Λόγος περί της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Λόγος περί της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Η ορτή τς Παγκοσμίου ψωσεως τοῦ Τιμίου Σταυρο, μς πενθυμίζει τήν κορυφαία πράξη τς θυσιαστικς γάπης, ατήν τήν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ γιά τήν λύτρωση τοῦ κόσμου πό τήν μαρτία καί τήν εσοδο μας πάλιν στόν Παράδεισο. Ὁ Σταυρός εναι τό ερότατο σύμβολο της πίστεως μας, τό στήριγμα τν πιστν, τό ήττητο τρόπαιο τς νίκης κατά τοῦ διαβόλου, ὁ Δοτήρ τν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος.

Τό σύμβολο καί γενικς τά σύμβολα, τά ξωτερικά ατά σημεα συνδέονται μέ τήν νθρώπινη παρξη, τήν στορία καί τόν πολιτισμό.

ποτελον ναφορές σέ ννοιες καί ντιλήψεις γιά τόν Θεό, τόν νθρωπο, τόν κόσμο.

Τό σύμβολο εναι τύπος καί οσία. Τύπος, ς εξωτερικη νδειξη, ς παράσταση, ς ντικείμενο, οσία ς πρός τό περιεχόμενο καί τό βαθύτατο νόημα πού μπεριέχει.

τσι  Τίμιος Σταυρός πό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους καθιερώθηκε ς τό ερό σύμβολο του Χριστιανισμο.

Γι’ ατό καί σεβόμαστε τόν Σταυρό, τόν τιμμε καί τόν προσκυνομε.

Δέν εναι να πλό στολίδι. Εναι ὁ νδοξος θρόνος τς γάπης του Χριστοῦ γιά μς τούς χοϊκούς νθρώπους.

Εναι τό πανσεβάσμιον ξύλον, <<ὁ φύλαξ πάσης τς οκουμένης, ἡ ραιότης τς κκλησίας, Βασιλων τὸ κραταωμα, γγέλων ἡ δόξα καί τν δαιμόνων τό τραμα>>, εναι ὁ ζωηφόρος Σταυρός.

Ὁ Σταυρός δεσπόζει καί μέσα καί ξω στούς ναούς μας. Εναι μέσα στήν κκλησία παντο.

Ὁ Σταυρός τό σύμβολό μας εναι στήν λληνική Σημαία μας, εναι στά σπίτια μας, εναι στολισμένος καί τόν βλέπουμε πάνω στό ξύλο, στό μάρμαρο, πάνω στό μέταλλο, στό χρυσό, πάνω σέ ργυρο, πάνω σ’ λες τίς πιφάνειες.

Σέ βιβλία, σέ πιστολές, σέ διαθκες, σέ λλα γγραφα. λλὰ καί προπαντός τόν φορμε πάνω μας, σχηματίζουμε τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ σ’ λες τίς λατρευτικές εκαιρίες καί προσευχές μας καί ταν κόμη περνμε ξω πό τό ναό ἥ ταν ξερχόμεθα πό τό σπίτι μας.

Σταυρός, λοιπόν, πιστν τό στήριγμα καί ἡ βοήθεια καί ἡ λπίδα καί ἡ παρηγοριά καί ἡ νίκη.

Σ’ ατόν τόν Τίμιον Σταυρόν πάντοτε νά τενίζουμε καί νά διακηρύττουμε μαζί μέ τόν π. Παλο <<μοί μή γένοιτο καυχσθε εμή ν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου μν ησοῦ Χριστο>> (Γαλ. 6, 14).

Μή ξεχνάμε ποτέ νά κάνουμε τόν Σταυρό μας.

Κείμενο:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Γ’

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 19 Ιουνίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18 Ιουνίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου