22η Κυριακή του Έτους (Α)

22η  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

(A)

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 86 [85], 3-5                         

Ελέησε με, Κύριε, διότι σ’ Εσένα κραυγάζω όλη την ημέρα. Επειδή Εσύ, Κύριε, είσαι καλός και πράος, και πολυέλεος σε όσους Σε επικαλούνται.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Κύριε των δυνάμεων, από τον οποίο προέρχεται καθετί το τέλειο, ενδυνάμωσε την πίστη μας, έμπνευσε στις καρδιές μας αγάπη για το Όνομά Σου, και διατήρησέ τις με άγρυπνη φροντίδα. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού Σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία (20,7-9)

 Κύριε, με δελέασες, και δελεάστηκα. Υπήρξες ισχυρότερος εναντίον μου και υπερίσχυσες. Έγινα χλευασμός ολόκληρη την ημέρα, όλοι με εμπαίζουν, επειδή κάθε φορά που μιλώ, βοώ, φωνάζω βία και αρπαγή. Γι’ αυτό, ο Λόγος του Κυρίου έγινε σε μένα για ονειδισμό και για χλευασμό όλη την ημέρα. Και είπα: «Δε θα Τον θυμηθώ, ούτε θα μιλήσω πλέον στο Όνομά Του. Και ο Λόγος Του έγινε σαν φωτιά που έκαιγε στην καρδιά μου, περικλεισμένος μέσα στα οστά μου, και κουράστηκα, μη μπορώντας να Τον αντέξω».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

Ψαλμός  63 (2.3-4.5-6.8-9)

 

Αντίφωνο:                     Εσένα δίψασε η ψυχή μου,

                                                  Κύριε, Θεέ μου.

Θεέ, Εσύ είσαι ο Θεός μου, *

απ’ την αυγή Εσένα αναζητώ.

Εσένα δίψασε η ψυχή μου, +

Εσένα επιθύμησε η σάρκα μου, *

στην έρημη γη, την άγονη και διψασμένη. Αντ.

 

Έτσι στον ναό παρουσιάστηκα ενώπιόν Σου, *

για να δω τη Δύναμή Σου και τη Δόξα Σου.

Επειδή καλύτερο είναι το Έλεός Σου από πολλές ζωές, *

τα χείλη μου θα Σε δοξολογήσουν. Αντ.

 

Έτσι θα Σ’ ευλογώ σ’ όλη τη ζωή μου, *

και στ’ Όνομά Σου θα υψώνω τα χέρια μου.

Σαν από λίπος και πάχος θα χορτάσει η ψυχή μου, *

και με χείλη αγαλλίασης το στόμα μου θα Σ’ εξυμνήσει, Αντ.

 

επειδή έγινες βοήθειά μου. *

και θα ευφρανθώ κάτω απ’ τη σκιά των πτερύγων Σου.

Σ’ Εσένα προσκολλήθηκε η ψυχή μου, *

η δεξιά Σου με στηρίζει. Αντ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Ανάγνωσμα από την  επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (12,1-2)

Σας παρακαλώ, αδελφοί, για την αγάπη του Θεού, να προσφέρετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια και ευάρεστη στον Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με αυτόν τον κόσμο, αλλά αντίθετα να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το Θέλημα του Θεού, τι είναι το καλό, τι αρέσει στον Θεό και τι είναι τέλειο.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ  – Αλληλούια   (Εφ.1,17-18)

Ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς μας, για να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της κλήσεώς μας.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο  Άγιο Ευαγγέλιο (16,21-27)

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς άρχισε να φανερώνει στους μαθητές Του ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Κι ο Πέτρος, αφού Τον πήρε κατά μέρος, άρχισε να Τον μαλώνει λέγοντας: «έλεος για Σένα, Κύριε. Να μη Σου συμβεί αυτό!». Αλλά Εκείνος, γυρίζοντας, είπε στον Πέτρο: «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά! Είσαι σκάνδαλο για μένα, επειδή δε σκέπτεσαι τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων!». Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: «Αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Όποιος, πράγματι, θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη βρει. Πράγματι, σε τι θα ωφεληθεί ένας άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, αλλά χάσει τη ζωή του; Ή τι μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος για αντάλλαγμα της ζωής του; Διότι πρόκειται να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη Δόξα του Πατέρα Του, μαζί με τους αγγέλους Του, και τότε θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί,

Ας απευθύνουμε με θάρρος τις δεήσεις μας προς τον Θεό Πατέρα, επειδή ο Ιησούς βρίσκεται ανάμεσά μας και μεσιτεύει για μας, λέγοντας:

  • Εισάκουσέ μας, Κύριε!

 Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να μη χάσει ποτέ το θάρρος της μπροστά στους διωγμούς και τις αντιθέσεις του κόσμου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους χριστιανούς της εποχής μας, ώστε να μάθουν ότι ο δρόμος της Σωτηρίας ταυτίζεται με τον δρόμο του Σταυρού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους ανθρώπους του καιρού μας, που καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκληρωτική κατάκτηση του κόσμου, ώστε να καταλάβουν πως μακριά από τον Θεό όλα είναι σκλαβιά και ψέμα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, ώστε να ακούσουμε και να ενστερνισθούμε το κάλεσμα του Ιησού για αυταπάρνηση, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα δεξιά Του την ημέρα της κρίσης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

+ Χορήγησε, Θεέ  Πατέρα Παντοδύναμε, να μάθουμε να ακολουθούμε τον Ιησού και να είμαστε σύντροφοι Του στον δρόμο του Σταυρού, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της Δόξας Του. Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Η προσφορά αυτή, Κύριε, ας μας χαρίζει πάντοτε την ευλογία Σου, και με τη Θεία Σου Δύναμη ας πραγματοποιεί τη Σωτηρία που το Μυστήριο αυτό δηλώνει. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ψλ 31(30)20

Πόσο μεγάλη είναι η γλυκύτητά Σου, Κύριε, αυτή που φύλαξες για όσους Σε φοβούνται.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανανεωμένοι, Κύριε, από τον Άρτο της Θείας Τράπεζας, Σε παρακαλούμε, η τροφή αυτή της Αγάπης να ενισχύει τις καρδιές μας και να μας ωθεί να Σε υπηρετούμε στο πρόσωπο των αδελφών μας. Διά του  Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

22Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Α).docx

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Διάσκεψη για ειρήνη στην Ουκρανία

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΕΙΡΗΝΗ Με την ευκαιρία της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για την ειρήνη στην Ουκρανία(διεξήχθη 15 και 16 Ιουνίου 2024, στο καντόνι του

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου