ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Σήμερα γιορτάζουμε και μελετάμε τη μια πτυχή του δίπτυχου που κάνει την διαφορά του Χριστιανισμού από τις άλλες θρησκείες : το Μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Η άλλη πτυχή είναι το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. «Μου έχει δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη».

Τα πάντα άρχισαν στην Γαλιλαία· από εκεί ο Ιησούς άρχισε την δημόσια ζωή του, εκεί κάλεσε τους μαθητές του, εκεί για πρώτη φορά τους ανάθεσε μια αποστολή: να είναι κήρυκές του μέσα στον Ισραήλ. Και πάλι από τη Γαλιλαία, τα πάντα αρχίζουν. Από εκεί αρχίζουν και οι έσχατοι καιροί της Εκκλησίας και αφορούν όλο τον κόσμο.

Οι μαθητές δεν είναι πια απλοί αποσταλμένοι αλλά κήρυκες, μέτοχοι της ίδιας της εξουσίας του Ιησού, εξουσία που ο Ιησούς έχει ως ομοούσιος του Πατέρα . Η αποστολή είναι τριπλή:

Α) «Πηγαίνετε, λοιπόν, και κάμετε μαθητές μου όλα τα έθνη.» Ο Μαθητής είναι μαθητής εφ’ όσον συμβιώνει με τον δάσκαλο και μαθαίνει, ακούει και μεταδίδει· η διδασκαλεία δεν είναι δική του. Ο Μαθητής, με το κήρυγμα του στα έθνη, δεν αποκτά προσωπικούς μαθητές αλλά αποκτά καινούργιους μαθητές για τον δάσκαλό του, τον Ιησού. Ο λόγος του μαθητή περιορίζεται στο να κάνει κατανοητό στον ακροατή τον Λόγο του Δασκάλου και με τη ζωή του, ως μαθητής, να δίνει αξιόπιστη μαρτυρία και να επιβεβαιώνει το Λόγο του Δα- σκάλου Ιησού.

Β) «Βαφτίζοντας τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.» Παραφράζοντας θα λέγαμε : μαθητές θα γίνουν όταν τους βάλετε μέσα, όταν θα τους βουτήξετε σ’ αυτό που είναι η ζωή του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η χριστιανική ζωή αρχίζει όταν μετέχω στη ζωή, είμαι μέσα στη ζωή, είμαι σε Κοινωνία με τον Θεό Πατέρα. Και όταν λέμε «ζωή» εννοούμε τη Ζωή που πρώτα ζει ο Γιος, ο οποίος μέσω της Ενσάρκωσής του στο πρόσωπο του Ιησού και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την κοινοποιεί σε κάθε άνθρωπο ιδιαίτερα μέσω του βαπτίσματος.

Γ) «Διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας διέταξα.» Μια τελευταία σύσταση που συγκεκριμενοποιείται όταν ο Βαπτισμένος αναλαμβάνει τη δέσμευση και την ευθύνη να ζει και να δείχνει ότι μέσω του Ευαγγελίου, που ο Ενσαρκωμένος Λόγος από τον Θεό Πατέρα παρέλαβε και του το αποκάλυψε και που το Άγιο Πνεύμα τον έχρισε αξιόπιστο μάρτυρα του ευαγγελίου. Το κήρυγμα του Ιησού, είναι στα χέρια του μαθητή του όχι μόνο όταν αυτά είναι καθαρά και γεμάτα με καλά έργα, αλλά και όταν δεν είναι και δίνουν αρνητική μαρτυρία.

Δ ) Ο Ματθαίος κλείνει το ευαγγέλιο του με μια υπόσχεση του Ιησού: «Ιδού εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Αυτή είναι μια υπόσχεση για να ενδυναμώνει την προσπάθεια βιώματος του ευαγγελίου, που τροφοδοτεί την ελπίδα για το μέλλον όταν φαίνεται αβέβαιο και για να υποβαστάζει την κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Μια υπόσχεση που είναι, τόσο η περίληψη όλου του Ευαγγελίου του Ιησού, όσο και το πραγματικό όνομα (η ταυτότητα) του Θεού: « Ο Θεός μαζί μας». Αυτή ήταν και είναι η πιο μύχια επιθυμία του κάθε ανθρώπου που αναρωτιέται: «γιατί υπάρχω; τι κάνω εδώ που είμαι; πηγαίνω κάπου; και αν πηγαίνω πως πηγαίνω;»

Κ

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου