4η Κυριακή του Πάσχα (B)

4η   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (B)     

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ.33(32),5-6        

Από το έλεος του Κυρίου η γη είναι γεμάτη. Με το Λόγο του Κυρίου πλάστηκαν οι ουρανοί. Αλληλούια.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, οδήγησέ μας στην κοινωνία της Ουράνιας Χαράς, για να φθάσει το ταπεινό ποίμνιο εκεί όπου ήδη έχει φθάσει θριαμβευτής ο Ποιμένας του, ο οποίος, μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (4,8-12)

Τις ημέρες εκείνες, ο Πέτρος, γεμάτος Πνεύμα Άγιο, τους είπε: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, αν εμείς σήμερα ανακρινόμαστε για ευεργεσία σε ασθενή άνθρωπο, με ποιον τρόπο αυτός σώθηκε, γνωστό ας είναι σε όλους σας και σε όλο το λαό Ισραήλ ότι μέσω του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου που εσείς σταυρώσατε, Τον οποίο ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, μέσω τούτου αυτός ο άνθρωπος στέκεται υγιής ενώπιόν σας. Αυτός είναι ο Λίθος που απορρίφθηκε από εσάς τους οικοδόμους, που έγινε Ακρογωνιαίος. Και σε κανέναν άλλο δεν υπάρχει η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό, που να έχει δοθεί στους ανθρώπους, το οποίο να είναι απαραίτητο για να σωθούμε».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ Ψαλμός  118 

(1 και 8-9.21-23.26 και 28γδ και 29)

 

Αντίφωνο:   Ο Λίθος, που απορρίφθηκε από τους οικοδόμους,

                       Αυτός έγινε Ακρογωνιαίος.

 

Δοξάστε τον Κύριο, επειδή είναι καλός,*

επειδή αιώνιο το έλεός Του.

Είναι καλύτερο να καταφεύγει κανείς στον Κύριο,*

παρά να εμπιστεύεται σε άνθρωπο.

Είναι καλύτερο να καταφεύγει κανείς στον Κύριο,*

παρά να εμπιστεύεται σε άρχοντες. Αντ.

 

Θα σε δοξολογήσω, επειδή με εισάκουσες*

κι έγινες για μένα Σωτηρία.

Ο Λίθος, που απορρίφθηκε από τους οικοδόμους,*

αυτός έγινε ακρογωνιαίος.

Αυτό έγινε από τον Κύριο*

και είναι θαυμαστό στα μάτια μας. Αντ.

 

Ευλογημένος αυτός πού έρχεται στο όνομα του Κυρίου.*

Σας ευλογούμε από τον οίκο του Κυρίου.

Εσύ είσαι ο Θεός μου, και θα σε δοξάζω,*

Θεέ μου, θα σε εξυψώνω.

Δοξάστε τον Κύριο, επειδή είναι καλός,*

επειδή αιώνιο το έλεός Του. Αντ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη (3,1-2)

 

Αγαπητοί, κοιτάξτε πόσο μεγάλη αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και είμαστε! Για το λόγο αυτό ο κόσμος δε μας γνωρίζει, διότι δε γνώρισε Εκείνον. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ακόμα δε φανερώθηκε το τι θα γίνουμε. Γνωρίζουμε πως, όταν φανερωθεί, θα γίνουμε όμοιοι με εκείνον, διότι θα τον δούμε όπως ακριβώς είναι.  Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ – Αλληλούια  –  (Ιω.10,14)

Εγώ είμαι ο Καλός Ποιμένας, λέει ο Κύριος και γνωρίζω τα δικά μου, και τα δικά μου με γνωρίζουν.Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (10,11-18)

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Καλός Ποιμένας. Ο Καλός Ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο μισθωτός, που δεν είναι ποιμένας και που τα πρόβατα δεν είναι δικά Του, βλέπει να έρχεται ο λύκος κι εγκαταλείπει τα πρόβατα και φεύγει. Κι ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει. Αυτό το κάνει γιατί είναι μισθωτός και δεν τον ενδιαφέρει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας και γνωρίζω τα δικά μου, και τα δικά μου με γνωρίζουν, όπως με γνωρίζει ο Πατέρας κι εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και τη ζωή μου τη θυσιάζω για τα πρόβατα. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν είναι απ’ αυτή τη στάνη και πρέπει κι εκείνα να τα οδηγήσω. Θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα ποίμνιο κι ένας ποιμένας.  Γι’ αυτό ο Πατέρας με αγαπά, επειδή εγώ θυσιάζω τη ζωή μου, για να την πάρω πάλι. Κανένας δε μου την αφαιρεί, αλλά εγώ τη θυσιάζω αφ’  εαυτού μου. Έχω εξουσία να τη θυσιάσω κι εξουσία έχω πάλι να την πάρω. Αυτή την εντολή έλαβα απ’ τον Πατέρα μου».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί,
Ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα, την Πηγή της Ζωής και της Αγάπης, να εισακούσει τις προσευχές μας, λέγοντας:

-Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να έχει πάντοτε άξιους ποιμένες, οι οποίοι να είναι ζωντανή εικόνα του αρχιποιμένα Χριστού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, στους οποίους ο Ιησούς Χριστός εμπιστεύθηκε το ποίμνιό Του, ώστε να μάθουν να θυσιάζουν πρόθυμα και χωρίς υπολογισμούς τη ζωή τους για το καλό του ποιμνίου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για να καλέσει ο Κύριος με δύναμη νέους εργάτες στον αμπελώνα Του και να τους ενδυναμώσει με το Πνεύμα της ζωής ώστε να απαντήσουν θετικά στο κάλεσμά Του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για την ενοριακή μας κοινότητα, ώστε κάθε μέλος της να συνειδητοποιήσει την ευθύνη του για το πρόβλημα των ιερατικών κλήσεων στην τοπική αλλά και στην παγκόσμια Εκκλησία και αναλόγως να ενεργήσει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

+ Θεέ Πατέρα, Εσύ που σώζεις τους ανθρώπους συνεργαζόμενος μαζί τους, στείλε ποιμένες και συνεργάτες στην Εκκλησία Σου ανά τον κόσμο, ώστε με το λόγο τους και τη διακονία τους να συνεχίσουν το λυτρωτικό έργο του Υιού Σου.  Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, να χαιρόμαστε πάντοτε για τα Πασχαλινά Μυστήρια, ώστε το συνεχές έργο της απολυτρώσεώς μας να είναι για μας πηγή Αιώνιας Ευφροσύνης. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πβ. Ιω 20,27

Αναστήθηκε ο καλός Ποιμένας, που θυσίασε τη Ζωή Του για τα πρόβατά Του και δέχθηκε να πεθάνει για το ποίμνιό Του. Αλληλούια.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φρόντισε με καλοσύνη, καλέ Ποιμένα, το ποίμνιό Σου, το οποίο λύτρωσες με το πολύτιμο αίμα του Υιού Σου, και οδήγησε στις αιώνιες βοσκές τα πρόβατά Σου. Διά του  Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

4η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Β

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πανήγυρη της Πεντηκοστής (B)

ΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Β)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Η αγάπη του Θεού, χάρη στο Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε, υπερχείλισε τις καρδιές μας. Αλληλούια.

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 22 Ιουνίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

22 ΙΟΥΝΙΟΥ μνήμη του Αγίου Παυλίνου, επισκόπου

  Καταγόταν από μια πλούσια οικογένεια Ρωμαίων πατρικίων (γεννήθηκε το 355 στη Μπορντώ, όπου ο πατέρας του ήταν αυτοκρατορικός αξιωματούχος). Συνάντησε τον επίσκοπο Αμβρόσιο του

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου