5η Κυριακή της Τεσσαρακοστής Α      

5η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ         

      (Α)                

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ                                 

Πβ. Ψλ 43(42),1-2                    

Κρίνε με, Κύριε, υπεράσπισε την υπόθεσή μου από ένα ανόσιο έθνος. Λύτρωσέ με από άδικο και δόλιο άνθρωπο, επειδή Εσύ είσαι ο Θεός, το καταφύγιό μου.

(Παραλείπεται το Δόξα εν υψίστοις)

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Βοήθησέ μας, Σε παρακαλούμε, Κύριε ο Θεός μας, να μιμηθούμε πρόθυμα τον Υιό Σου, ο οποίος από αγάπη για τον κόσμο παρέδωσε τον εαυτό Του στον θάνατο. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού Σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ (37,12-14)

Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός: «Ιδού, λαέ μου, εγώ θα ανοίξω τα μνήματά σας, θα σας βγάλω από τους τάφους σας, θα σας οδηγήσω στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας, και σας βγάλω από τα μνήματά σας, λαέ μου. Και θα σας δώσω το πνεύμα μου, και θα ζήσετε, και θα σας τοποθετήσω στη γη σας, και θα γνωρίσετε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Μίλησα και εκτελώ, λέει ο Κύριος, ο Θεός».        

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ            

Ψαλμός  130 (1-2.3-4αβ.4γ-6.7-8)

 

Αντίφωνο:                     Στον Κύριο βρίσκεται το Έλεος,

                                         και άφθονη σ’ Αυτόν είναι η Λύτρωση !!

Απ’ τα βάθη προς Εσένα κραυγάζω, Κύριε.*

Κύριε, εισάκουσε τη φωνή μου.

Ας δώσουν προσοχή τα’ αυτιά Σου*

στη φωνή της δέησής μου. Αντ.

 

Αν παρατηρούσες ανομίες, Κύριε,*

Κύριε, ποιος θα άντεχε;

Όμως σ’ Εσένα βρίσκεται η ευσπλαχνία,*

για να Σε φοβόμαστε. Αντ.

Σε υπέμεινα, Κύριε,*

άντεξε η ψυχή μου τον Λόγο Σου.

Περίμενε η ψυχή μου τον Κύριο,*

περισσότερο απ’  ό, τι οι φρουροί την αυγή. Αντ.

 

 

Περισσότερο απ’ ό, τι οι φρουροί την αυγή,*

ας περιμένει ο Ισραήλ τον Κύριο.

Επειδή στον Κύριο βρίσκεται το Έλεος,*

και άφθονη σ’ Αυτόν είναι η Λύτρωση.

Αυτός λυτρώνει τον Ισραήλ*

Απ’ όλες του τις ανομίες. Αντ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους  (8,8-11)

Αδελφοί, όσοι είναι κάτω από την εξουσία της σάρκας, δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό. Εσείς όμως δεν είστε κάτω από την εξουσία της σάρκας, αλλά κάτω από την εξουσία του Πνεύματος, αν βέβαια κατοικεί μέσα σας το Πνεύμα του Θεού. Αν όμως κάποιος δεν έχει Πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός Του. Αλλά, αν ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό εξαιτίας της αμαρτίας, ενώ το πνεύμα είναι ζωή εξαιτίας της δικαιοσύνης. Και εάν το Πνεύμα  Εκείνου, που ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, Αυτός που ανάστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα, μέσω του Πνεύματός Του που κατοικεί μέσα σας.    

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Ιω. 11,25α.26)

Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο.

Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, λέει ο Κύριος, όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δε θα πεθάνει ποτέ.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ    

(Συντομότερο Ανάγνωσμα) 

Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη  Άγιο Ευαγγέλιο (11,3-7.17.20-27.33β-45)

Τον καιρό εκείνο, έστειλαν ανθρώπους οι αδελφές του Λαζάρου προς τον Ιησού και του είπαν: «Κύριε, αυτός που αγαπάς ασθενεί». Όταν το άκουσε ο Ιησούς είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, ώστε να δοξαστεί μ’ αυτήν ο Υιός του Θεού». Αγαπούσε, όμως, ο Ιησούς τη Μάρθα και την αδελφή της και το Λάζαρο. Όταν, λοιπόν, έμαθε ότι ασθενεί, τότε έμεινε δύο ημέρες σ’ εκείνο τον τόπο που βρισκόταν. Έπειτα, μετά απ’ αυτό, λέει στους μαθητές: «Πάμε πάλι στην Ιουδαία». Όταν έφθασε ο Ιησούς, βρήκε τον Λάζαρο να είναι στο μνήμα ήδη από τέσσερις ημέρες. Η Μάρθα, λοιπόν, μόλις άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να Τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία καθόταν στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δε θα πέθαινε ο αδελφός μου. Αλλά και τώρα γνωρίζω ότι όσα τυχόν ζητήσεις απ’ τον Θεό, ο Θεός θα Σου τα δώσει». Της λέει ο Ιησούς: «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου!». Του απαντά η Μάρθα: «Γνωρίζω ότι θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση, στην έσχατη ημέρα».  Της λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει. Κι όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δε θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό;». Του λέει: «Ναι, Κύριε. Εγώ έχω πιστέψει ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που ήλθες στον κόσμο». Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει και να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που πήγαν μαζί της, ταράχθηκε το πνεύμα Του και συνταράχθηκε και είπε: «Πού τον θάψατε;».  Του λένε: «Κύριε, έλα να δεις». Δάκρυσε ο Ιησούς. Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι: «Κοίτα πώς τον αγαπούσε!». Αλλά κάποιοι απ’ αυτούς είπαν: «Δεν μπορούσε Αυτός, που άνοιξε τα μάτια του τυφλού, να κάμει ώστε κι αυτός να μην πεθάνει;». Ο Ιησούς τότε, πάλι ταραγμένος μέσα Του, έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν ένα σπήλαιο, και επάνω του μια πέτρα βρισκόταν. Λέει ο Ιησούς: «Σηκώστε την πέτρα!». Του λέει τότε η Μάρθα, η αδελφή του νεκρού: «Κύριε, ήδη μυρίζει άσχημα, διότι είναι τέσσερις ημέρες που έχει πεθάνει». Της λέει ο Ιησούς: «Δεν σου είπα πως, αν πιστέψεις, θα δεις τη Δόξα του Θεού;». Τότε σήκωσαν την πέτρα. Κι ο Ιησούς ύψωσε τα μάτια ψηλά και είπε: «Πατέρα, Σε ευχαριστώ, επειδή με άκουσες. Εγώ, βέβαια, γνώριζα ότι πάντα με ακούς, αλλά το είπα για τον κόσμο που βρίσκεται γύρω μου, για να πιστέψουν ότι Εσύ με απέστειλες». Κι αφού τα είπε αυτά, κραύγασε με δυνατή φωνή: «Λάζαρε, έλα έξω!». Βγήκε ο νεκρός, έχοντας δεμένα τα πόδια και τα χέρια με επιδέσμους και το πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με σουδάριο. Τους λέει ο Ιησούς: «Λύστε τον και αφήστε τον να φύγει». Τότε, πολλοί απ’ τους Ιουδαίους που ήλθαν στη Μαρία και είδαν όσα έκαμε ο Ιησούς, πίστεψαν σ’ Αυτόν.   

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί,

Ο Θεός μας έπλασε για τη ζωή και όχι για τον θάνατο. Ας Τον επικαλεστούμε λέγοντας:

 Χάρισέ μας, Κύριε, τη Ζωή την Αιώνια!

Για τους χριστιανούς, ώστε με τη ζωή τους να δίνουν μαρτυρία πως πιστεύουν στην Αιώνια Ζωή και αυτή να διακηρύττουν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους επιστήμονες που προσπαθούν να επιμηκύνουν την ανθρώπινη ζωή, ώστε ν’ αναγνωρίσουν τον Θεό ως μόνο Κύριο της ζωής και του θανάτου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους έχασαν την ελπίδα τους και είναι ουσιαστικά νεκροί, ώστε ο Κύριος να τους καλέσει μέσα από τον θάνατο στη ζωή της ελπίδας και της πίστης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, για να ακούμε τη φωνή του Κυρίου που μας καλεί να βγούμε από τους τάφους μας για μια Νέα Ζωή, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

+ Θεέ, Πλάστη και Δημιουργέ του ανθρώπου, αναγέννησε μέσα μας, με τα Μυστήρια, τη Ζωή την Αιώνια. Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Εισάκουσέ μας, παντοδύναμε Θεέ, και με την ενέργεια αυτής της θυσίας, εξάγνισε τους δούλους Σου που φώτισες με τα διδάγματα της χριστιανικής πίστεως. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας , ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  Ιω 8,10-11

Όποιος ζει και πιστεύει σ’ εμένα, δε θα πεθάνει ποτέ, λέει ο Κύριος.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε παρακαλούμε, παντοδύναμε Θεέ, να μας συγκαταλέγεις πάντοτε μεταξύ των μελών εκείνου του οποίου του Σώματος και του Αίματος κοινωνούμε, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

5η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Α).docx.docx

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Γενική Ακρόαση του Πάπα Φραγκίσκου, 7 Ιουνίου 2023

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ                                                                           Πλατεία Αγίου Πέτρου Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023     Κατήχηση. Το πάθος για τον ευαγγελισμό: ο αποστολικός ζήλος του πιστού.

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ 9ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 8 Ιουνίου 2023   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου