«Επί γης ειρήνη…»

«Επί γης ειρήνη…»

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ

Με την ενσάρκωση του Λόγου επήλθε ειρήνευση, συμφιλίωση και καταλλαγή του επαναστατημένου ανθρώπου προς τον Θεό.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλμάς, θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για να ειρηνεύσουμε με τον Θεό, τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας:

Αυτήν την ειρήνη να φυλάσσωμεν, αδελφοί, όσο μπορούμε. Διότι αυτήν ελάβαμε ως κληρονομιά από τον Σωτήρα μας που εγεννήθη σήμερα και μας έδωσε το Πνεύμα της υιοθεσίας, διά της οποίας γινόμεθα «κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού» (Ρωμ. η’ 17).

Ας ειρηνεύομε λοιπόν με τον Θεό τηρώντας όσα είναι ευάρεστα σε Αυτόν. Την σωφροσύνη, την φιλαλήθεια, την δικαιοπραγία, την καρτερία στις προσευχές και τις δεήσεις, «άδοντες και ψάλλοντες εν ταις καρδίαις ημών» (Εφέσ. Ε’ 19) και όχι μόνο με τα χείλη.

Ας ειρηνεύουμε με τους ευαυτούς μας, υποτάσσοντας την σάρκα των πνεύματι (το σαρκικό φρόνημα στο νόμο του Πνεύματος), εκλέγοντας να ζούμε όπως απαιτεί η συνείδησή μας και φροντίζοντας, ώστε ο εσωτερικός μας κόσμος των λογισμών να κινείται με κοσμιότητα και καθαρότητα. Διότι έτσι μόνο θα καταστείλουμε τον όντως εμφύλιο πόλεμο που διεξάγεται μέσα μας.

Ας ειρηνεύομε μεταξύ μας «ανεχόμενοι ο ένας τις αδυναμίες του άλλου και συγχωρώντας, αν τυχόν κάποιος έχει παράπονο από τον άλλον, όπως και ο Χριστός μας συνεχώρησε» (πρβλ. Κολ. Γ’ 13) και δείχνοντας μεταξύ μας ευσπλαχνία που πηγάζει από την μεταξύ μας αγάπη, καθώς και ο Χριστός από την αγάπη του και μόνο προς εμάς, μας ευσπλαχνίσθηκε και για χάρη μας ενανθρώπησε.

Έτσι λοιπόν, αφού ανορθωθούμε από την πτώση της αμαρτίας με τη δική του βοήθεια και χάρη και αφού ανέβουμε (πνευματικά) διά των αρετών, θα αποκτήσουμε «το πολίτευμα ημών εν ουρανοίς» (Φιλιπ. Γ’ 20), από όπου περιμένουμε την ελπίδα μας να λυτρωθούμε από την φθορά και να απολαύσουμε τα ουράνια και αιώνια αγαθά ως τέκνα του Ουρανίου Πατρός, εις την κατά σάρκα σωτήριον Γέννησιν του Κυρίου.

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

16η Κυριακή του Έτους

16η   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (B)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 54[53], 6-8                         Ιδού ο Θεός με βοηθάει, και ο Κύριος είναι ο προστάτης

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 15ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20 Ιουλίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου