ΕΚΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΥΚΛΟΣ Γ

ΕΚΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΥΚΛΟΣ  Γ

Το Ευαγγέλιο σήμερα κάνει μια διάκριση ανάμεσα στον τρόπο που αγαπά ο Χριστός και τον τρόπο που αγαπά ο κόσμος. Ο κόσμος αγαπά τους δικούς του, ο Χριστός αγαπά όλους.  « εάν είσαστε του κόσμου ο κόσμος θα σας αγαπούσε», μας λέει ο Κύριος. «Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, για το λόγο αυτό ο κόσμος σας μισεί».

Υπάρχει διαφορά  ανάμεσα στην ειρήνη που δίνει ο Ιησούς και στην ειρήνη που δίνει ο κόσμος. « σας δίνω τη δική μου ειρήνη, δεν σας την δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος»

Υπάρξει μια στενή σχέση ανάμεσα στην αγάπη για το Χριστό και στην τήρηση των λόγων του. Η αληθινή αγάπη δεν είναι ένα απλό συναίσθημα που έρχεται και φεύγει αλλά μια εκλογή να δεθούμε αχώριστα με το πρόσωπο που είναι σημαντικό για μας. Αγαπά κάποιος τον Ιησού, αν προσπαθεί  να ζει τηρώντας τον λόγο του και μιμούμενος τη ζωή του. Τα λόγια του είναι δώρο ανεκτίμητο και όποιος τα τηρεί μπορεί να ευτυχήσει. Η εντολή που μας δίνει αφορά την ευτυχία τη δική μας και των άλλων.

Ο Ιησούς μας βάζει σε επικοινωνία με τον Πατέρα που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ζωής του ανθρώπου. Πράγματι ο λόγος που ο Ιησούς   παρουσιάζει δεν είναι δικός του αλλά αυτός που άκουσε από τον Πατέρα. Εάν τηρούμε το λόγο του Χριστού απαντούμε στο θέλημα του Θεού.

Ο Πνεύμα το Άγιο είναι ο τρίτος πρωταγωνιστής  αυτής της ιστορίας αγάπης  μεταξύ του Θεού και ανθρώπων. Η παρουσία του στη ζωή μας υπενθυμίζει και ζωντανεύει  το λόγο Ιησού που έλαβε από  τον Πατέρα. Έτσι ο Πατέρας του Ιησού γίνεται και δικός μας Πατέρας.

Ο Ιησούς με το λόγο του σήμερα μας ενημερώνει τους μαθητές του για την προβλεπόμενη αναχώρησή του η οποία πλησιάζει. Μετά το Πάσχα εμφανίζεται στους μαθητές για ένα χρονικό διάστημα σαράντα ημερών και τους στηρίζει την πίστη τους. Όμως για λίγο γίνεται φαινομενικά απών, δεν τον βλέπουν πια στο υπερώο, στη λίμνη, κοντά στο άδειο μνήμα. Ξέρουν όμως πως παρ’ όλα αυτά είναι πάντα κοντά τους. Ο ίδιος τους το είχε βεβαιώσει.

Ο Κύριος υπόσχεται το Πνεύμα το Άγιο σε όσους πιστεύουν εις αυτόν. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας θα τους φέρει και πάλι τη  χαρά  και θα τους βοηθήσει να ζήσουν το λόγο που ο Ιησούς τους δίδαξε. Δεν υπάρχει χρόνος φόβο  και νοσταλγία. Ο Αναστημένος Χριστός δεν εγκαταλείπει τους φίλους του. «φεύγω και πάλι θα έλθω κοντά σας».

Και έρχεται κοντά τους με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος το οποίο θα τους δώσει τη σοφία για να καταλάβουν το λόγο του, τη φρόνηση για να επιλέγουν το λόγο του, τη βουλή για να τον τηρούν, την ανδρεία για να τον υπερασπίζονται, τη γνώση για να γνωρίσουν τον Πατέρα και τον φόβο του Θεού για να τον αγαπήσουν.

Ενώ πλησιάζουμε στη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και εν όψει της επιστροφής του Αναστημένου Χριστού κοντά στον Πατέρα του μέσα τη δόξα την οποία κατείχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου, ας του ζητήσουμε να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να ακούμε το λόγο του Κυρίου, σωστά να τον καταλαβαίνουμε για να μπορούμε στη συνέχεια και να τον ζούμε. Μόνο με την παρουσία στη ζωή του Αγίου Πνεύματος θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το λόγο του Ιησού  και  να γνωρίσουμε  και να αγαπήσουμε τον Πατέρα του που είναι και δικός μας Πατέρας. Αμήν.

+N

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 23 Φεβρουαρίου 2024 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.  Αμήν Επικαλούμαι το  Πνεύμα 

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 24-25.2.2024

Οικισμός Ενορία  24 -25 Φεβρουαρίου 2024 Αγάπη Αγίου Αγαπητού 24/2 Σάββατο    17.00 Θεία Λειτουργία Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου