3 αστέρια για το Ησυχαστήριο “Παναγία της Ελπίδος”

3 αστέρια για το Ησυχαστήριο "Παναγία της Ελπίδος"

Με τρία αστέρια αξιολογήθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ ΙΙ, το Ησυχαστήριο “Παναγία της Ελπίδος” της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο. Αναφέρει η σχετική ανάρτηση του:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι διότι το Ησυχαστήριο "Παναγία της Ελπίδος" – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων έλαβε 3 στα 5 αστέρια κατά την πρόσφατη αξιολόγηση για το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ»!

Τα 3 αστέρια θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή βαθμολογία στην πρώτη φάση της Αξιολόγησης, όπου συμμετείχαν 107 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα (εκείνες που ολοκλήρωσαν τις σχετικές διαδικασίες συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια και αναρτώντας όλα τα αναγκαία στοιχεία/έγγραφα).

Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ ξεκίνησε να υλοποιείται την Άνοιξη του 2018 με στόχο να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο αρχείο ΜΚΟ με κατηγοριοποίηση των τομέων δραστηριοποίησής τους. Το Πρόγραμμα προβλέπει μια συνεχή χαρτογράφηση των οργανώσεων του Τρίτου Τομέα.

Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, που χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Το έργο αφορούσε κατά κύριο λόγο στη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα αλλά και, σε πιο πρακτικό επίπεδο, στην καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση ήταν αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς έρευνας διαφόρων προσεγγίσεων που αφορούν αξιολογήσεις κοινωφελών οργανώσεων σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Επιλέχθηκε ένας συνδυασμός εργαλείων προσαρμοσμένων στο ελληνικό περιβάλλον μέσα από τις εργασίες μιας Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούμενης από εξειδικευμένους επιστήμονες αλλά και μέσω μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με τις ίδιες τις οργανώσεις να ενημερώνονται και να καταθέτουν προτάσεις.

Οι οργανώσεις που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολογήθηκαν με ένα (1) έως τέσσερα (4) αστέρια σε τρία βασικά κριτήρια: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια.

Το πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ” αποτελεί συνέχεια του έργου ΘΑΛΗΣ Ι, σε μια περίοδο που το οικοσύστημα των ΜΚΟ βρίσκεται σε ένα σύνθετο σταυροδρόμι. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο (2) ετών και υλοποιείται από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ HIGGS.

Για τη συνέχιση του προγράμματος εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από πέντε (5) Κοινωφελή Ιδρύματα: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το ΘΑΛΗΣ ΙΙ έχει τους κάτωθι στόχους:

1ο Nα συνεχίσει τη χαρτογράφηση του χώρου των ελληνικών ΜΚΟ, προσφέροντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, χρηματοδότες, εθελοντές, ερευνητές, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την ευρύτερη κοινή γνώμη κλπ.) μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα του χώρου.

2ο Nα επαναλάβει την αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ για τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να επεκταθεί ο θεσμός και να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης (υπό όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και λογοδοσίας) αλλά και διαφάνειας του χώρου.

3ο Nα εντάξει στη διαδικασία αξιολόγησης και την ποιοτική διάσταση της δράσης των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

4ο Nα διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

5ο Nα προωθήσει τον εθελοντισμό, να διευρύνει τις χορηγίες και δωρεές, αλλά και ενθαρρύνει τις οργανωμένες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα».

Σημαντική βαθμολογία απέσπασε σε πρόσφατη αξιολόγηση το Ησυχαστήριο “Παναγία της Ελπίδος” της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο, όπως γνωστοποίησε η διοίκησή του, σε σχετική ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΘΑΛΗΣ ΙΙ”.

Έρευνα για τις κοινωφελείς οργανώσεις

Αυτούσιο το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως ακολούθως: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι διότι το Ησυχαστήριο "Παναγία της Ελπίδος" – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων έλαβε 3 στα 5 αστέρια κατά την πρόσφατη αξιολόγηση για το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ»!  

Τα 3 αστέρια θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή βαθμολογία στην πρώτη φάση της Αξιολόγησης, όπου συμμετείχαν 107 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα (εκείνες που ολοκλήρωσαν τις σχετικές διαδικασίες συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια και αναρτώντας όλα τα αναγκαία στοιχεία/έγγραφα).

Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ ξεκίνησε να υλοποιείται την Άνοιξη του 2018 με στόχο να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο αρχείο ΜΚΟ με κατηγοριοποίηση των τομέων δραστηριοποίησής τους. Το Πρόγραμμα προβλέπει μια συνεχή χαρτογράφηση των οργανώσεων του Τρίτου Τομέα.

Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, που χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Το έργο αφορούσε κατά κύριο λόγο στη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα αλλά και, σε πιο πρακτικό επίπεδο, στην καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση ήταν αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς έρευνας διαφόρων προσεγγίσεων που αφορούν αξιολογήσεις κοινωφελών οργανώσεων σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Επιλέχθηκε ένας συνδυασμός εργαλείων προσαρμοσμένων στο ελληνικό περιβάλλον μέσα από τις εργασίες μιας Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούμενης από εξειδικευμένους επιστήμονες αλλά και μέσω μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με τις ίδιες τις οργανώσεις να ενημερώνονται και να καταθέτουν προτάσεις.

Οι οργανώσεις που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολογήθηκαν με ένα (1) έως τέσσερα (4) αστέρια σε τρία βασικά κριτήρια: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια.

Το πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ” αποτελεί συνέχεια του έργου ΘΑΛΗΣ Ι, σε μια περίοδο που το οικοσύστημα των ΜΚΟ βρίσκεται σε ένα σύνθετο σταυροδρόμι. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο (2) ετών και υλοποιείται από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ HIGGS.

Για τη συνέχιση του προγράμματος εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από πέντε (5) Κοινωφελή Ιδρύματα: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το ΘΑΛΗΣ ΙΙ έχει τους κάτωθι στόχους

1ο Nα συνεχίσει τη χαρτογράφηση του χώρου των ελληνικών ΜΚΟ, προσφέροντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, χρηματοδότες, εθελοντές, ερευνητές, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την ευρύτερη κοινή γνώμη κλπ.) μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα του χώρου.

2ο Nα επαναλάβει την αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ για τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να επεκταθεί ο θεσμός και να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης (υπό όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και λογοδοσίας) αλλά και διαφάνειας του χώρου.

3ο Nα εντάξει στη διαδικασία αξιολόγησης και την ποιοτική διάσταση της δράσης των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

4ο Nα διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

5ο Nα προωθήσει τον εθελοντισμό, να διευρύνει τις χορηγίες και δωρεές, αλλά και ενθαρρύνει τις οργανωμένες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα.

Πηγή:koinignomi.gr

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

3η Κυριακή του Πάσχα (B)

3η   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (B)     ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 66[65],1-2                         Αλαλάξετε στο Θεό όλη η γη, ψάλετε στη δόξα του Ονόματός

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18 Μαΐου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου