Εντάχθηκε το έργο ενοποίησης των μουσείων του Κάστρου

Εντάχθηκε το έργο ενοποίησης των μουσείων του Κάστρου


Νέα εποχή ξεκινάει για τα μουσεία του Κάστρου της Χώρας Νάξου, καθώς το όραμα της ενοποίησής τους θα γίνει πράξη, με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2,3 εκ. ευρώ!

Ειδικότερα, η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» του έργου «Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.300.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο.

Το έργο αφορά στη μετατροπή του Κάστρου Χώρας Νάξου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1207, σε ανοιχτό μουσείο. Όλα τα σημαντικά κατάλοιπα του μεσαιωνικού συγκροτήματος (κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου, Πύργος Γλέζου ή Crispi, και κτίριο Αεροπορίας) θα σημανθούν κατάλληλα και θα διασυνδεθούν νοηματικά και χωροταξικά με ενημερωτικές πινακίδες, με σημάνσεις διαδρομών και με δημιουργία σχετικής ψηφιακής εφαρμογής ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές. Βασικά σημεία του ανοιχτού μουσείου αποτελούν τα τρία μουσειακά κελύφη. Στα τρία μεσαιωνικά κτίρια και στο άμεσο περιβάλλον τους, θα υλοποιηθούν εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών τους. Τέλος, οργανώνεται σε αυτά εξ αρχής μια ενιαία μόνιμη έκθεση με τον χαρακτήρα Θεματικού Μουσείου για τον πολιτισμό της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων διαχρονικά.

Εκτός από τους εκθεσιακούς, η μελέτη προβλέπει και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (εκδοτηρίου, πωλητηρίου, αναψυκτηρίου, μουσειακών αποθηκών, εργαστηρίων συντήρησης),  εποπτικό υλικό (επιτοίχια κείμενα, λεζάντες), Οδηγό Μουσείου, Φυλλάδια πληροφόρησης κοινού, Φυλλάδια σε μορφή Braille, Ενημερωτικές πινακίδες και πινακίδες σήμανσης, Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές, Ιστοσελίδα του Θεματικού Μουσείου και  Ντοκιμαντέρ. Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια και εγκατάσταση Μουσειακών προθηκών στο θεματικό διαχρονικό Μουσείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικότερα η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. η οποία ολοκλήρωσε τον φάκελο των μελετών.

Ως  ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2017 και λήξης η 30/06/2021.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Εφορεία με την πρόταση για τη «Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου» στοχεύει στη μετατροπή του κάστρου σε ανοιχτό μουσείο, αναδεικνύοντας σε βασικά σημεία αυτού τα τρία μουσειακά κελύφη: το νυν Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Πύργο Crispi (Γλέζου), την όμορη σε αυτόν αρχοντική οικία Προμπονά, (πρώην κτήριο της Αεροπορίας) αλλά  και τον κεντρικό πύργο του Σανούδου, ο οποίος λόγω της προχωρημένης κατάρρευσης δεν θα φιλοξενεί έκθεση αλλά θα είναι «μουσείο του εαυτού του». 

Στα τρία μεσαιωνικά κτήρια θα υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης αλλά και αναβάθμισης των υποδομών τους. Τέλος, οργανώνεται σε αυτά εξ αρχής μια ενιαία μόνιμη έκθεση με διαχρονικό χαρακτήρα και έμφαση σε σημαντικές εκφάνσεις του πολιτισμού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, όπως τον Κυκλαδικό Πολιτισμό αλλά χρονικές περιόδους σταθμούς που έδωσαν πλούτο μνημείων στο νησί. 

Με το αυτό το έργο θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του Μουσείου Νάξου, του Πύργου (Crispi) Γλέζου και της αρχοντικής οικίας (Κτηρίου Αεροπορίας), με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στον επισκέπτη όσο και στους ερευνητές και τη δημιουργία νέων εκθεσιακών χώρων που θα διαπνέονται από σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση με στόχο την παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της Νάξου και των περιοικίδων νήσων της μέσα από θεματικές ενότητες που θα διαρθρώνονται στα τρία κτήρια. Έτσι, τα επιλεχθέντα κτήρια θα αποτελέσουν μία νησίδα Μουσείων στο Κάστρο της Χώρας που θα λειτουργεί ως κοιτίδα πολιτισμού μέσα σε ένα μνημειακό περιβάλλον, κέντρο και ορόσημο του οποίου είναι ο Πύργος Σανούδου.

Η Μουσειολογική πρόταση της Εφορείας προβλέπει την μετατροπή όλου του Κάστρου σε ανοιχτό μουσείο. Όλα τα σημαντικά κατάλοιπα του μεσαιωνικού συγκροτήματος θα αποτελέσουν σημεία ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη, θα σημανθούν κατάλληλα και θα διασυνδεθούν νοηματικά και χωροταξικά με ενημερωτικές πινακίδες, με σημάνσεις διαδρομών και με δημιουργία σχετικής ψηφιακής εφαρμογής ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές. 

Η ψηφιακή και φυσική αυτή ξενάγηση θα δίνει τη δυνατότητα, αφού γνωρίσει κανείς το μνημειακό κέλυφος του Κάστρου, να εισέλθει στους πυρήνες της Νησίδας Μουσείων, στα τρία κτήρια – Μουσεία, ώστε να απολαύσει από κοντά δημιουργήματα του πολιτισμού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων που απλώνονται από τα βάθη της προϊστορίας έως σχεδόν τις μέρες μας  σε μια περίοδο 7000 χρόνων περίπου.

Στόχοι του περιγραφόμενου σχεδίου είναι η αποκατάσταση των κτηριακών συνόλων της νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας νησίδας πολιτισμού, με πλήρη αναβάθμιση των υποδομών (εκθεσιακοί χώροι, εργαστήρια συντήρησης, γραφεία, επιστημονική βιβλιοθήκη, χώροι φιλοξενίας), τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (επισκεψιμότητα σε ιδανικές για το κοινό συνθήκες, έρευνα και μελέτη για τους αρχαιολόγους, τους ιστορικούς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους), καθώς και τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων με πολύπλευρο παιδευτικό-ερευνητικό πολιτιστικό χαρακτήρα (καθημερινή ζωή, πίστη, οικισμοί και άλλες εγκαταστάσεις, αμυντικές λειτουργίες, ταφικά έθιμα, τέχνη, εμπόριο).

Είναι πεποίθηση της Εφορείας Κυκλάδων ότι το σύνολο θα αποτελέσει ταυτόχρονα πόλο έλξης επισκεπτών και θα δώσει νέα πνοή και ζωντάνια στο Κάστρο της Χώρας Νάξου, που παρά τον μνημειακό χαρακτήρα του δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής της ανάλογης με την αξία του προσοχής.

Το μοντέλο της δημιουργίας νησίδας Μουσείων εντός του μνημειακού συνόλου του Κάστρου Χώρας Νάξου, που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και φορέας της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, η Εφορεία Κυκλάδων ευελπιστεί ότι θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε θέματα προστασίας του πολιτισμικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (μεμονωμένων μνημείων, οικιστικών συνόλων και τοπίου).

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές κοινότητες σε περιοχές με τουριστικές δυνατότητες (προορισμούς), όπως η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες, αναπτύσσουν ένα όραμα για το συγκεκριμένο είδος τουρισμού που θα ήθελαν να υιοθετήσουν, γίνεται αντιληπτό ότι η νησίδα των Μουσείων του Κάστρου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου που θα σέβεται το πολιτιστικό πλούτο της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, κατ’ επέκταση το πολιτιστικό υπόβαθρο της χώρας μας.

Η Έκθεση θα εκτείνεται σε τρία κτήρια, σε τρεις ξεχωριστές θεματικές ενότητες.

Το Διαχρονικό Μουσείο…

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το Διαχρονικό Μουσείο, με τίτλο «Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες – 7000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού. Από την Εποχή του Λίθου έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους». Θα στεγαστεί στο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου και θα καλύψει τους υπάρχοντες εκθεσιακούς χώρους αφού αποκατασταθεί η αρχική μορφή του μεσαιωνικού κελύφους.

Το Μουσείο του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού

Η δεύτερη ενότητα θα φιλοξενηθεί στην αρχοντική οικία Προμπονά (κτήριο αεροπορίας) και θα είναι το πρώτο στον κόσμο Μουσείο του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. Ήδη από τα τέλη της 4ης π.Χ. χιλιετίας, αλλά και έως τα τέλη της 3ης, η ακμή που γνώρισε η Νάξος ως κύρια κοιτίδα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού ήταν μεγάλη και εκφράσθηκε σε ποικιλία δημιουργιών, είτε πρόκειται για κινητά αντικείμενα, όπως αυτά που κοσμούν τις πλούσιες συλλογές του Μουσείου Χώρας και του Μουσείου Απειράνθου, είτε για σταθερά κατάλοιπα, όπως οι ακροπόλεις, οικισμοί και νεκροταφεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Πάνορμο.
Το πλήθος και η ποιότητα του διαθέσιμου υλικού, η ταυτότητα της προέλευσής του, αφού δεν πρόκειται για υλικό λαθρανασκαφών αλλά προϊόν επιστημονικής έρευνας πεδίου, επιτρέπει την συγκρότηση ενός μοναδικού μουσείου που προσφέρει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εικόνα για έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς πολιτισμούς παγκοσμίως.
Ακόμη, η διαμόρφωση του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού συνδέεται άμεσα με τις απαρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με τη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού ιδιώματος που εξαρχής έγινε γνωστό στην Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, ακόμη και τη Δυτική Μεσόγειο, όταν αντικείμενα πρωτοκυκλαδικών θέσεων διαδόθηκαν σε πλήθος κοντινών και μακρινών περιοχών δια θαλάσσης.

Το Μουσείο βυζαντινής ζωγραφικής και η Ζωή στο Μεσαίωνα

Το επόμενο “μουσείο μέσα στο μουσείο” έχει τον προσωρινό τίτλο «Μουσείο βυζαντινής ζωγραφικής- Ένα περιφερειακό καλλιτεχνικό κέντρο στο Αιγαίο» και θα στεγαστεί στον Πύργο Crispi (Γλέζου) στην κεντρική αίθουσα και στους παράπλευρους χώρους του ίδιου επιπέδου, με υλικό προερχόμενο από 150 ναούς της περιόδου και 180 τοιχογραφικά στρώματα του 7ου έως και 14ου αι. 
Επίσης στον Πύργο του Κάστρου μια ακόμη ενότητα θα πραγματεύεται τη Ζωή στον Μεσαίωνα, με αντικείμενα όπως κεραμικά και μετάλλινα καθημερινής χρήσης, αλλά και εικόνες και  νομίσματα. Μεταξύ άλλων, σπουδαία ευρήματα, που την τρέχουσα περίοδο αποτελούν μέρος του περιεχομένου της έκθεσης Vanity, την οποία η Εφορεία Κυκλάδων διοργάνωσε και εγκαινίασε τον Αύγουστο στο Μουσείο Μυκόνου, θα μεταστεγασθούν όταν ολοκληρωθούν οι κτηριακές υποδομές και εξασφαλισθούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για τις αρχαιότητες: ένας θησαυρός κοσμημάτων, που βρέθηκε στη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ναού της Παναγίας Ορφανής στο Σαγκρί, μαζί με έναν μοναδικό θησαυρό ενετικών νομισμάτων (αργυρών grossi), ο οποίος επίσης θα εμπλουτίσει την ενότητα της Ζωής στον Μεσαίωνα.

Πηγή:naxiotypia.gr

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ 19ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ 10 Αυγούστου 2022   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου