Φυλλάδιο της Πανήγυρης της Γεννήσεως του Κυρίου

 ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

Λειτουργία της Ημέρας

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ησ 9, 6)

Γεννήθηκε για μας παιδί, υιός δόθηκε σε μας, η εξουσία του είναι επάνω στους ώμους του, και το όνομά του θα είναι: μεγάλης βουλής Άγγελος.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Πανεύσπλαχνε Θεέ Πατέρα, ο οποίος έπλασες τον άνθρωπο με τρόπο θαυμαστό και, μετά την πτώση του, τον αποκατέστησες με τρόπο θαυμαστότερο, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να γίνουμε κοινωνοί της θεότητας εκείνου, που καταδέχθηκε να συμμετάσχει στην ανθρώπινη φύση μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα  (52, 7-10)

Πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών: «Ο Θεός σου βασίλευσε!» Φωνή των φυλάκων σου, ύψωσαν φωνή, μαζί θα αγάλλονται, επειδή θα δουν μάτι προς μάτι, όταν ο Κύριος επανέλθει στη Σιών».

Χαρείτε και ευφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον άγιο βραχίονά του ενώπιον όλων των εθνών, και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας.

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (98 )

 

Όλα τα πέρατα της γης

είδαν τη σωτηρία του Θεού μας.

 

Ψάλετε στον Κύριο νέο ύμνο,*

διότι έκανε θαυμάσια.

Νίκη του χάρισε η δεξιά του*

και ο άγιος βραχίονάς του.

 

Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία του,*

ενώπιον των εθνών φανέρωσε τη δικαιοσύνη του.

Θυμήθηκε την ευσπλαχνία του*

και την αλήθεια του για τη γενεά του Ισραήλ.

 

Όλα της γης τα πέρατα*

θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας.

Στο Θεό όλη η γη ας αλαλάξει,*

υμνήστε, χαρείτε και ψάλετε.

 

Ψάλετε στον Κύριο με κιθάρα,*

με κιθάρα και ψαλμό.

Με σάλπιγγα και κέρατο,*

αλαλάξτε ενώπιον του βασιλέως του Κυρίου.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την επιστολή προς τους Εβραίους  (1, 1-6)

Αφού ο Θεός στους παλαιούς χρόνους είχε μιλήσει στους πατέρες πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μέσω των προφητών, σ’αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας μέσω του Υιού, τον οποίο κατέστησε κληρονόμο των πάντων, μέσω του οποίου και δημιούργησε το σύμπαν. Αυτός, όντας η ακτινοβολία της δόξας και η αποτύπωση της ουσίας του κι επειδή στηρίζει τα πάντα με το λόγο της δύναμής του, και πραγματοποίησε την κάθαρση των αμαρτιών, κάθισε ψηλά, στα δεξιά της μεγαλοσύνης κι έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο εξοχότερο από το δικό τους είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει.

Πράγματι, σε ποιον από τους αγγέλους του είπε ποτέ ο Θεός: «Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε γέννησα»; Και πάλι: «Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι υιός μου»; Κι όταν, πάλι, παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην οικουμένη, λέει: «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού».

Λόγος του Κυρίου

  

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Αλληλούια. Ημέρα ιερή έλαμψε για μας: ελάτε, έθνη, και   προσκυνήσετε τον Κύριο, γιατί σήμερα φως μέγα κατέβηκε στη γη. Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο  (1, 1-18)

Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς το Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος.

Αυτός απ’την αρχή ήταν προς το Θεό. Τα πάντα μέσω αυτού έγιναν, και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα απ’ό,τι έγινε.

Σ’αυτόν, ήταν η ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως φέγγει στο σκοτάδι, και το σκοτάδι δεν το κατάλαβε.

Υπήρξε άνθρωπος, σταλμένος από το Θεό, που λεγόταν Ιωάννης. Αυτός ήλθε για μαρτυρία, να μαρτυρήσει για το φως, ώστε όλοι να πιστέψουν μέσω αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε να μαρτυρήσει για το φως.

Ήταν το φως το αληθινό, που, ερχόμενο στον κόσμο, φωτίζει κάθε άνθρωπο. Στον κόσμο ήταν, κι ο κόσμος απ’αυτόν έγινε, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήλθε στον τόπο του, και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν.

Αλλά σε όσους τον δέχτηκαν, έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, αυτοί που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δε γεννήθηκαν από αίμα ούτε απ’τη θέληση της σάρκας ούτε απ’τη θέληση κάποιου άνδρα, αλλά από το Θεό γεννήθηκαν.

Κι ο Λόγος έγινε σάρκα, κι έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, και είδαμε τη δόξα του, δόξα που ως μονογενής κατέχει από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια.

Ο Ιωάννης μαρτυρεί γι’αυτόν και φωνάζει λέγοντας: «Αυτός ήταν που είπα: “Εκείνος που έρχεται μετά από μένα, βρέθηκε εμπρός από μένα, γιατί πριν από μένα ήταν”».

Απ’την πληρότητά του πήραμε όλοι εμείς, και τη μια χάρη αντί της άλλης. Διότι ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, αλλά η χάρη και η αλήθεια ήλθαν μέσω του Ιησού Χριστού.

Το Θεό κανείς ποτέ δεν είδε. Ο μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον έκανε γνωστό.

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, η αγάπη του Θεού Πατέρα για τους ανθρώπους φανερώθηκε σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο: ο Λόγος και Υιός του ενσαρκώθηκε ανάμεσά μας. Ας τον ευλογήσουμε και ας τον ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, για να φέρνει ανάμεσα στους ανθρώπους τον Ιησού Χριστό όπως η Παναγία, και όπως οι άγγελοι να αναγγέλλει την επί γης ειρήνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους τους ανθρώπους της εποχής μας, ώστε σαν τους βοσκούς να αναγνωρίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό στο πρόσωπο του Θείου Βρέφους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους άρχοντες αυτού του κόσμου, ώστε όπως οι μάγοι να αναγνωρίσουν τον Ιησού Βασιλέα μόνο αληθινό βασιλιά του σύμπαντος, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους υποφέρουν και περνούν αυτές τις άγιες μέρες με λύπη και δυστυχία, ώστε ο Θεός Πατέρας να τους ευσπλαχνισθεί και μέσω των χριστιανών να τους ελεήσει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, ώστε οι εορτές των Χριστουγέννων να είναι πηγή αληθινής χριστιανικής αγαλλίασης και όχι ευκαιριακή περίσταση για κατανάλωση, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε, Πατέρα παντοκράτορα, το γεγονός που εορτάζουμε σήμερα σημαδεύει την ιστορία όλου του ανθρώπινου γένους. Κάμε, σε παρακαλούμε, να σημαδέψει και τη ζωή του καθενός μας κι εμείς να ανταποκριθούμε με πίστη.  Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Κατά τη σημερινή πανήγυρη, δέξου, Κύριε, την προσφορά μας, μέσω της οποίας εσύ μας παρέχεις πλήρη εξιλέωση και συμφιλίωση, και εμείς σου αποδίδουμε το φόρο της λατρείας μας. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ψλ 98 [97], 3)

Όλα τα πέρατα της γης είδαν τη σωτηρία του Θεού μας.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε παρακαλούμε, πανεύσπλαχνε Πατέρα, ο Σωτήρας του κόσμου, ο οποίος γεννήθηκε σήμερα, να μας δωρίσει την αθανασία, όπως μας χάρισε και τη θεία αναγέννηση, και ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΤΗΣ 4ης  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΡΑΚΟΣΤΗΣ 29 Μαρτίου 2023      Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.  Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου