30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Ένα από τα πιο σπουδαία προσόντα αυτού του Αγίου είναι ότι υπήρξε ο μεγαλύτερος ερμηνευτής και μεταφραστής των Γραφών, απ' όσους γνώρισε ο χριστιανισμός τους πρώτους αιώνες της ιστορίας του.

Ο Άγιος Ιερώνυμος είναι του αναστήματος των περι­φανών Πατέρων της Εκκλησίας, όπως οι Βασίλειος, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Χρυσόστομος, Αυγουστίνος, Αμ­βρόσιος, οι οποίοι στήριξαν, θεμελίωσαν και προστάτευ­σαν την πίστη, στους δύσκολους εκείνους καιρούς, όταν η Εκκλησία αντιμετώπιζε εξωτερικούς και εσωτερικούς κιν­δύνους.

Μεταξύ αυτών των μεγάλων σκαπανέων του χριστια­νισμού ξεχωρίζει δυναμικότατος ο Άγιος Ιερώνυμος, και δίκαια ονομάστηκε «ο λέων της χριστιανικής πολεμι­κής», αφού τόσο σκληρά και τόσο αποτελεσματικά πολέ­μησε τις αιρέσεις της εποχής του.

Ο Άγιος Ιερώνυμος υπήρξε επίσης και αυστηρός ασκη­τής σ' όλην του σχεδόν τη ζωή, και ασχολήθηκε με τη με­λέτη των αρχαίων γλωσσών (εβραϊκής, ελληνικής κ.λπ.), για να μπορέσει ν' ανταποκριθεί στο γιγαντιαίο μεταφρα­στικό και ερμηνευτικό έργο στο οποίο είχε αφοσιωθεί.

Γεννήθηκε στην Τριδόνα της Δαλματίας γύρω στο 340. Πήγε στη Ρώμη, όπου σπούδασε και διακρίθηκε για την ευφυΐα του. Υπήρξε μανιώδης βιβλιοσυλλέκτης. Σε ώριμη ηλικία έλαβε το βάπτισμα και στη συνέχεια επιδό­θηκε με ακαταπόνητο ζήλο στις θεολογικές σπουδές. Κιν­δυνεύοντας προς στιγμήν να παρασυρθεί από τους πειρα­σμούς της Ρώμης, την εγκαταλείπει και πηγαίνει στην Ανα­τολή, όπου αφοσιώνεται στην ασκητική ζωή, εμβαθύνο­ντας τις μελέτες του πάνω στις Γραφές και τη γνώση των ανατολικών γλωσσών.

Στην Αντιόχεια χειροτονείται ιερέας και πολύ σύντο­μα επιστρέφει ξανά στη Ρώμη, όπου ο Πάπας Δάμασος του εμπιστεύεται το επίπονο και κολοσσιαίο έργο της με­ταφράσεως της Βίβλου στη λατινική γλώσσα.

Θα επιστρέψει πάλι στους Αγίους Τόπους και θα εγκαθιδρύσει οριστικά πια το κατοικητήριό του, κοντά στο σπή­λαιο όπου γεννήθηκε ο Κύριος, στη Βηθλεέμ, και εκεί θα ασκητέψει, μαζί με άλλους μοναχούς, ως το τέλος της ζωής του (420).

Ο Ιερώνυμος είναι ένας από τους τέσσερις Πατέρες της Εκκλησίας της Δύσεως και η αξία του συνίσταται, όπως προαναφέρθηκε, στο βιβλικό μεταφραστικό του έργο, το οποίο τον κατέταξε σε θέση περιωπής μέσα στην Εκκλη­σία. Αυτή η μεταφραστική εργασία οφείλεται στην ωριμό­τητα και την εμβάθυνση των μελετών του· Γ αυτό, το έρ­γο του Ιερωνύμου χρησιμοποιείται και σήμερα ως επίσημη γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας με την επωνυμία «νulgata».

Ο Άγιος Ιερώνυμος ξεπέρασε όλους τους συγχρόνους του στη γνώση της Αγίας Γραφής και δίκαια τιμήθηκε και τιμάται ακόμη σήμερα για το συγγραφικό του έργο.

Πηγή: Τ’ αδέλφια μας οι άγιοι

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29 Μαΐου 2023   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου