Φυλλάδιο 7ης Κυριακής του Πάσχα

Κύκλος Β΄

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ψλ 27 [26], 7-9)

Εισάκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, με την οποία κραυγάζω.
Για σένα είπε η καρδιά μου: αναζήτησα το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου, Κύριε, θα αναζητήσω, μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα. Αλληλούια.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Θεέ Πατέρα, εισάκουσε τις ικεσίες μας, και όπως πιστεύουμε ότι ο Σωτήρας του ανθρωπίνου γένους ανήλθε κοντά σου στη δόξα, αξίωσέ μας να αισθανόμαστε ότι θα μένει πάντοτε μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (1,15-17.20α.20γ-26)

Εκείνες τις ημέρες, σηκώθηκε ο Πέτρος ανάμεσα στους αδελφούς (ήταν ένα πλήθος εκατόν είκοσι περίπου ατόμων στο ίδιο μέρος) και είπε: «Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η Γραφή που προείπε το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού, γιατί ήταν συναριθμημένος με μας και του έλαχε ο κλήρος αυτής της διακονίας. Γιατί είναι γραμμένο στο βιβλίο των Ψαλμών: “Τη θέση του άλλος ας την καταλάβει”.

Πρέπει, λοιπόν, από τους άνδρες που ήταν μαζί μας καθ’ όλο τον καιρό που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς, αρχίζοντας από το βάπτισμα του Ιωάννη ως την ημέρα που αναλήφθηκε από εμάς, ένας από αυτούς να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Ανάστασής του».

Και όρισαν δύο: τον Ιωσήφ που καλείται Βαρσαββάς, ο οποίος επονομάστηκε Ιούστος, και το Ματθία. Και προσευχήθηκαν λέγοντας: «Εσύ, Κύριε, καρδιογνώστη όλων, ανάδειξε αυτόν που εξέλεξες, έναν από αυτούς τους δύο, για να λάβει τη θέση αυτής της διακονίας και αποστολής, την οποία εγκατέλειψε ο Ιούδας, για να πορευθεί στο δικό του τόπο». Και τους έδωσαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος στο Ματθία και συναριθμήθηκε μαζί με τους έντεκα αποστόλους.
Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (103) 

Ο Κύριος ετοίμασε
στον ουρανό το θρόνο του.

Να ευλογείς, ψυχή μου, τον Κύριο,*
και όλα όσα είστε μέσα μου, το άγιο όνομά του.
Να ευλογείς, ψυχή μου, τον Κύριο*
και μη λησμονήσεις καμιά απ’ τις ευεργεσίες του.

Επειδή όσο το ύψος του ουρανού από τη γη,+
τόσο επικράτησε η ευσπλαχνία του*
επάνω σ ‘όσους τον φοβούνται.
Όσο απέχει η ανατολή από τη δύση,*
τόσο απομάκρυνε από εμάς τις ανομίες μας.

Ο Κύριος ετοίμασε στον ουρανό το θρόνο του,*
και η Βασιλεία του κυριαρχεί επάνω σε όλους.
Ευλογείτε τον Κύριο, όλοι οι άγγελοί του,+
οι ισχυροί με δύναμη, που εκτελείτε το λόγο του.*

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη (4,11-16)

Αγαπητοί μου, αν ο Θεός μας αγάπησε μ ‘αυτό τον τρόπο, κι εμείς οφείλουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Αν αγαπούμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός παραμένει μέσα μας, και η αγάπη του σε μας είναι τέλεια. Απ’ αυτό γνωρίζουμε ότι μένουμε ενωμένοι μαζί του και αυτός μαζί μας: από το Πνεύμα του που μας έχει δώσει.
Κι εμείς έχουμε δει και δίνουμε μαρτυρία ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Υιό του ως σωτήρα του κόσμου. Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός παραμένει ενωμένος μαζί του κι αυτός ενωμένος με το Θεό. Κι εμείς, που έχουμε πιστέψει, έχουμε γνωρίσει την αγάπη που ο Θεός έχει για μας. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος παραμένει μέσα στην αγάπη, αυτός παραμένει ενωμένος με το Θεό, και ο Θεός παραμένει ενωμένος μαζί του.
Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Ιω.14,18)
Αλληλούια. Δε θα σας αφήσω ορφανούς, λέει ο Κύριος, θα έλθω κοντά σας. Αλληλούια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
XΑνάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (17,11β-19)

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα άγιε, κράτησέ τους ενωμένους στο όνομά σου που μου έχεις δώσει, για να είναι ένα όπως εμείς.
Όσο ήμουν μαζί τους, εγώ τους κρατούσα ενωμένους στο όνομά σου που μου έχεις δώσει και τους φύλαξα, και κανένας απ’ αυτούς δε χάθηκε παρά μόνο ο γιος της απώλειας, ώστε να εκπληρωθεί η Γραφή. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα κι αυτά τα λέω όσο είμαι στον κόσμο, για να έχουν πλήρη τη δική μου χαρά μέσα τους. Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου, κι ο κόσμος τους μίσησε, επειδή δεν είναι απ’ τον κόσμο, όπως κι εγώ δεν είμαι απ’ τον κόσμο.
Δε σε παρακαλώ να τους πάρεις απ’ τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις απ’ τον Πονηρό. Δεν είναι απ’ τον κόσμο, όπως κι εγώ δεν είμαι απ’ τον κόσμο. Καθαγίασέ τους στην αλήθεια. Ο λόγος σου είναι αλήθεια. Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, κι εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και για χάρη τους εγώ αφιερώνω τον εαυτό μου, για να είναι κι αυτοί καθαγιασμένοι στην αλήθεια».
Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Αδελφοί αγαπητοί, όπως οι Απόστολοι μαζί με τη Μαρία τη μητέρα του Ιησού και τους άλλους αδελφούς, στις παραμονές της Πεντηκοστής, έτσι κι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι ομόψυχα στην προσευχή.
Ας προσευχηθούμε, λοιπόν, ψάλλοντας: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Εκκλησία του Θεού, ώστε να κατανοήσει πως μέσα σε δυσκολίες και σε διωγμούς συνεχίζεται το λυτρωτικό έργο του Ιησού στον κόσμο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους κυβερνήτες μας, ώστε να γίνουν άνθρωποι πίστεως και προσευχής,
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους χριστιανούς υποφέρουν μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, για να βρουν το θάρρος να δώσουν τη χριστιανική μαρτυρία και να αυξηθεί μέσα τους η γνώση και η αγάπη του Χριστού,
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τον καθένα από μας, ώστε ο Θεός Πατέρας να ανανεώσει μέσα μας, με τη δωρεά του Πνεύματος, τον  ενθουσιασμό και τη χαρά του Πάσχα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Εισάκουσε, Πατέρα, την αρχιερατική προσευχή του Υιού σου. Φύλαξέ μας ενωμένους μέσα στην αγάπη σου και ενδυνάμωσέ μας ώστε να φέρουμε σε πέρας το έργο που μας εμπιστεύθηκες ανάμεσα στους συνανθρώπους μας.
Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν.

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ 

Δέξου, Κύριε, τις προσφορές και τις ικεσίες μας και χάρη σ’ αυτή τη θυσία, που εκφράζει την πίστη μας, άνοιξε για μας την είσοδο προς την ουράνια δόξα. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ιω 17, 22)
Σε παρακαλώ, Πατέρα, να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα. Αλληλούια.

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εισάκουσέ μας, Θεέ Σωτήρα μας, ώστε χάρη στη συμμετοχή μας στα ιερά αυτά Μυστήρια να ενισχύεις την πεποίθησή μας ότι όλο το σώμα της Εκκλησίας θα φθάσει εκεί όπου προπορεύτηκε η Κεφαλή, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός σου, που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΜΝΗΣΤΟΡΟΣ Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.  Αμήν

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου