19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΔΕΣ

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΔΕΣ

 

Ο Άγιος Ιωάννης Έϋδες γεννήθηκε το 1601 σ' ένα μικρό χωριό των περιχώρων του Αρλεντάν της Γαλλίας. Παιδί πολυμελούς και καλής χριστιανικής οικογένειας, έ­λαβε άριστη μόρφωση, θρησκευτική και κοινωνική. Μετά τις φιλοσοφικές και θεολογικές του σπουδές, στις οποίες αρίστευσε, χειροτονήθηκε ιερέας (1625). Τα πρώτα ιερατι­κά του έργα είναι οι περίφημες ιεραποστολές, κυρίως στην περιοχή της Νορμανδίας. Από παντού οι Επίσκοποι τον προσκαλούν να κηρύξει. Είναι τόσο πειστικός και ένθερ­μος, ώστε συγκινεί μέχρι δακρύων το ακροατήριο του. Λέ­γεται ότι πολλές φορές ολόκληρο το εκκλησίασμα γονάτι­ζε κατά το κήρυγμα και αναφωνούσε σύσσωμο: «Έλεος, Κύριε, έλεος!» Τόσες πολλές είναι οι μεταστροφές, ώστε τα εξομολογητήρια να μην επαρκούν για τις εξομολογή­σεις. Τα κηρύγματα του καταφέρονταν κατά της αδικίας και της ανηθικότητας που κυριαρχούσαν στη ζωή των αν­θρώπων της εποχής του.

Τα θαυμάσια όμως αποτελέσματα των κηρυγμάτων του δεν διαρκούσαν πολύ, γιατί έλειπαν οι μορφωμένοι και ζηλωτές ιερείς. Κατάλληλα ιεροσπουδαστήρια για τη μόρ­φωση του κλήρου δεν υπήρχαν.

Ο Ιωάννης αποφασίζει να καλύψει αυτή την έλλειψη. Έτσι, με την ενίσχυση πολλών ιεραρχών και έμπειρων εκ­κλησιαστικών, αποφασίζει να ιδρύσει ένα νέο τάγμα για αυτό το σκοπό.

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1643 οδηγεί τους πρώτους πέντε συνεργάτες του στο παρεκκλήσιο της Παναγίας της Απελευθερώτριας, στα περίχωρα της πόλης Καέν και τη νύχτα της γεννήσεως του Σωτήρα αφιερώνο­νται στον Ιησού και τη Μαρία, των οποίων θα φέρουν τα ονόματα, με σκοπό το νέο τάγμα να μορφώνει ευσεβείς και ζηλωτές κληρικούς μέσα σε ενάρετα και καλά ιερο­σπουδαστήρια.

Πράγματι, δεν θα περάσει πολύς χρόνος και χάρη στους ζηλωτές μοναχούς του Ιωάννη, θα αρχίσουν να φυ­τρώνουν εδώ κι εκεί υποδειγματικά ιεροσπουδαστήρια.

Τέτοια είναι η άνθιση, ώστε να μην μπορούν να αντα­ποκριθούν στις προσκλήσεις των Επισκόπων, από διάφο­ρες χώρες της Ευρώπης, να αναλάβουν τη μόρφωση του κλήρου. Οι ιεραποστολές τους έχουν απήχηση παντού και φέρνουν πληθώρα μεταστροφών.

Πάρα πολλές γυναίκες της διαφθοράς μεταστρέφο­νται και ζητούν τρόπους για μια νέα ζωή. Το 1644 ζητεί τη βοήθεια των μοναχών για να μπορέσει να συμπαρασταθεί σ' αυτές.

Πολύ σύντομα, με ορισμένα καλά στελέχη θα ιδρύσει και δεύτερο τάγμα, γυναικών, το οποίο, υπό την προστα­σία της Παναγίας του Ελέους, θα αφοσιωθεί στη μεταστρο­φή των παραστρατημένων γυναικών.

Αυτό το τάγμα σύντομα θα πάρει μεγάλες διαστάσεις και σήμερα είναι διασκορπισμένο σ' όλη σχεδόν την Ευ­ρώπη και την Αμερική.

Ο Άγιος Ιωάννης Έϋδες θεωρείται ακόμη ως ο πρό­δρομος των ευλαβειών της Ιεράς Καρδίας του Ιησού και της Παναγίας, τις οποίες ευλάβειες διέδωσε παντού στη Γαλλία. Επίσης, ο Άγιος αυτός καταπολέμησε με το λόγο και τη γραφίδα τον γιανσενισμό, ο οποίος μάστιζε τότε τη Γαλλία, υφιστάμενος για αυτό πολλούς διωγμούς.

Ο γιανσενισμός (Γιάνσευς: Ολλανδός Επίσκοπος, 1638) ήταν μια θεολογική αίρεση που βασιζόταν σε διαφο­ρετικές θεωρίες, για τη θεία χάρη και την ελευθερία του ατόμου, για το προπατορικό αμάρτημα και τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για μια πεσιμιστική θεωρία, που προσδιορίζει εκ των προτέρων στη σκέψη του Θεού είτε την αιώνια σωτηρία, είτε την αιώνια κατα­δίκη του ανθρώπου. Συνεπώς, τα καλά έργα, η προσπά-θεια, η μεταστροφή δεν έχουν σημασία. Ο γιανσενισμός επηρέασε πολύ τη σκέψη, την τέχνη και τη χριστιανική ζωή (η διδασκαλία αυτή καταδικάστηκε από την Εκκλησία).

Πολύ πλούσιο είναι επίσης το συγγραφικό του έργο σε βιβλία ασκητικού κυρίως περιεχομένου.

Ο Άγιος αυτός, προς το τέλος της ζωής του, δοκιμά­στηκε πολύ: ασθένειες, θάνατοι φίλων και υποστηρικτών, συκοφαντίες από μέρους των γιανσενιστών και άλλα πολ­λά.

Παρέδωσε την ωραία του ψυχή στο Δημιουργό του στις 19 Αυγούστου 1680, σε ηλικία 79 ετών. Το σώμα του ενταφιάστηκε στο ιεροσπουδαστήριο της Καέν. Το 1925 ο Πάπας Πίος 11ος τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων. Το άγαλμα του βρίσκεται μεταξύ των ιδρυτών ταγμάτων, στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης.

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18 Ιουνίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου στο Θρησκευτικό & Λαογραφικό Μουσείο Πατέρων Ιησουιτών στα Λουτρά

Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου στο Θρησκευτικό & Λαογραφικό Μουσείο Πατέρων Ιησουιτών στα Λουτρά Την τιμητική του είχε το Δημοτικό Σχολείο Εξωμβούργου που επισκέφθηκε, την Τετάρτη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου