Πανήγυρη της Αγίας Τριάδος

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

(Α)

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ                                        

Ευλογητός ο Θεός Πατέρας, ο Μονογενής Υιός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, διότι έδειξε σ’ εμάς τη μεγάλη Του Ευσπλαχνία.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Θεέ Πατέρα, Εσύ που αποκάλυψες στους ανθρώπους το θαυμαστό Μυστήριό Σου, στέλνοντας στον κόσμο τον Λόγο της Αληθείας και το Πνεύμα του εξαγιασμού χορήγησέ μας, Σε παρακαλούμε, με την ομολογία της αληθινής πίστεως, να γνωρίσουμε την Αιώνια Δόξα της Τριαδικότητάς Σου και να προσκυνούμε την παντοδυναμία της Ενότητάς Σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού Σου, ο οποίος είναι Θεός και μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα, ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Εξόδου (34,4β-6.8-9)

Τις ημέρες εκείνες, αφού σηκώθηκε ο Μωυσής τη νύχτα, ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά, καθώς τον πρόσταξε ο Κύριος, και πήρε στα χέρια του τις πλάκες. Και όταν κατέβηκε ο Κύριος με τη νεφέλη, στάθηκε εκεί μαζί του, και κήρυξε στο Όνομα του Κυρίου. Και πέρασε ο Κύριος ενώπιόν του και κήρυξε: «Ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός, είναι οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός».   Και έσπευσε ο Μωυσής και αφού έσκυψε στη γη, προσκύνησε. και είπε: «Αν τώρα βρήκα χάρη ενώπιόν Σου Κύριε, παρακαλώ να βαδίζεις μαζί μας, επειδή ο λαός αυτός είναι σκληροτράχηλος, αλλά Εσύ θα αφαιρέσεις τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας και θα μας κατέχεις».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ Δαν.  (3,52.53.54.55.56)

Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ των πατέρων μας,*

Αντ.     και Υμνητός και Υπερεξυψωμένος στους αιώνες.

Και ευλογητό το Όνομα της Δόξας Του, το Άγιο. *

Αντ.      και Υπερύμνητο και Υπερεξυψωμένο στους αιώνες.

Ευλογητός είσαι στον Ναό της Άγιας Δόξας Σου, *

Αντ.      και Υπερύμνητος και Υπερένδοξος στους αιώνες.

Ευλογητός είσαι στον Θρόνο της Βασιλείας Σου, *

Αντ.    και Υπερύμνητος και Υπερεξυψωμένος στους αιώνες.

Ευλογητός είσαι Εσύ που βλέπεις τις αβύσσους+

καθισμένος επάνω στα χερουβείμ,*

Αντ.       και Υμνητός και Υπερεξυψωμένος στους αιώνες.

Ευλογητός είσαι στου ουρανού το στερέωμα,*

Αντ.       και Υμνητός και Ένδοξος στους αιώνες.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους (13,11-13)

Αδελφοί μου, να είστε χαρούμενοι, να τείνετε προς την τελειότητα, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο, να έχετε το ίδιο φρόνημα, να έχετε ειρήνη και ο Θεός της Αγάπης και της Ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ασπαστείτε ο ένας τον άλλο με άγιο φίλημα. Σας ασπάζονται όλοι οι άγιοι. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η Αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Αλληλούια  – (Απ.1,8)

Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα,

στον Θεό που είναι, που ήταν και που θα έλθει.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (3,16-18)

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στον Νικόδημο: «Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή Του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει την Αιώνια Ζωή. Επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’ Αυτού. Όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν δεν κρίνεται. Αλλά όποιος δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο Όνομα του μονογενή Υιού του Θεού».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί,

Δεχθήκαμε στο Βάπτισμά μας το Πνεύμα της υιοθεσίας. Για τούτο, με θάρρος απευθυνόμαστε προς τον Θεό Πατέρα, μέσω του Υιού Του, που Τον έστειλε ως Σωτήρα του κόσμου. Ας προσευχηθούμε, λέγοντας:

 Εισάκουσέ μας, Κύριε!

 

Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, ώστε να φανερώνει στον κόσμο την Αγάπη του Θεού Πατέρα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους ακόμα βρίσκονται στο σκοτάδι της αθεΐας και της πλάνης, ώστε να φθάσουν να γνωρίσουν τον Έναν και τρισυπόστατο Θεό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τις χριστιανικές οικογένειες, ώστε να έχουν ως υπόδειγμα ζωής, αγάπης και ενότητας,  την πανάγια Τριάδα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στην ευχαριστιακή σύναξη, ώστε ο Θεός να μας χαρίσει το δώρο της πιστότητας στον Νόμο Του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

+ Κύριε, Θεέ πολυεύσπλαχνε, που είσαι πλούσιος σε χάρη και πιστότητα, εισάκουσε τις προσευχές της Εκκλησίας Σου και πάντα να την ευφραίνεις με τη συμπαράσταση του Πνεύματος Σου. Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Άγιασε, Κύριε ο Θεός, αυτά τα δώρα μας, επάνω στα οποία επικαλούμαστε την Ευλογία Σου και μέσω αυτής της θυσίας, κατάστησέ μας προσφορά αιώνια στη Δόξα Σου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Γαλ 4,6)

Επειδή πράγματι είστε υιοί, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές σας και αυτό κραυγάζει: «Αββά, Πατέρα».

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συμμετοχή μας σ’ αυτό το Μυστήριο, Κύριε, ας είναι για μας μέσον σωτηρίας του σώματος και της ψυχής και ομολογία πίστεως προς την αιώνια Αγία Τριάδα και αδιαίρετη Μονάδα. Διά του  Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

24 Σεπτεμβρίου μνήμη της Παναγίας της Φανερωμένης

  Στις αρχές του 13ου αιώνα, οι Μωαμεθανοί καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Χιλιάδες χριστιανοί συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι ή μεταφέρονται στην Αφρική, όπου πωλούνται ως

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου