστιτούτου για τον Θρησκευτικό Διάλογο και τις Ισλαμικές Σπουδές του Tuc, κατά τη γνώμη του οποίου οι γυναίκες είναι έτοιμες να διαδραματί-σουν τον ρόλο τους στην οικοδόμηση της ειρήνης και της κοινωνικής συ-νοχής, αλλά δεν καταφέρνουν να το πράξουν επειδή δεν τους δίνεται αρκετός χώρος. «Η κοινωνία μας, πράγματι – εξήγησε – κυριαρχείται κυρίως από άνδρες». Ως εκ τούτου και η αναφορά στη σημασία του διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του διαθρησκειακού, ώστε από κοινού να αντικατοπτριστεί η σπουδαία συμβολή που μπορεί να δοθεί στον κόσμο από τις γυ-ναίκες. «Όσο περισσότερες θέσεις δίδονται στις γυναίκες μέσα στην κοινωνία – επανέλαβε ο πατέρας Maganya – τόσο περισσότερο θα βελτιώνεται η κοινωνία».

Αγγλικανική Εκκλησία: συχνά οι γυναίκες αγνοούν τα δικαιώματά τους
Την ίδια κατευθυντήρια γραμμή ακολούθησαν και οι αντιπρόσωποι της Αγγλικανικής Εκκλησίας οι οποίοι μίλησαν στην διάσκεψη, υπογραμμί-ζοντας τη σημασία της δημιουργίας ασφαλών χώρων για τις γυναίκες μέσα στην Εκκλησία και στην κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσουν να μοιραστούν τα θέματα που τις αφορούν άμεσα. Συχνά, παρατήρησαν οι Αγγλικανοί, οι γυναίκες αγνοούν τα δικαιώματά τους και γι αυτό είναι απαραίτητο να οργανωθούν ειδικά φόρουμ κατάρτισης, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν πραγματικά «ποιες είναι και να κατανοήσουν τον ρόλο τους και τα δικαιώματά τους ως ανθρώπινα όντα».

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η συνάντηση στο Ναΐρόμπι αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου σεμιναρίου που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2019 με θέμα «Ο χώρος των γυναικών στο πλαίσιο των θρησκευτικών παραδόσεων και η συμβολή τους στην οικοδόμηση της ειρήνης».

Μετάφραση: ρφ
 

 

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

26η Κυριακή του Έτους (Α)

26η    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (A)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Δαν   3,31.29.30.43.42 Όσα έκανες σ’ εμάς, Κύριε, τα έκανες με κρίση αληθινή. Αμαρτήσαμε σε όλα

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου