15η Κυριακή του Έτους (Α)

15η  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

(Α)

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 17[16], 15                         

Εγώ, Κύριε, μες στη δικαιοσύνη, θα δω το πρόσωπό Σου, θα χορτάσω όταν φανερωθεί η Δόξα Σου.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Φωτοδότη, Κύριε, Εσύ ο οποίος φωτίζεις τους πλανεμένους για να επιστρέψουν στην οδό της Αλήθειας, αξίωσε όσους ομολογούν τη χριστιανική πίστη να απορρίπτουν ό, τι είναι ανάρμοστο και να συμπεριφέρονται αντάξια του χριστιανικού ονόματος. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού Σου, ο οποίος  είναι Θεός και μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (55,10-11)

Έτσι λέει ο Κύριος: «Όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δε γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη, εισδύει μέσα της και την κάνει να βλαστήσει και να δίνει σπόρο σ’ αυτόν που σπέρνει και ψωμί σ’ αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου, που βγαίνει από το στόμα μου δε θα γυρίσει σε μένα άδειος, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευοδωθεί σε ό, τι τον απέστειλα».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ     Ψαλμός  65    (10αβγδ.10ε-11.12-13.14)

 Αντίφωνο:               Ο σπόρος έπεσε σε γόνιμο έδαφος

                                                  και έδωσε καρπό !

 

Επισκέφτηκες τη γη και τη μέθυσες.*

Πλήθυνες τα πλούτη της.

Γέμισε από νερά του Θεού το ποτάμι *

Ετοίμασες γι’ αυτούς σιτάρι, Αντ.

 

διότι έτσι έπλασες τη γη.

Γεμίζεις τα αυλάκια, πληθαίνεις τα γεννήματα,*

βροχές της στέλνεις κι ευλογείς τους βλαστούς της. Αντ.

 

Με την Αγάπη Σου στεφάνωσες το έτος,*

τα Ίχνη Σου σταλάζουν αφθονία.

Σταλάζουν τα καλλιεργημένα της ερήμου,*

και οι λόφοι με χαρά περιζώνονται. Αντ.

 

Τα χωράφια ντύθηκαν με κοπάδια,+

κι από σιτάρι οι κοιλάδες αφθονούν.*

Όλα από χαρά φωνάζουν και υμνούν. Αντ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (8,18-23)

Αδελφοί, σκέπτομαι ότι δεν είναι αντάξια τα παθήματα του τωρινού καιρού για να συγκριθούν με τη μελλοντική δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Γιατί η πλάση περιμένει με μεγάλη λαχτάρα τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Επειδή η πλάση έχει υποταχτεί στη ματαιότητα, – όχι με τη θέλησή της, αλλ’  εξαιτίας Εκείνου που την υπέταξε – και τρέφει την ελπίδα ότι και αυτή η ίδια η πλάση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς, για να εισέλθει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Γνωρίζουμε, πράγματι, ότι όλη η πλάση μαζί στενάζει και αισθάνεται τους πόνους του τοκετού μέχρι τώρα. Και όχι μόνο η πλάση αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε τον πρώτο καρπό του Πνεύματος, και εμείς οι ίδιοι μέσα μας στενάζουμε περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ – Αλληλούια  

Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού, ο σπορέας είναι ο Χριστός,

όποιος Τον βρίσκει ζει αιώνια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 + Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο  Άγιο Ευαγγέλιο        (13, 1-23)

Εκείνη την ημέρα, ο Ιησούς, αφού βγήκε από το σπίτι, καθόταν κοντά στη θάλασσα. Και συγκεντρώθηκε γύρω του πολύς κόσμος, ώστε αναγκάστηκε να μπει και να καθίσει στο πλοιάριο. Και όλο το πλήθος στεκόταν στο γιαλό. Και τους είπε πολλά με παραβολές. Τους είπε: «Ιδού, βγήκε ο σπορέας για να σπείρει. Και ενώ αυτός έσπερνε, κάποιοι σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο, και ήλθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Και άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος, όπου δεν υπήρχε αρκετό χώμα και αμέσως φύτρωσαν, επειδή η γη δεν είχε βάθος. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν, επειδή δεν είχαν ρίζα και ξεράθηκαν. Και άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα στ’αγκά στ’αγκάθια, και ψήλωσαν τα αγκάθια και τους έπνιξαν. Και άλλοι έπεσαν στο καλό χώμα και καρποφόρησαν, άλλος εκατό, άλλος εξήντα και άλλος τριάντα φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά ας ακούει». Και όταν πλησίασαν οι μαθητές του, του είπαν: «Γιατί τους μιλάς με παραβολές;». Κι εκείνος τους απάντησε και τους είπε: «Διότι σε σας δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, ενώ σε εκείνους δε δόθηκε. Διότι όποιος έχει, θα του δοθεί κι άλλο και θα περισσέψει. Αλλά όποιος δεν έχει, κι αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Για το λόγο αυτό τους μιλώ με παραβολές. Διότι, αν και βλέπουν, δε βλέπουν, και, αν και ακούνε, δεν ακούνε ούτε καταλαβαίνουν. Κι έτσι πραγματοποιείται σ’αυτούς η προφητεία του Ησαΐα που λέει: “Θ’ακούσετε με την ακοή, αλλά δε θα καταλάβετε, και κοιτάζοντας θα βλέπετε, αλλά δε θα δείτε. Γιατί πάχυνε η καρδιά αυτού του λαού, και βαριάκουσαν με τα αυτιά τους, και έκλειναν τα μάτια τους, μη τυχόν και δουν με τα μάτια τους και ακούσουν με τ’αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν σε μένα, κι εγώ τους θεραπεύσω.” Μακάρια, όμως, είναι τα δικά σας μάτια, γιατί βλέπουν, και τα αυτιά σας, γιατί ακούνε. Αλήθεια σας λέω: πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν όσα βλέπετε, και δεν τα είδαν, και να ακούσουν όσα ακούτε, και δεν τα άκουσαν! Λοιπόν, ακούστε εσείς την παραβολή του σπορέα. Καθένας που ακούει το λόγο για τη βασιλεία και δεν τον καταλαβαίνει, έρχεται ο Πονηρός και αρπάζει απ’την καρδιά του ό,τι σπάρθηκε. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε κοντά στο δρόμο. Εκείνος που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος, είναι αυτός που ακούει το λόγο και αμέσως τον δέχεται με χαρά. Αλλά δεν έχει ρίζα μέσα του και είναι πρόσκαιρος. Και όταν έλθει κάποια θλίψη ή διωγμός, εξαιτίας του λόγου, αμέσως σκανδαλίζεται. Κι εκείνος που έπεσε στ’αγκάθια, αυτός είναι εκείνος που ακούει το λόγο, αλλά η μέριμνα αυτού του κόσμου και η απάτη του πλούτου πνίγουν μαζί το λόγο, κι έτσι μένει άκαρπος. Αλλά εκείνος που σπάρθηκε σε καλό χώμα, είναι αυτός που ακούει το λόγο και τον κατανοεί και καρποφορεί άλλος εκατό, άλλος εξήντα και άλλος τριάντα φορές περισσότερο».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, Ας ικετεύσουμε τον Κύριο, ώστε να ανοίξει την καρδιά μας στην ακοή και στην υποδοχή του Λόγου Του, για να καρποφορήσει πλούσια μέσα στη ζωή μας, λέγοντας:

 Εισάκουσέ μας, Κύριε !

 Για όλους τους χριστιανούς, για να μάθουν να ακούνε, να μελετούν και να εμβαθύνουν έμπρακτα τον Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους άρχοντες των εθνών, για να φροντίζουν και για την πνευματική πρόοδο των πολιτών, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους χωρισμένους από μας χριστιανούς, για να είναι ο Λόγος του Θεού η πηγή και η έμπνευση στην αναζήτηση της ενότητας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για την ενοριακή μας κοινότητα, για να τρέφεται από τον Λόγο και τον Άρτο της Ζωής και έτσι να αποδεικνύεται κοινότητα αφιερωμένη στη λατρεία του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

+ Χορήγησε Κύριε, σε όλους εμάς που συμμετέχουμε στην Ευχαριστία της Εκκλησίας, να δίνουμε μαρτυρία με τη ζωή μας, για τον Λόγο που δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Δέξου, Κύριε, τα δώρα της Εκκλησίας Σου η οποία Σε ικετεύει και χορήγησε στους πιστούς που τα λαβαίνουν να προοδεύουν σε αγιότητα. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.\

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ιω 6, 57

Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου, και εγώ μ’ αυτόν, λέει ο Κύριος.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε παρακαλούμε, πανάγαθε Κύριε, με τα Μυστήρια που τελούμε και τα δώρα Σου που λαβαίνουμε, ας αυξάνει η βεβαιότητα για τη σωτηρία μας. Διά του  Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

15η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Α).docx

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 30.9–1.10 2023

Οικισμός Ενορία 30 Σεπτεβρίου – 1 Οκτωβρίου 2023 Αγάπη Αγίου Αγαπητού Κυριακή 09.00 Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα – Βωλάξ Γεννήσεως

Γενική ακρόαση του Πάπα Φραγκίσκου, 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ                                                                           Πλατεία Αγίου Πέτρου Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023   Κατήχηση. Το αποστολικό ταξίδι στη Μασσαλία επί τη ευκαιρία των «Μεσογειακών Συναντήσεων»

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου