Φυλλάδιο της 3ης Κυριακής της Τεσσαρακοστής, Κύκλος Γ

3η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ, Κύκλος Γ΄

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ψλ 25 [24], 15-16)

Οι οφθαλμοί μου για πάντα θα προσβλέπουν στον Κύριο επειδή αυτός θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κοίταξέ με και ελέησέ με, επειδή είμαι μόνος και δυστυχισμένος.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ 

Θεέ Πατέρα, πηγή κάθε ευσπλαχνίας και καλοσύνης, ο οποίος μας υπέδειξες τη νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη ως αντίδοτο για τις αμαρτίες, δέξου με ευμένεια την ταπεινή μας εξομολόγηση, απάλλαξέ μας από το βάρος της συνειδήσεως και ανόρθωσέ μας με τη δύναμη της ευσπλαχνίας σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Εξόδου  (3,1-8α.13-15)

Τις ημέρες εκείνες, ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιοθόρ, του πεθερού του, ιερέα της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα στο πίσω μέρος της ερήμου, και ήλθε στο όρος του Θεού, το Χωρήβ.

Και φάνηκε σ’ αυτόν ο άγγελος του Κυρίου μέσα σε φλόγα φωτιάς, από το μέσον της βάτου, και έβλεπε ότι η βάτος φλεγόταν από τη φωτιά, αλλά δεν κατακαιγόταν.

Και είπε ο Μωυσής: «Θα πάω και θα δω αυτό όραμα το μεγάλο, γιατί η βάτος δεν κατακαίγεται».

Βλέποντας όμως ο Κύριος το Μωυσή ότι πήγαινε να δει, του φώναξε ο Θεός από μέσα από τη βάτο και είπε: «Μωυσή, Μωυσή». Κι αυτός είπε: «Εδώ είμαι».

Και εκείνος: «Μην πλησιάσεις εδώ, είπε. Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, επειδή ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι γη αγία».

Και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του, δεν τολμούσε να κοιτάξει το Θεό.

Και του είπε ο Θεός: «Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή του εξαιτίας της σκληρότητας των επιστατών τους.

Και, επειδή γνώρισα την οδύνη τους, κατέβηκα για να τους ελευθερώσω από τα χέρια των Αιγυπτίων.

Και είπε ο Μωυσής στο Θεό: «Ιδού, εγώ θα πάω στους γιους Ισραήλ και τους πω: “Ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε σε σας”. Αν μου πουν: “Ποιο είναι το όνομά του;” Τι θα τους πω;»

Και είπε ο Θεός στο Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Ων», και είπε: «Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με απέστειλε σε σας».

Και είπε ακόμα ο Θεός στο Μωυσή: «Αυτά θα πεις στους γιους Ισραήλ: ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ κι ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε σε σας: αυτό θα είναι το όνομα μου παντοτινά, κι αυτό το μνημόσυνό μου σε γενεές γενεών».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (103)

 

       Εύσπλαχνος και ελεήμων

       είναι ο Θεός, ο Κύριος.

 

Να ευλογείς, ψυχή μου, τον Κύριο*

και όλα όσα είστε μέσα μου, το άγιο όνομά του.

Να ευλογείς, ψυχή μου, τον Κύριο,*

και μη λησμονήσεις καμιά από τις ευεργεσίες του.

 

Αυτόν που συγχωρεί όλες σου τις ανομίες,*

που γιατρεύει όλες τις ασθένειές σου.

Αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου,*

που σε στεφανώνει με έλεος και ευσπλαχνία.

 

Ο Κύριος ενεργεί με δικαιοσύνη*

και με κρίση προς όσους αδικούνται.

Έκαμε γνωστούς στο Μωυσή τους δρόμους του*

και στα παιδιά του Ισραήλ τα έργα του.

 

Εύσπλαχνος και ελεήμων ο Κύριος,*

μακρόθυμος και πολυέλεος.

Επειδή, όσο το ύψος του ουρανού από τη γη,+

τόσο επικράτησε η ευσπλαχνία του*

επάνω σ’ όσους τον φοβούνται.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

       Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους  (10,1-6.10-12)

Δε θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι όλοι οι πατέρες μας ήταν κάτω από τη νεφέλη και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν μέσα στη νεφέλη και μέσα στη θάλασσα, αναφορικά με τον Μωυσή, και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Πράγματι, έπιναν από την πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε ,και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά παρ’όλα αυτά, ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε με τους περισσότερους απ’ αυτούς, αφού έπεσαν νεκροί στην έρημο.

Όλα αυτά έγιναν ως παραδείγματα για μας, ώστε εμείς να μην επιθυμούμε το κακό, όπως επιθύμησαν και εκείνοι. Μήτε να γογγύζετε, όπως κάποιοι απ’ αυτούς γόγγυσαν και χάθηκαν από τον εξολοθρευτή.

Όλα αυτά συνέβησαν σ’ εκείνους ως τα τύποι και γράφηκαν για τη νουθεσία τη δική μας, για τους οποίους και έφθασαν τα τέλη των αιώνων. Ώστε, εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας βλέπει να μην πέσει.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Μτ.4,17)

Μετανοείτε! λέει ο Κύριος,διότι έφθασε η Βασιλεία των ουρανών.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο  (13,1-9)

Εκείνο τον καιρό, παρουσιάστηκαν στον Ιησού κάποιοι, που του ανήγγειλαν για τους Γαλιλαίους εκείνους, των οποίων το αίμα ο Πιλάτος ανέμειξε με αίμα των θυσιών τους.

Κι ο Ιησούς τους απάντησε και τους είπε: «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι ήταν περισσότερο αμαρτωλοί από τους άλλους Γαλιλαίους, επειδή έπαθαν αυτό το πράγμα; Όχι, σας λέω. Αλλά εάν δε μετανοήσετε, όλοι σας θα χαθείτε με παρόμοιο τρόπο. Ή μήπως εκείνοι οι δεκαοκτώ, επάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος στο Σιλωάμ και τους σκότωσε, νομίζετε ότι ήταν περισσότερο ένοχοι απ’ ό,τι είναι όλοι εκείνοι που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ; Όχι, σας λέω, αλλά εάν δε μετανοήσετε, όλοι σας θα χαθείτε με τον ίδιο τρόπο».

Ο Ιησούς τους είπε και την ακόλουθη παραβολή: «Κάποιος είχε μια συκιά φυτεμένη στο αμπέλι του και πήγε να ψάξει για καρπούς σ’ αυτή τη συκιά και δε βρήκε. Είπε τότε στον αμπελουργό: “Τρία χρόνια τώρα έρχομαι εδώ να ψάξω για καρπούς σ’ αυτή τη συκιά και δε βρίσκω. Κόψε τη, λοιπόν. Γιατί να πιάνει και το έδαφος;”. Κι ο αμπελουργός του απάντησε: “Κύριε, άφησέ την κι αυτή τη χρονιά, ώστε να σκάψω γύρω της και να βάλω κοπριά. Και θα δούμε αν δώσει καρπούς στο μέλλον. Αλλιώς, κόψε τη”».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός αποκαλύφθηκε στο Μωυσή ως Θεός που αγαπά το λαό του και τον επισκέπτεται στις δυσκολίες του. Ας τον επικαλεστούμε κι εμείς όπως ο λαός του Ισραήλ, ψάλλοντας:Εισάκουσε, Πατέρα, * την κραυγή του λαού σου!

 

Θεέ Πατέρα, Εσύ που είσαι προστάτης και φρούριο του λαού σου του Ισραήλ, * επισκέψου μας με δύναμη και σώσε την Εκκλησία σου.

 

Θεέ Πατέρα, Εσύ που μας διδάσκεις με το παράδειγμα του αρχαίου Ισραήλ, * μην επιτρέψεις να πέσουμε κι εμείς στην αμαρτία της απείθειας.

 

Θεέ Πατέρα, Εσύ που δεν εγκατέλειψες το λαό σου στην πείνα και τη δίψα της ερήμου, * χάρισε στους πεινασμένους λαούς της γης ό,τι έχουν ανάγκη για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

 

Θεέ Πατέρα, Εσύ που μας επιτρέπεις να διατρέχουμε την περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής, * εισάκουσε τις ικεσίες μας και μην αφήσεις να σκληρύνει η καρδιά μας.

 

Θεέ των πατέρων μας, Εσύ που μας καλείς σε μεταστροφή και στη σωτηρία, δώσε μας τη χαρά και την πνευματική αγαλλίαση εισακούοντας τις προσευχές μας, τις οποίες με πίστη και εμπιστοσύνη σου απευθύνουμε. Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Δέξου, Κύριε, αυτή τη θυσία και αξίωσε εμάς, που ζητούμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, να συγχωρούμε πρόθυμα τους αδελφούς μας. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

  

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Πβ. Ψλ 84 [83], 4-5)

Ο σπουργίτης βρήκε κατοικία, το χελιδόνι φωλιά για τον εαυτό του και τους νεοσσούς του,  τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλέα μου και Θεέ μου. Μακάριοι όσοι κατοικούν στον οίκο σου, θα σε ανυμνούν αιώνια.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάβαμε, Κύριε, πρόγευση του ουρανού τρώγοντας από τώρα τον Άρτο της Βασιλείας σου, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, όλη η ζωή μας να φανερώνει όσα πραγματοποίησες με αυτό το Μυστήριο. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 5 Δεκεμβρίου 2023                                       Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

5 Δεκεμβρίου μνήμη του Αγίου Σάββα του Οσίου

Γεννήθηκε στη Ματουλάσκη της Καισάρειας στην Καππαδοκία από χριστιανούς γονείς. Νεαρός ακόμα εισέρχεται στη σχολή ενός μοναστηριού στην ίδια πόλη. Εκεί ανακαλύπτει την κλήση του

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου