Φυλλάδιο της 33ης Κυριακή του Έτους Κύκλος Β’

33η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κύκλος Β’

  

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ιερ 29, 11. 12. 14)

Εγώ έχω σκέψεις ειρήνης και όχι θλίψεως, λέει ο Κύριος. Θα με επικαλεσθείτε, και εγώ θα σας εισακούσω, και θα επαναφέρω από παντού όσους βρίσκονται σε εξορία.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Σε παρακαλούμε, Κύριε ο Θεός, να αισθανόμαστε πάντοτε χαρά για την πιστότητά μας στην υπηρεσία σου, διότι είναι πλήρης και παντοτινή ευτυχίανα υπηρετούμεακατάπαυστα τον Δημιουργό κάθε αγαθού. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμαζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ  (12, 1-3)

       Κατά τον καιρό εκείνο, θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου, και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρις εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο, ο λαός σου θα διασωθεί, καθένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα το βιβλίο.

       Και πολλοί απ’ αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα ξυπνήσουν, άλλοι σε αιώνια ζωή και άλλοι σε αιώνια καταισχύνη.

       Και οι συνετοί θα λάμψουν, όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. και, αυτοί που δίδαξαν πολλούς σε δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια σε αιωνιότητες ατέλειωτες.

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣΨΑΛΜΟΣ(16)

 

Προστάτεψέ με, Κύριε,

επειδή σ’ εσένα ήλπισα.

 

Ο Κύριος είναι το μερίδιο της κληρονομιάς μου+

και το ποτήρι μου.

Στα χέρια σου κρατάς τη μοίρα μου.

Τον Κύριο θα έχω πάντα εμπρός μου.

Στα δεξιά μου στέκεται, δε θα σαλευτώ.

 

Γι’ αυτό ευφράνθηκε η καρδιά μου+

και αγαλλίασε η ψυχή μου,

ακόμα και η σάρκα μου θ’ αναπαυθεί μες στην ελπίδα.

Επειδή δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδη

ούτε θα επιτρέψεις να γνωρίσει τη φθορά ο άγιός σου.

 

Τους δρόμους της ζωής θα μου γνωρίσεις,+

θα με πλουτίσεις απ’ την τέλεια χαρά του προσώπου σου.

Ατέλειωτη γλυκύτητα στα δεξιά σου.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την επιστολή προς τους Εβραίους (10,11-14.18)

       Ο κάθε ιερέας εμφανίζεται κάθε ημέρα για να υπηρετήσει και να προσφέρει πολλές φορές τις ίδιες θυσίες που δεν μπορούν να αφαιρέσουν τις αμαρτίες. Ο Χριστός, αφού πρόσφερε για τις αμαρτίες μια θυσία, κάθισε για πάντα στα δεξιά του Θεού, περιμένοντας πια μόνο να τεθούν οι εχθροί του υποπόδιο των ποδιών του.

       Έτσι, με μια προσφορά κατέστησε τέλειους για πάντα εκείνους που αγιάζονται. Αλλά όπου έχει δοθεί άφεση των αμαρτιών και των ανομιών, δε χρειάζεται πια προσφορά για αμαρτία.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Λκ.21,36)

Αλληλούια. Αγρυπνείτε, σε κάθε περίπτωση, προσευχόμενοι,ώστε να μπορέσετε να παρουσιαστείτε ενώπιον του Υιού του ανθρώπου. Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο (13,24-32)

       Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Κατ’ εκείνες τις ημέρες, μετά απ’ αυτή τη θλίψη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, η σελήνη δε θα δώσει το φέγγος της, τα αστέρια θα πέσουν απ’ τον ουρανό και οι δυνάμεις που βρίσκονται στους ουρανούς θα διασαλευτούν.

       Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται επάνω στις νεφέλες με δύναμη πολλή και δόξα. Τότε θα αποστείλει τους αγγέλους και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, απ’ την άκρη της γης μέχρι την άκρη του ουρανού.

       Αλλά από τη συκιά να καταλάβετε την παραβολή: όταν το κλαδί της γίνει τρυφερό και βγουν τα φύλλα της, γνωρίζετε ότι το θέρος είναι κοντά. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε αυτά να συμβαίνουν, να γνωρίζετε ότι είναι κοντά, στην πόρτα. Αλήθεια σας λέω, δε θα περάσει αυτή η γενεά ωσότου γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια μου δε θα παρέλθουν. Σχετικά με την ημέρα εκείνη ή την ώρα, κανένας δε γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα, μέσω του Υιού του, που μέλλει να έλθει την έσχατη Ημέρα για να κρίνει τον κόσμο, ψάλλοντας: Διατήρησε, Κύριε, άσβεστη την ελπίδα μας!

 

– Για την Εκκλησία του Θεού, ώστε να αναγγέλλει πάντοτε και με πιστότητα την ελπίδα για νέους ουρανούς και νέα γη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για όλους εκείνους που υποφέρουν από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε ωθούμενοι απ’ αυτό το γεγονός να αναμένουν ένα κόσμο απαλλαγμένο από το νόμο της φθοράς και της αμαρτίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Κύριε, από τον οποίο λαβαίνουν ενέργεια και ύπαρξη όλα τα δημιουργήματα, χορήγησε στη διψασμένη γη μας το δώρο της βροχής, ώστε να μη στερηθούμε του πολύτιμου αυτού αγαθού  που τόσο έχουμε ανάγκη, γι’  αυτό σε παρακαλούμε.

– Για όλους εμάς, ώστε το Άγιο Πνεύμα να μας εμποτίσει με την ελπίδα και την αναμονή της Βασιλείας του Θεού που πλησιάζει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Πατέρα Αιώνιε, κράτησε ζωντανή μέσα στους πιστούς σου εκείνη την ελπίδα που θα τους κάνει να προσεύχονται και να ικετεύουν για την ένδοξη παρουσία του Ιησού Χριστού του Υιού σου, που ζει και βασιλεύει μαζί με Σένα και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Τα δώρα που προσφέρουμε στη μεγαλειότητά σου, Κύριε, ας μας παρέχουν τη χάρη να ζούμε ευλαβικά και να φθάσουμε στην αιώνια ευτυχία. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ψλ 73 [72], 28)

Για μένα καλό είναι στον Θεό να αφοσιώνομαι, στον Κύριο τον Θεό μου να εναποθέτω την ελπίδα μου.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάβαμε, Κύριε, τα θεία σου δώρακαι ταπεινά σε ικετεύουμε,το Μυστήριο, που ο Υιός σου μας πρόσταξενα τελούμε σε ανάμνησή του, ας αυξάνει στις καρδιές μας την αγάπη. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 9–10.12.2023

Οικισμός Ενορία  9-10 Δεκεμβρίου 2023 Αγάπη Αγίου Αγαπητού Κυριακή 09.00 Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα – Βωλάξ Γεννήσεως της Θεοτόκου  Σάββατο

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ  Παρασκευή  8 Δεκεμβρίου 2023                                       Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου