1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΑΡΩΝ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΑΡΩΝ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

O Ἅγιος Ἀαρών εἶναι ὁ πρῶτος ἀρχιερέας τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἀπό τή φυλή τοῦ Λευΐ, πρεσβύτερος ἀδελφός τοῦ Προφήτου Μωϋσῆ, στόν ὁποῖο προσέφερε πολύτιμη συνδρομή κατά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τή δουλεία στήν Αἴγυπτο. Εὔγλωττος καί θαρραλέος, ὑποδείχθηκε ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡς συνεπίκουρος στόν Προφήτη Μωϋσῆ, ὅταν αὐτός δίσταζε νά ἀναλάβει τό μέγα ἔργο, νά ἐξαγάγει τόν Ἰσραηλιτικό λαό ἀπό τή δουλεία, προφασιζόμενος μεταξύ τῶν ἄλλων καί τή βραδυγλωσσία του. Πράγματι, ὁ Ἀαρών, ὅταν πληροφορήθηκε ἀπό τόν Μωϋσῆ τή θεία ἐντολή, συγκέντρωσε τούς πρεσβυτέρους τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καί διαβίβασε τούς λόγους, τούς ὁποίους λάλησε ὁ Κύριος πρός τόν Μωϋσῆ. Ἀφοῦ ὁ λαός πίστεψε στούς λόγους του, ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Ἀαρών μετέβησαν στόν Φαραώ καί διαβίβασαν τήν διαταγή τοῦ Θεοῦ, νά ἀποστείλει τόν Ἑβραϊκό λαό νά ἑορτάσει στήν ἔρημο. Ἐνώπιον μάλιστα τοῦ βασιλέως ὁ Ἀαρών μετέβαλε τήν ράβδο του σέ φίδι καί κατόπιν τήν ἐπανέφερε στήν πρώτη κατάσταση.

Ὁ Φαραώ ὅμως, ὄχι μόνο δέν ὑπάκουσε, ἀλλά κατέστησε ἀκόμη πιό βαριά τήν δουλεία. Ἡ καρδιά του σκλήρυνε. Οἱ Ἑβραῖοι ἄρχισαν τότε νά γογγύζουν καί νά διαμαρτύρονται κατά τῶν δύο ἀνδρῶν. Πάλι ὅμως ὁ Ἀαρών ἐμφανίσθηκε ἐνώπιον τοῦ Φαραώ ὡς πληρεξούσιος τοῦ Μωϋσῆ καί ζήτησε ἀπό αὐτόν νά ἀφήσει τόν Ἰσραηλιτικό λαό νά ἀπέλθει ἀπό τήν Αἴγυπτο. Ὅταν δέ ὁ Φαραώ ζήτησε θαύματα ἀπό τούς δύο ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ γιά νά πεισθεῖ, ὁ Ἀαρών ἐξετέλεσε πάλι τά θαύματα αὐτά. Ἐπακολούθησαν οἱ ἑπτά πληγές τοῦ Φαραώ, ὁ ὁποῖος τελικά ἀναγκάσθηκε νά ἀφήσει τούς Ἑβραίους νά φύγουν ἀπό τήν Αἴγυπτο.

Καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς ἐξόδου τοῦ λαοῦ ἀπό τήν Αἰγυπτιακή δουλεία καί τήν περιπλάνηση στήν ἔρημο, ὁ Ἀαρών ἦταν πρόθυμος συνεργάτης τοῦ Μωϋσῆ στό δυσχερέστατο ἔργο τῆς διοικήσεως τοῦ λαοῦ, πού ὑπέφερε μύριες στερήσεις καί κακουχίες.
Ἦλθε ὅμως ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Ἀαρών δέν μπόρεσε νά συγκρατήσει τόν ἐξεγερθέντα λαό. Ὁ Μωϋσῆς εἶχε ἀνέλθει στό ὄρος Σινᾶ, γιά νά λάβει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἄργησε νά κατέλθει. Ὁ λαός τότε ἐγκατέλειψε τόν Θεό καί ζήτησε τή σωτηρία του σέ ψεύτικους θεούς. Συνάχθηκε λοιπόν, γύρω ἀπό τόν Ἀαρών καί τοῦ ζήτησε νά κατασκευάσει σέ αὐτόν ὁμοιώματα θεῶν. Τότε κατασκευάσθηκε ὁ χρυσός μόσχος.
Ὁ Ἅγιος Ἀαρών κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, ὅπως ὁ Μωϋσῆς, πρίν εἰσέλθει στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, σέ ἡλικία 123 ἐτῶν. Ἐνταφιάσθηκε στό ὄρος Χόρ ἢ Ὤρ, κοντά στήν Πέτρα, πρωτεύουσα τῶν Ἰδουμαίων.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx
 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΡΑΚΟΣΤΗΣ 20 Απριλίου 2024   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (7, 40-45) Τότε, εκείνοι απ’τον κόσμο που

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου