17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΥΑΚΙΝΘΟΥ

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΥΑΚΙΝΘΟΥ

Ο Πρώτος και ο Υάκινθος ήταν, σύμφωνα με αρχαιό­τατη παράδοση, αδέλφια τα οποία με πολύ σεβασμό, βοη­θούσαν σε έργα αγάπης την Αγία Ευγενία. Και οι τρεις μαζί είδαν το φως της πίστεως με το βάπτισμα, από κάποιον Επίσκοπο ονόματι Έγηνο. Η ύπαρξη των δύο Αγίων μαρ­τύρων (3ος αιώνας) ήταν, όπως είπαμε, γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, και τα οστά τους επιστεύετο ότι βρίσκονταν στη βασιλική της Σαλαρίας οδού, η δε Δυτική Εκκλησία τους εόρταζε, πριν τη μεταρρύθμιση του Καλενταρίου, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Όμως, το 1845, έχουμε μια πολύ σπουδαία ανακάλυ­ψη από το διάσημο αρχαιολόγο Ιησουίτη π. ΜαιχΗί, ο ο­ποίος, κάνοντας ανασκαφές στις κατακόμβες της Ρώμης (δαπιΈπτιβίβ), βρήκε ανέπαφο τάφο με επιγραφή στην πλάκα του στομίου, που ανέφερε την πατροπαράδοτη ημε­ρομηνία (της εορτής του) και το όνομα «ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΜΑΡ­ΤΥΡΑΣ».

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου