Κατάρτιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανθρώπινη κινητικότητα

Κατάρτιση, ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανθρώπινη κινητικότητα

H Ετήσια Συνέλευση των Επισκόπων και των Εκπροσώπων Υπευθύνων για την Ποιμαντική των Μεταναστών
Στοκχόλμη, Σουηδία, 13 με 15 Ιουλ, 2018

Η μετανάστευση δεν είναι μόνο ένα οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό, πολιτιστικό και πολιτικό ζήτημα. Ακριβώς επειδή έχει γίνει ένα όλο και πιο πολιτικοποιημένο θέμα, μόνο μέσω της επικοινωνίας μπορεί κανείς να καταλάβει σήμερα τους λόγους της παγκόσμιας ανθρώπινης μετακίνησης, την παρουσία των μεταναστών και την ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το πρώτο θέμα που τίθεται είναι: πώς μπορούμε να επικοινωνούμε, να ενημερώνουμε τους ανθρώπους, και να εκπαιδεύουμε του Καθολικούς πιστούς σε μια σωστή αντίληψη του θέματος της μετανάστευσης; Τι εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; Πώς μπορούμε να βεβαιώνουμε το πόσο καλά αντιμετωπίζεται από την Ευρώπη και την Καθολική Εκκλησία; Πώς για την καταπολέμηση των πολλών «ψεύτικο ειδήσεων» που στρεβλώνουν την πραγματικότητα; Αυτά είναι τα ερωτήματα που αντιμετώπισαν οι υπεύθυνοι της ποιμαντικής φροντίδας για τους μετανάστες των Καθολικών Συνόδων Ιεραρχίας στην Ευρώπη, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Στοκχόλμη (Σουηδία) 13 – 15 τον Ιούλιο.

Η μετανάστευση εντός της ευρωπαϊκής Ηπείρου ήταν και εξακολουθεί να είναι υγιής για την πίστη, επειδή πολλοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή ή την Αφρική έχουν διατηρήσει και ζουν την πίστη τους στις χώρες υποδοχής, που δυστυχώς συχνά χαρακτηρίζονται από μια έντονη εκκοσμίκευση. Από την άλλη πλευρά, μια λανθασμένη διαχείριση ή συνειδητή χειραγώγηση του μεταναστευτικού ζητήματος μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις, ή ακόμα και εχθρική συμπεριφορά σε κοινότητες υποδοχής. Αυτό ανέφερε ο καθ Fr. José María La Porte, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Θεσμικών Επικοινωνίας του Ποντιφικού Πανεπιστημίου του Τιμίου Σταυρού (Ρώμη), ενώ παρουσίασε εισήγηση με θέμα: η μετανάστευση και η κοινή γνώμη: η δυναμική των πληροφοριών.
Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η αντίληψη της κοινής γνώμης αυξάνεται, γι’ αυτό οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν την φροντίδα πρώτα των δικών τους πολιτών και μετά των μεταναστών. Στις δημοσιεύσεις των μέσων ενημέρωσης, η μετανάστευση αντιμετωπίζεται μόνο από οικονομικής ή πολιτικής σκοπιάς, και το αποτέλεσμα είναι προφανές: οι άνθρωποι ξεχνούν το αναφαίρετο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου. Επιπλέον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν πάντα ασχοληθεί με το περίπλοκο θέμα της ανθρώπινης κινητικότητας με τη δέουσα επάρκεια. Έτσι, ο ρόλος της επικοινωνίας στην αφήγηση της ανθρώπινης κινητικότητας δημιουργεί τραγωδίες, χωρίς όμως να χάνεται η ομορφιά και ο πλούτος της, με τη βοήθεια της Εκκλησίας. Στην ίδια γραμμή, οι συμμετέχοντες τόνισαν την επείγουσα ανάγκη για εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την ποιμαντική φροντίδα των μεταναστών, να συνεργαστούν με το Υπουργείο επικοινωνίας, επενδύοντας στην κατάρτιση της επικοινωνίας και τη χρήση των social media.
Πολύ συχνά, στην πραγματικότητα, υπάρχει ο κίνδυνος, χρησιμοποιώντας σε άλλους τομείς, όπως την πολιτική, την κοινωνιολογία ή την οικονομία δημιουργούν σύγχυση και φόβο. Αντίθετα, η σωστή ενημέρωση με τον κατάλληλο τρόπο για την ανθρώπινη κινητικότητα αποτελεί επείγουσα πρόκληση που απαιτεί μια ανανεωμένη δέσμευση από την πλευρά της Εκκλησίας. Αυτό δεν μεταφράζεται πάντα σε αύξηση των δημόσιων παρεμβάσεων και νέων μέσων ενημέρωσης, αλλά στην επιστροφή στην απλή αλλά σαφή έκφραση των αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα της Εκκλησίας, όπως η αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου. Σε αυτή τη γραμμή, η μαρτυρία της Εκκλησίας θα εμφανιστεί πολύ ισχυρότερη, αν οι διάφορες ποιμενικές περιοχές, που είναι επιφορτισμένες με την ανθρώπινη φροντίδα για τους μετανάστες , μαρτυρούν αυτή την επιθυμία για την προστασία του ατόμου. Δεν μπορεί κανείς να είναι υπέρ της υπεράσπισης της αξιοπρέπειας της ζωής των μεταναστών και κατά της υπεράσπισης της ζωής και της οικογένειας και, αντίστροφα, δεν μπορεί κανείς να υπερασπιστεί τη ζωή από τη στιγμή της δημιουργίας της και το φυσικό τέλος της, και να μην υπερασπιστεί τη ζωή και την αξιοπρέπεια των μεταναστών.

Το Σάββατο 14 Ιουλίου οι συμμετέχοντες είχαν διάλογο με τους εκπροσώπους της Caritas Σουηδίας, ICMC, και το Τμήμα Μεταναστών και Προσφύγων της Ειδικής Βατικανής Επιτροπής για την Ολοκληρωμένη Αν-θρώπινη Ανάπτυξη: Πώς η Εκκλησία χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης για να ασχοληθούν με το θέμα της μετανάστευσης και πώς η Εκκλησία ενημερώνει τους πιστούς σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης.

Στην Ευρώπη, τα εθνικά τμήματα της Caritas έχουν επικεντρωθεί σε μια συντονισμένη δέσμευση, που διενεργούν τις ίδιες εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης και στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους εθνικών πλαισίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην ειδική εκστρατεία σχετικά με το θέμα «σπίτι» που δημιουργεί μια σωστή συνεργασία. Δουλεύοντας μαζί, σε συνεργασία με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να είναι σημαντική για την προώθηση του πολιτισμού της συνάντησης και να διορθωθεί η λανθασμένη εικόνα που υποστηρίζεται από τις πολλές «ψεύτικες ειδήσεις» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
Μαζί με τους εκπροσώπους του Βατικανού, εξετάστηκαν η εκπαι-δευτική, ο ευαγγελισμός και ο ρόλος των δραστηριοτήτων της νέας Ειδικής Επιτροπής για τους Μετανάστες. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των πιστών, και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων της Εκκλησίας, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ποιμαντικής φροντίδας των μεταναστών, είναι το επίκεντρο της αποστολής της Ειδικής αυτής Επιτροπής. Μέσα από διάφορες συνεργατικές εμπειρίες, η Ειδική Επιτροπή διαπιστώνει ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια σωστή ενημέρωση. Από την πλευρά της, ICMC (η Καθολική Διεθνής Επιτροπή Μετανάστευσης) δεσμεύεται να προωθήσει, με διάφορα έργα σε όλο τον κόσμο, τις κατευθυντήριες γραμμές που υποδεικνύονται από τον Πάπα Φραγκίσκο και συνοψίζεται στα λόγια, «Φιλοξενία, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση.»
Όλες οι συνεδρίες εργασίας διέθεσαν αρκετό χρόνο για διάλογο, επιτρέποντας έτσι την ανταλλαγή των εμπειριών που βοήθησαν να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση και να αναζητηθούν και νέοι τρόποι επικοινωνίας στον τομέα της μετανάστευσης από μέρους της Εκκλησίας τόσο εντός όσο και εκτός της χριστιανικής κοινότητας.
Εν κατακλείδι τους, Msgr. Duarte da Cunha, Γενικός Γραμματέας ΧΚΑΕ, και π Luis Okulik, Γραμματέας της ΧΚΑΕ Επιτροπή για την Ποιμαντική σε κοινωνικά θέματα, υπογράμμισε τα ακόλουθα σημεία: Η σημασία της επικοινωνίας είναι απαραίτητη. Είναι ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για την ανθρώπινη κινητικότητα. Στον τομέα της μετανάστευσης, τα έργα έχουν περισσότερη δύναμη από ό, τι πολλά λόγια, που συχνά είναι ανεπαρκή να λογοδοτήσουν για την τραγωδία και την μοναξιά που βιώνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ζουν μακριά από την πατρίδα τους.

Η κατανομή της εργασίας και η καθημερινή τέλεση της Ευχαριστίας έφερε στις καρδιές των συμμετεχόντων τα προβλήματα και τα βάσανα των πολλών μεταναστών που έρχονται από έξω από τα σύνορα της Ηπείρου, ειδικά των χριστιανών που διώκονται στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Αλλά επίσης, και για πολλούς Ουκρανούς που εκτοπίστηκαν ή αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από τη χώρα τους λόγω του πολέμου. Παρά τις πολλές δυσκολίες τους, η Εκκλησία τους ευγνωμονεί για την χριστιανική τους μαρτυρία τους με όλη τη ζωή τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη φιλοξενία των διαφόρων κοινοτήτων των μεταναστών, που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, που ζουν στην τοπική Μητρόπολη. Η συνάντηση έληξε το πρωί της Κυριακής, 15 Ιουλίου με τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία όλων κοινοτήτων των μεταναστών στο Ναό της Αγίας Ευγενίας στη Στοκχόλμη, και μια επίσκεψη στη Μονή του Αγίας Βιργίδης στην Vadstena.
Η ετήσια συνάντηση των επισκόπων και των εκπροσώπων για την ποιμαντική φροντίδα των μεταναστών των Συνόδων των Καθολικών Ιεραρχιών της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 13-15 Ιουλίου μετά από πρόσκληση του τοπικού Επισκόπου, Εκλαμπροτά-του Καρδιναλίου Anders Arborelius OCD, Υπεύθυνου το Τομέα «Μεταναστεύσεις» της Επιτροπής του CCEE για την Κοινωνική Ποιμαντική.


 

 

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18 Ιουνίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου στο Θρησκευτικό & Λαογραφικό Μουσείο Πατέρων Ιησουιτών στα Λουτρά

Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου στο Θρησκευτικό & Λαογραφικό Μουσείο Πατέρων Ιησουιτών στα Λουτρά Την τιμητική του είχε το Δημοτικό Σχολείο Εξωμβούργου που επισκέφθηκε, την Τετάρτη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου