Μάθημα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας

Μάθημα πὸ τν ρθόδοξη κκλησία τς Βουλγαρίας

Στὶς ἀρχὲς Μαΐου ὁ πάπας Φραγκίσκος, προσκεκλημένος ἀπὸ τὴ βουλγαρικὴ Κυβέρνηση, θὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως τὴ Βουλγαρία.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ ἀποσταλεῖ στὸν Ἀποστολικὸ Νούντσιο (ἕνα εἶδος πρεσβευτῆ) τοῦ Βατικανοῦ στὴ Βουλγαρία ἐπιστολή, στὴν ὁποία νὰ διευκρινίζεται ὅτι ἡ πρόσκληση τοῦ Ποντίφηκα ἔγινε ἀπὸ τὶς Κρατικὲς Ἀρχές, οἱ δὲ λεπτομέρειες τῆς ἐπισκέψεώς του πρέπει νὰ καθορισθοῦν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση. Ὡς πρὸς τὸ μέρος τοῦ προγράμματος ποὺ περιλαμβάνει καὶ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δήλωσε ὅτι ὁ Πατριάρχης καὶ τὰ Μέλη τῆς Συνόδου θὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Πάπα σὲ ἐθιμοτυπικὴ συνάντηση στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο στὶς 5 Μαΐου 2019. Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸν Πατριαρχικὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ, ἀλλὰ τονίζει ὅτι ὁποιαδήποτε μορφὴ ἱερουργίας ἢ συμπροσευχὴ ἢ χρήση ἀμφίων εἶναι ἀπαράδεκτη σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τονίζει ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ συμμετοχὴ τῆς Πατριαρχικῆς Χορωδίας κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου.
Τέλος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναφέρει ὅτι «ἡ συμμετοχὴ κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας στὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔχει ὀργανώσει ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα Φραγκίσκου, ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς». Ἱκανοποίηση καὶ ἐνθουσιασμὸ προκαλεῖ πραγματικὰ ἡ ἀπόφαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ὡς πρὸς τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Βουλγαρία. Βλέπουν τὸν Πάπα, ὅπως πράγματι εἶναι, μόνο ὡς κοσμικὸ ἄρχοντα ἑνὸς κρατιδίου, τοῦ Βατικανοῦ. Ὡς θρησκευτικὸ ἡγέτη τὸν θεωροῦν αἱρετικό. Αὐτὸ φανερώνουν οἱ ἀρνητικὲς ἐκ προτέρων δηλώσεις τους. Ἡ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιοῦν δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ διπλωματία. Ὑπενθυμίζει παλιὲς ὡραῖες ἐποχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας μας

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΝΤΑΜ:
Προσέξτε μη σας μολύνει η αγάπη του Χριστού!!!!!!

 

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30 Ιανουαρίου 2023                                              Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου