ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4ης ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Κύκλος Β΄

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Πβ. Ησ 66, 10-11)

Χαίρε, Ιερουσαλήμ, και πανηγυρίσετε, όσοι την αγαπάτε. Φωνάξετε τώρα από χαρά μαζί της, όλοι εσείς που πενθούσατε, για να γευθείτε μ’ ευχαρίστηση τη δόξα της.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ
Πανεύσπλαχνε Θεέ, ο οποίος διά του Λόγου σου συμφιλιώνεις με τρόπο θαυμαστό τον άνθρωπο μαζί σου, αξίωσε το χριστιανικό λαό να προετοιμαστεί, για να εορτάσει την πανήγυρη του Πάσχα με πίστη θερμή και πρόθυμη ευσέβεια. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από το δεύτερο βιβλίο των Παραλειπομένων (36,14-16. 19-23)

Εκείνο τον καιρό, όλοι οι πρώτοι από τους ιερείς και ο λαός πολλαπλασίασαν τις παραβάσεις τους και έπραξαν σύμφωνα με όλα τα βδελύγματα των εθνών και μίαναν τον οίκο του Κυρίου, που τον είχε αγιάσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων τους, τους παράγγελλε μέσω των απεσταλμένων του, σηκωνόμενος το πρωί και υπενθυμίζοντας κάθε ημέρα, επειδή λυπόταν το λαό του και το κατοικητήριό του. Αυτοί, όμως, χλεύαζαν τους απεσταλμένους του Θεού, καταφρονούσαν τα λόγια του και κορόιδευαν τους προφήτες, μέχρις ότου η οργή του Κυρίου ανέβηκε εναντίον του λαού του, ώστε θεραπεία δεν υπήρχε.
Και κατέκαψαν οι εχθροί τον οίκο του Θεού, κατέστρεψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ, κατέκαψαν όλα τα παλάτια της και γκρέμισαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε.
Και όποιος ξέφυγε τη μάχαιρα, οδηγήθηκε στη Βαβυλώνα και υπηρέτησε το βασιλιά και τους γιους του, μέχρι τον καιρό της βασιλείας των Περσών, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, που είχε γίνει μέσω του στόματος του Ιερεμία: μέχρις ότου η γη να λάβει τα Σάββατά της, όλο τον καιρό της ερήμωσής της φύλαττε το Σάββατο, μέχρις ότου συμπληρωθούν εβδομήντα χρόνια.
Και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, που έγινε μέσω του στόματος του Ιερεμία, ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, ο οποίος διακήρυξε μέσα σε ολόκληρο το βασίλειό του, και μάλιστα εγγράφως, λέγοντας: Αυτά λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας: Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, μου έδωσε όλα τα βασίλεια της γης, κι αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω οίκο στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από σας είναι από ολόκληρο το λαό του; Ο Κύριος, ο Θεός, του ας είναι μαζί του, κι ας ανέβει».
Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (137)

Πώς θα ψάλουμε τον ύμνο του Κυρίου,
σε ξένη χώρα;

 Στην όχθη των ποταμών της Βαβυλώνας καθίσαμε και κλάψαμε,*
ενθυμούμενοι τη Σιών.
Στις τριγύρω ιτιές τις κιθάρες μας κρεμάσαμε.

Αυτοί που μας αιχμαλώτισαν*
μας ζητούσαν εκεί τραγούδια.
Κι αυτοί που μας έθλιβαν, ζήτησαν χαρά:*
«Τραγουδήστε» μας έλεγαν, «ύμνους στη Σιών».

Πώς θα ψάλουμε τον ύμνο του Κυρίου,*
σε ξένη χώρα;
Αν σε λησμονήσω, Ιερουσαλήμ,*
να ξεραθεί το δεξί μου χέρι.

Να κολλήσει η γλώσσα μου στο λάρυγγά μου,
εάν σε ξεχάσω,*
αν δε βάλω την Ιερουσαλήμ
στην αρχή της χαράς μου.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους  (2, 4-10)

Αδελφοί, ο Θεός, που είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της μεγάλης αγάπης με την οποία μας αγάπησε, κι ενώ εμείς ήμαστε νεκροί από τα παραπτώματα, μαζί με το Χριστό μας ζωοποίησε, – από χάρη έχετε σωθεί – και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας ανάστησε μαζί του και μαζί του μας έβαλε να καθίσουμε στα επουράνια, με σκοπό να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικά μεγάλο πλούτο της χάρης του σε καλοσύνη, που μας έχει δείξει μέσω του Ιησού Χριστού.
Πράγματι, με τη χάρη του έχετε σωθεί, διαμέσου της πίστεως. Κι αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν προέρχεται από τα έργα, ώστε κανένας να μην μπορεί να καυχηθεί. Πράγματι, είμαστε δημιούργημά του, πλασμένοι μέσω  του Ιησού Χριστού για καλά έργα, που ο Θεός τα προετοίμασε για να τα εκτελέσουμε.
Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ  (Ιω. 3, 16)

Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει τη ζωή την αιώνια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Α­νάγνω­σμα α­πό το κα­τά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο  (3, 14-21)

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στο Νικόδημο: «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε ο καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν να έχει την αιώνια ζωή».
Διότι έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει την αιώνια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Όποιος πιστεύει σ’ αυτόν δεν κρίνεται. Αλλά όποιος δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού. Αυτή είναι η κρίση: το φως ήλθε στον κόσμο, και οι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Πράγματι, τα έργα τους ήταν πονηρά. Διότι όποιος κάνει το κακό, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Αλλά εκείνος που πράττει την αλήθεια πηγαίνει προς το φως, για να φανερωθούν τα έργα του ότι έχουν γίνει σύμφωνα με το Θεό.
Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός μας αγαπά με μια αγάπη φιλεύσπλαχνη και ανιδιοτελή. Αυτό μας ανάγγειλε ο λόγος του. Ας τον ικετεύσουμε ψάλλοντας:

Χάρισέ μας, Κύριε,* την αγάπη σου!

Για να μάθουμε να αγαπάμε αληθινά, δηλαδή πέρα από εγωισμούς και συμφεροντολογικούς υπολογισμούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για να μάθουν οι κυβερνήτες των εθνών να βλέπουν πέρα απ’τα στενά συμφέροντα των λαών τους και να αναζητούν την πρόοδο ολόκληρης της ανθρωπότητας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για να επιστρέψουν με χαρά και υγεία όσοι βρίσκονται μακριά απ’τα σπίτια τους: οι αιχμάλωτοι, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, οι μετανάστες, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για να φωτίζει την καρδιά μας και όλη την ύπαρξή μας η επιθυμία της ουράνιας πατρίδας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Όλα, Κύριε, όσα κατέχουμε, είναι δώρα της δικής σου αγάπης. Μάθε μας να μοιραζόμαστε με αγάπη, ό,τι με αγάπη μας έχεις χαρίσει.  Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν!

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Με χαρά σου παρουσιάζουμε, Κύριε, τα δώρα για την ιερή αυτή θυσία, και σε ικετεύουμε, αξίωσέ μας, να την τελέσουμε με ειλικρινή πίστη και να την προσφέρουμε για τη σωτηρία του κόσμου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  (Πβ. Ψλ 121, 3. 4)

Ω Ιερουσαλήμ, κτισμένη ως πόλη όλη μαζί στερεωμένη.
Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές, οι φυλές του Κυρίου, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου.

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεέ Πατέρα, εσύ ο οποίος φωτίζεις κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, φώτιζε, σε παρακαλούμε, τις καρδιές μας με το φως του προσώπου σου, για να σκεπτόμαστε πάντοτε αυτά που είναι αντάξια και αρεστά στη μεγαλοσύνη σου και να σε αγαπούμε με ειλικρίνεια.  Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ 25ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 28 Σεπτεμβρίου 2023                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου