Κάριτας

Η φιλανθρωπική οργάνωση Κάριτας Νάξου – Τήνου είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην εκκλησιαστική επαρχία Νάξου – Τήνου που περιλαμβάνει τα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο, Άνδρο και Μύκονο, για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης και τελεί υπό την συμπαράσταση του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Νάξου – Τήνου – Άνδρου – Μυκόνου και Μητροπολίτη παντός Αιγαίου.

Η Κάριτας έχει σκοπό αγαθοεργή και φιλανθρωπικό και μέσω των ενεργειών της αποσκοπεί στη πραγμάτωση του Ευαγγελικού μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης, για την ολοκληρωτική εξέλιξη του ανθρώπου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη χωρίς καμία διάκριση. 

Η Κάριτας στοχεύει στη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης στην κοινωνία μέσω και της καλλιέργειας του εθελοντισμού

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοτοπο: caritas-ntm.gr

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου