Φυλλάδιο της 25ης Κυριακή του Έτους Κύκλος Β’

25η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Κύκλος Β

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Η σωτήρια του λαού μου είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Σε οποιαδήποτε θλίψη και αν με επικαλεσθούν, θα τους εισακούσω και θα είμαι γι’ αυτούς ο Κύριος αιώνια.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε Θεέ, εσύ που θέλησες να συμπεριλάβεις όλο το θείο νόμο στην προς εσένα και τον πλησίον αγάπη, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να φθάσουμε στην αιώνια ζωή με την τήρηση των εντολών σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας του Σολομώντος (2,17-20)

Οι ασεβείς είπαν: «Ας δούμε αν ο λόγος του δικαίου είναι αληθινός, και ας εξετάσουμε ποιο θα είναι το τέλος του.

Αν πράγματι είναι υιός Θεού, ο Θεός θα ενδιαφερθεί γι’ αυτόν και θα τον ελευθερώσει από τα χέρια των εχθρών του. Ας τον εξετάσουμε βρίζοντάς τον και βασανίζοντάς τον, και θα δούμε την καλοσύνη του. Ας τον καταδικάσουμε στον αποτρόπαιο θάνατο, εφόσον ισχυρίζεται ότι θα έλθει γι’ αυτόν βοήθεια».

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (54)

Ο Κύριος είναι

ο προστάτης της ψυχής μου.

Θεέ, σώσε με εξαιτίας του ονόματός σου

και με τη δύναμή σου κρίνε με.

Θεέ, εισάκουσε την προσευχή μου,

πρόσεξε τα λόγια του στόματός μου.

Επειδή αλαζόνες ξεσηκώθηκαν εναντίον μου,+

και ισχυροί ζήτησαν την ψυχή μου

και δεν έθεσαν το Θεό εμπρός τους.

Γι’ αυτό, ιδού, ο Θεός με βοηθεί,

και ο Κύριος είναι ο προστάτης της ψυχής μου.

Με τη θέλησή μου θα σου προσφέρω θυσία,

θα δοξολογήσω το όνομά σου, Κύριε, επειδή είναι καλό.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

       Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου (3, 16-4,3)

Αδελφοί, πράγματι, όπου υπάρχει ζήλια και φιλονικία, εκεί υπάρχει ακαταστασία και κάθε κακό πράγμα. Αλλά η σοφία που έρχεται από επάνω πρώτα είναι αγνή, έπειτα ειρηνική, ήρεμη, υπάκουη, γεμάτη από έλεος και καλούς καρπούς, δεν κάνει διακρίσεις, δεν υποκρίνεται. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από εκείνους που κάνουν έργα ειρήνης.

Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και από πού οι διαμάχες που υπάρχουν ανάμεσά σας; Δεν προέρχονται από εδώ, δηλαδή από τις ηδονές που μάχονται στα μέλη σας; Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε, σκοτώνετε και ζηλεύετε κι όμως δεν μπορείτε να πετύχετε, μάχεστε και πολεμάτε. Δεν έχετε, επειδή δεν το ζητάτε. Ζητάτε και δε λαβαίνετε, διότι ζητάτε με κακό τρόπο, για να το σπαταλήσετε στην ικανοποίηση των ηδονών σας.

Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΄Θεσ.2,14)

Αλληλούια. Ο Θεός σας κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου, ώστε να λάβετε μέρος στη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλληλούια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο (9,30-37)

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκαν από το βουνό και προχωρούσαν μέσα από τη Γαλιλαία. Κι ο Ιησούς δεν ήθελε να το γνωρίζει κανείς. Διότι δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων, και θα τον θανατώσουν. Τρεις μέρες μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Εκείνοι, όμως, δεν κατάλαβαν τι τους είπε και φοβούνταν να τον ρωτήσουν.

Κι έφθασαν στην Καπερναούμ. Όταν έφθασαν στο σπίτι, τους ρώτησε: «Τι συζητούσατε στο δρόμο;» Εκείνοι σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους για το ποιος είναι ανώτερος. Τότε ο Ιησούς κάθισε και φώναξε τους Δώδεκα και τους είπε: «Αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι τελευταίος απ’ όλους και υπηρέτης όλων».

Και πήρε ένα παιδί, το έστησε στη μέση και, αγκαλιάζοντάς το, τους είπε: «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα. Κι όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα αλλά εκείνον που με έστειλε».

Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, το ιδεώδες που μας κηρύττει ο Χριστός είναι εκείνο της ταπεινής διακονίας και υπηρεσίας. Ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Κυρίου, ώστε να κατανικήσουμε τον εγωισμό και την αλαζονεία μας, ψάλλοντας: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να βρίσκεται πάντοτε με προθυμία στην υπηρεσία όλου του κόσμου κατά το υπόδειγμα του Κυρίου της, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τον Άγιο Πατέρα τον πάπα (…), τον επίσκοπό μας (…) και τους ιερείς, ώστε να επιτελούν τη διακονία τους με πνεύμα υπηρεσίας για τη σωτηρία του ποιμνίου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους κυβερνήτες των λαών, ώστε να αντιληφθούν πως πρέπει να εργάζονται για δικαιοσύνη, ειρήνη και πρόοδο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους φτωχούς, τους περιθωριακούς της κοινωνίας μας κι όλους εκείνους που ο Ιησούς ονομάζει “μικρούς”, ώστε να αισθανθούν μέσ’την καρδιά τους την αγάπη του Χριστού που ήλθε για τη δικαίωση και τη σωτηρία τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για την ενοριακή μας κοινότητα, ώστε να βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη υπηρετώντας το σωτήριο σχέδιο του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε Ιησού Χριστέ, που δεν ήλθες για να υπηρετηθείς αλλά για να υπηρετήσεις, σε παρακαλούμε χορήγησε σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας σου αυτό το ίδιο πνεύμα διακονίας. Εσύ που ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν.

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Δέξου με ευμένεια, σε παρακαλούμε, Κύριε, τα δώρα του λαού σου, για να αποκτήσει μέσω των ουρανίων Μυστηρίων όσα ομολογεί με πίστη και ευσέβεια. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ψλ 119 [118], 4-5)

Εσύ διέταξες να φυλάσσονται πιστά οι εντολές σου. Είθε να κατευθύνονται οι δρόμοι μου στη φύλαξη των δικαιωμάτων σου.

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στήριζε, Κύριε, με την παντοτινή σου προστασία όσους αναζωογονείς με τα ιερά Μυστήρια, και μέσω αυτών και των καλών μας πράξεων κάμε να απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα της απολυτρώσεως. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

3η Κυριακή του Πάσχα (B)

3η   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (B)     ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 66[65],1-2                         Αλαλάξετε στο Θεό όλη η γη, ψάλετε στη δόξα του Ονόματός

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18 Μαΐου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου