Η διαδικασία για την μακαριωνυμία και την αγιωνυμία

       Όσιος Ιωάννης Παύλος         Α  Μακάριος Παύλος 6ος                  Άγιος Ιωάννης Παύλος 2ος

Η διαδικασία για την  μακαριωνυμία και την αγιωνυμία

1. Οι κανόνες   που αφορούν τη διαδικασία  που πρέπει να ακολουθηθεί στις υποθέσεις των Αγίων  περιέχονται  στην Αποστολική Διάταξη  Divinus Perfectionis Magister  που δημοσιεύτηκε  από τον Ιωάννη Παύλο Β΄ στις 25 Ιανουαρίου 1983 (AASLXXV, 1983, 349-355).

ΟΣΙΟΣ

2. Για να αρχίσει μία Διαδικασία μακαριωνυμίας πρέπει να περάσουν  τουλάχιστο πέντε χρόνια από το θάνατο του υποψηφίου.  Και αυτό για να δοθεί περισσότερη βαρύτητα  και αντικειμενικότητα  στην αξιολόγησης  της Διαδικασίας και για να  περιοστούν  οι συγκινήσεις της στιγμής. Μεταξύ του λαού πρέπει να υπάρχει  καθαρή  πεποίθηση  για την αγιότητα του (φήμη αγιοσύνης) και  η απόδειξη της μεσιτείας του προς τον Κύριο (φήμη των σημείων)

 3. Για αρχίσει η ανάκριση, αρμόδιος είναι ο επίσκοπος της Εκκλησιαστικής Επαρχίας στην οποία απεβίωσε ο υποψήφιος, για τον οποίο ζητείται η μακαριωνυμία. Η ομάδα προώθησης (Ενάγων της Υπόθεσης»:  Ilgruppopromotore(ActorCausae): εκκλησιαστική επαρχία , ενορία, μοναχικό τάγμα, αδελφότητα, μέσω του ανακριτή  ζητά στον επίσκοπο  την έναρξη της έρευνας.

Ο επίσκοπος, αφού λάβει το «ελεύθερο» από την Αγία Έδρα , συγκροτεί  ειδικό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο  στην Εκκλησιαστική του Επαρχία. Ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, καλούνται οι μάρτυρες  να καταθέσουν συγκεκριμένα γεγονότα για πράξεις που θεωρούνται ηρωικές, χριστιανικές αρετές, δηλαδή τις θεολογικές αρετές, πίστης , ελπίδας και αγάπης αλλά και κύριες αρετές όπως η σύνεση, η δικαιοσύνη, εγκράτεια, ανδρεία και άλλες ειδικές αρετές στις οποίες διακρίθηκε ο υποψήφιος. Επίσης πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα ντοκουμέντα που αφορούν τον υποψήφιο και σχηματίζεται ο ειδικός φάκελος.  Από αυτή τη στιγμή του αποδίδεται ο τίτλος «δούλος/η του Θεού».

 4. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα στη εκκλησιαστική επαρχία, τα Πρακτικά αποστέλλονται στη Ρωμαϊκή Σύνοδο για τις Υποθέσεις των Αγίων. Εκεί εξασφαλίζεται ένα επίσημο αντίγραφο που θα χρησιμεύσει για την περαιτέρω έρευνα.  Ο ανακριτής, που  διαμένει στη Ρώμη,  προχωρεί  με την καθοδήγηση ενός εισηγητή  της Συνόδου  στην προετοιμασία  της Υπόθεσης,  δηλαδή τη σύνθεση  των ντοκουμέντων  που αποδεικνύουν  την άσκηση των αρετών με ηρωικό τρόπο. Η Υπόθεση  υποβάλλεται  στη θεολογική επιτροπή εννέα θεολόγων  που εκφράζουν τη γνώμη τους με ψήφο. Εάν η πλειοψηφία των θεολόγων  είναι θετική, η Υπόθεση  περνά για εξέταση στην επιτροπή των Καρδιναλίων  και  Επισκόπων που είναι μέλη της Ρωμαϊκής αυτής Συνόδου. Εκείνοι  συγκεντρώνονται  δύο φορές  το μήνα. Εάν η κρίση τους  είναι θετική , ο Προϊστάμενος της Συνόδου  παρουσιάζει το αποτέλεσμα  στον Άγιο Πατέρα,  ο οποίος δίνει  την επικύρωσή του και εξουσιοδοτεί  τη Σύνοδο να εκδώσει το σχετικό διάταγμα. Ακολουθεί η δημόσια ανάγνωση του διατάγματος  και η δημοσίευση του.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ

5. Για την μακαριωνυμία  ενός ομολογητή (λέγοντας ομολογητή  νοείται η κατηγορία των Μακαρίων  και των Αγίων  που είναι ξεχωριστή από τους μάρτυρες: οι μάρτυρες  έχυσαν το αίμα τους  για την πίστη φονευθέντες από μίσος για την πίστη. Οι ομολογητές  είναι οι μακάριοι  και οι Άγιοι που έδωσαν μαρτυρία για την πίστη τους  κατά την επίγεια ζωή τους, χωρίς να υποστούν το μαρτύριο) απαιτείται ένα θαύμα  που να αποδίδεται  στη μεσιτεία του δούλου/ης του Θεού, και να διαπιστωθεί ότι έγινε  μετά το θάνατό του. Το θαύμα  που απαιτείται  πρέπει να αποδειχθεί  μέσω  μιας ειδικής κανονικής έρευνας, ακολουθώντας μία διαδικασία  με εκείνη των ηρωικών πράξεων και ολοκληρώνεται και αυτή  με το σχετικό διάταγμα. Αφού  προωθηθούν αυτά τα δύο διατάγματα, δηλαδή το σχετικό με τις ηρωικές πράξεις  και του θαύματος)  ο  Άγιος Πατέρας  αποφασίζει να δεχθεί για τον υποψήφιο  τη δημόσια τοπική λατρεία. Με την μακαριωνυμία του υποψήφιου του αποδίδεται ο τίτλος του Μακαρίου.

Για την μακαριωνυμία ενός μάρτυρα δεν απαιτείται ένα θαύμα, απλώς να είναι αποδεδειγμένο το μαρτύριο.

ΑΓΙΩΝΥΜΙΑ

6.-Για την αγιωνυμία απαιτείται και  ένα άλλο θαύμα, που να αποδίδεται στη μεσιτεία του Μακαρίου και που πρέπει να έχει γίνει μετά την μακαριωνυμία του. Οι απαιτήσεις για την αναγνώριση του θαύματος είναι οι ίδιες με εκείνες που απαιτούνται για την αναγνώριση του θαύματος που απαιτείται για την μακαριωνυμία.

Με την αγιωνυμία αποδίδεται η τιμή της δημόσιας λατρείας για όλη την Εκκλησία. Εδώ παρεμβαίνει και το ποντιφικό αλάθητο. Με την αγιωνυμία, ο Μακάριος αποκτά τον τίτλο του Αγίου.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου