Ευρωπαϊκές εκλογές: δεκάλογος των Καθολικών Συλλόγων για την Οικογένεια

Ευρωπαϊκές εκλογές: δεκάλογος των Καθολικών Συλλόγων για την Οικογένεια

Με την ευκαιρία της έναρξης της εκλογικής εκστρατείας για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ομοσπονδία Συλλόγων Καθολικών Οικογενειών παρούσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποιεί ένα έγγραφο με δέκα σημεία για τα οποία ζητά την αποδοχή από τους υποψηφίους. «Family main streaming», ενσωμάτωση, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικιακής ζωής, ο ρόλος των γονέων στη φροντίδα και στην εκπαίδευση των παιδιών.

«Ενθαρρύνουμε τους υποψηφίους των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δεσμευτούν για την προώθηση πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια (family main streaming)»: αυτός είναι ο στόχος που δηλώνεται από την εκστρατεία «Vote for the Family"  (Ψήφο υπέρ της οικογένειας) που ξεκίνησε από την Fafce, την Ομοσπονδία των Συλλόγων Καθολικών Οικογενειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενόψει των εκλογών της 23ης – 26ης Μαΐου η Fafce – με έδρα στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία του Antoine Renard, αποτελούμενη από δεκαπέντε συλλόγους – έχει δημιουργήσει έναν πραγματικό «δεκάλογο»: κάθε οικογένεια και σύλλογος καλούνται «να υψώσουν τις φωνές τους για να ζητήσουν πολιτικές ευνοϊκές προς την οικογένεια», στις οποίες πρέπει να δεσμευθούν οι μελλοντικοί ευρωβουλευτές, γνωρίζοντας ότι «οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ε.Ε. επηρεάζουν την καθημερινή ζωή κάθε οικογένειας» σε ολόκληρη την ήπειρο. Το μανιφέστο θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες στις 2 Απριλίου.

Δημογραφικός χειμώνας

«Ως υποψήφιος για τις ευρωπαϊκές εκλογές, δεσμεύομαι να αναγνωρίσω την αξία του εθελοντισμού και της οικιακής εργασίας που γίνεται από τους πατέρες και από τις μητέρες οικογενειών, ως θεμελιώδες συνεισφορά για την κοινωνική συνοχή»: με αυτά τα λόγια ξεκινά η διακήρυξη που οι υποψήφιοι του Ευρωκοινοβουλίου καλούνται να υπογράψουν διαδικτυακά. Κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, ο βουλευτής θα δεσμευθεί σε 10 σημεία. Το πρώτο αφορά ένα «ευρωπαϊκό σύμφωνο για τις γεννήσεις»: «Ο δημογραφικός χειμώνας – διαβάζουμε – είναι μια σιωπηλή έκτακτη ανάγκη που αφορά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ευρώπη είναι απαραίτητη μια δημογραφική άνοιξη. Τα παιδιά είναι το κύριο κοινό αγαθό. Δεσμεύομαι να αυξήσω την ευαισθητοποίηση για τη δημογραφική παρακμή της Ευρώπης, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα και μέσα που αποσκοπούν στην αλλαγή των σημερινών κατευθυντήριων γραμμών». Το «family main streaming» είναι το δεύτερο σημείο: «Η οικογένεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας. Η Ε.Ε. οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις ευρωπαϊκές οικογένειες σε όλες της τις αποφάσεις, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας». Ως εκ τούτου και η δέσμευση για την προώθηση της έννοιας της εκτίμησης των οικογενειακών επιπτώσεων για κάθε τομεακή πολιτική.

Φορολογική δικαιοσύνη

Να υποστηρίζουμε τις φωνές των οικογενειών είναι το τρίτο στοιχείο που υπογραμμίζεται: «Οι σύλλογοι για την οικογένεια είναι η φωνή των οικογενειών, που πραγματικά εκφράζουν τις ανάγκες τους και αυξάνουν τη δέσμευσή τους για την κοινωνία πολιτών». Ακολουθεί η ανάγκη να αναγνωριστεί «η συμβολή και ο ρόλος των οικογενειακών συλλόγων στον καθορισμό και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων». Τέταρτη πτυχή: η «οικονομία στην υπηρεσία της οικογένειας», θεωρώντας ότι αποτελεί «πηγή ανθεκτικότητας για την κοινωνία και βοήθεια στην ανακούφιση των δυσκολιών της δημόσιας οικονομίας». Με αυτή την έννοια χρειαζόμαστε «δημόσιες πολιτικές που θα αναγνωρίζουν την αξιοπρέπεια της οικογένειας και τον θεμελιώδη οικονομικό ρόλο της για το κοινό καλό, που θα εργαστούν για τη φορολογική δικαιοσύνη και την προώθηση καλών πρακτικών όπως η «Ευρωπαϊκή χάρτα της Οικογένειας».

Εργασία, κοινωνική ένταξη

Η «αξιοπρεπής εργασία για κάθε οικογένεια» είναι ο πέμπτος κόμβος που πρέπει να ξετυλιχθεί, επειδή η οικογένεια «είναι ο φυσικός παράγοντας κλειδί για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης». Και εδώ η αίτηση για πολιτικές που  «λαμβάνουν υπόψη τους την αγορά εργασίας όχι μόνο με όρους οικονομίας και χρηματοοικονομικούς, αλλά που επικεντρώνονται κυρίως στα προσωπικά ταλέντα, ως ενεργό τρόπο συμμετοχής για το κοινό καλό και ως εργαλείο πρόληψης της φτώχειας». Διευκρινίζεται στη συνέχεια το αίτημα να αναγνωριστεί η αξία της οικιακής εργασίας και του εθελοντισμού «ως θεμελιώδης συμβολή κοινωνικής συνοχής». Το έκτο σημείο – μια από τις παραδοσιακές «μάχες» της Fafce και των Συλλόγων της – είναι η ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής ζωής και της επαγγελματικής δέσμευσης: η οικογένεια, εξηγεί το μανιφέστο το οποίο καταρτίστηκε για τις επερχόμενες εκλογές, «θα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για τον καθορισμό των συνθηκών εργασίας, να προσφέρει τρόπους ζωής και να κατανέμει τον χρόνο ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση θετικής δημογραφικής δυναμικής και κατά συνέπεια, να συνεισφέρει στην κοινωνική συνοχή». Οι πολιτικοί όλων των χωρών της Ε.Ε. καλούνται να «προωθήσουν μια καλύτερη διάρθρωση της ισορροπίας μεταξύ της οικογενειακής ζωής και της επαγγελματικής, προς όφελος της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης  της Κυριακής ως εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης για όλους».

Κινητήριος δύναμη γεννητικότητας

Η αναγνώριση της συμπληρωματικότητας μεταξύ γυναίκας – άντρα είναι το έβδομο επιχείρημα που τέθηκε: «Η οικογένεια αποτελεί πρωταρχική κινητήριος δύναμη για τη γεννητικότητα ολόκληρης της κοινωνίας». Η δέσμευση είναι να «αναγνωριστεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ άντρα και γυναίκας, αρνούμενοι κάθε πρόθεση διαγραφής των διαφορών φύλου μέσω δημόσιων πολιτικών». Ακολουθεί η εξής παράγραφος: «σεβόμαστε και προωθούμε τον θεσμό του γάμου». Το έγγραφο αναφέρει: «Οι ισχυρότεροι οικογενειακοί δεσμοί συμβάλλουν στη βελτίωση της ατομικής ευημερίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να σέβονται τον θεσμό του γάμου και να προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της αποτυχίας των γάμων». Υπό το πρίσμα της επικουρικότητας, οι υποψήφιοι καλούνται να καταπολεμήσουν «κάθε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στον νομικό ορισμό του γάμου.

Σεβασμός για τη ζωή

Σημείο αριθμός εννέα: «σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της ζωής από την αρχή μέχρι τη φυσική ολοκλήρωσή της». Επαναφέρει ένα από τα βασικά θέματα της καθολικής παρουσίας στον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο.: «Η οικογένεια είναι το φυσικό μέρος όπου κάθε ζωή είναι ευπρόσδεκτη. Δεσμεύομαι να σέβομαι – διαβάζουμε – την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής σε όλες τις φάσεις της, από τη σύλληψή της έως τον φυσικό θάνατο. Θα υποστηρίξω όλες τις καλές πρακτικές και πολιτικές που αποσκοπούν στη φροντίδα όλων των παιδιών, τόσο πριν όσο και μετά τη γέννηση όπως και των μητέρων τους καθώς και των οικογενειών που τα έχουν υιοθετήσει ή των ανάδοχων οικογενειών». Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική – η δέκατη επισήμανση – ο ρόλος των γονέων: «ο πατέρας και η μητέρα οι πρώτοι και κύριοι εκπαιδευτικοί των παιδιών». Οι οικογένειες «πάντα ευνοούσαν μια μακροπρόθεσμη προοπτική, προετοιμάζοντας ένα καλύτερα βιώσιμο μέλλον». Ως εκ τούτου και η δέσμευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται προς τους νέους «να σέβεται και να προωθεί τα δικαιώματα των γονέων να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις πολιτιστικές, ηθικές και θρησκευτικές παραδόσεις τους, με στόχο την προώθηση της καλής και αξιοπρεπούς ζωής κάθε παιδιού». (Gianni Borsa – Πρακτορείο Sir)

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Το Θρησκευτικό και το Λαογραφικό Μουσείο στην καρδιά των Λουτρών, γράφει η Σοφία Ανδριώτη αρχαιολόγος και συνεργάτιδα του Μουσείου

  Το Θρησκευτικό και Λαογραφικό Μουσείο των Πατέρων Ιησουιτών στα Λουτρά της Τήνου ανοίγει τις πόρτες του προς το κοινό αυτό το Σάββατο 15/06/24 και

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου