Φυλλάδιο της 2ης Κυριακής της Τεσσαρακοστής, Κύκλος Γ

2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ, Κύκλος Γ


ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Πβ. Ψλ 27 [26], 8-9)

Για σένα είπε η καρδιά μου: «Αναζήτησα το πρόσωπό σου!»
Το πρόσωπό σου, Κύριε, θα αναζητήσω. Μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα.


ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Θεέ Πατέρα, εσύ ο οποίος μας πρόσταξες να ακούμε τον υπεραγαπητό Υιό σου, καταδέξου να μας ποιμαίνεις με το Λόγο σου, ώστε με πνεύμα εξαγνισμένο να ατενίζουμε χαρούμενοι τη δόξα σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Γένεσης  (15, 5-12.17-18)

Τις ημέρες εκείνες, έφερε ο Θεός τον Άβραμ έξω και είπε: «Κοίταξε τον ουρανό κι αρίθμησε τα αστέρια, αν μπορείς». Και του είπε: «Έτσι θα είναι το σπέρμα σου». Πίστεψε στον Κύριο, και τούτο του λογαριάστηκε για δικαιοσύνη.

Και του είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίος σε έβγαλε από την Ουρ των Χαλδαίων, για να σου δώσω αυτή τη γη για κληρονομιά».

Κι εκείνος είπε: «Κύριε και Θεέ, από πού μπορώ να γνωρίσω ότι θα την κληρονομήσω;»

Απάντησε ο Κύριος και του είπε: «Πάρε για μένα μια δάμαλη τριών χρονών και μια κατσίκα τριών χρονών κι ένα κριάρι αρσενικό τριών χρονών, ένα τρυγόνι κι ένα περιστέρι».

Εκείνος τα πήρε όλα αυτά και τα έσχισε στη μέση, και έβαλε κάθε κομμάτι απέναντι στο όμοιό του. Τα πτηνά όμως δεν τα έσχισε. Και κατέβηκαν τα όρνια επάνω στα πτώματα, κι ο Άβραμ τα έδιωχνε. Και κατά τη δύση του ήλιου, έπεσε επάνω στον Άβραμ ύπνος, και ιδού, μεγάλος σκοτεινός φόβος τον κυρίεψε.

Κι όταν έδυσε ο ήλιος κι έγινε πυκνό σκοτάδι, φάνηκε ένα καμίνι που κάπνιζε και μια λαμπάδα φωτιάς, η οποία διαπέρασε ανάμεσα σ’εκείνα τα διχοτομημένα. Εκείνη την ημέρα συνήψε ο Κύριος διαθήκη με τον Άβραμ, λέγοντας: «Στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη, από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι το μεγάλο ποταμό Ευφράτη.

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ(27)

 

       Ο Κύριος είναι το φως μου

       και ο σωτήρας μου.


Ο Κύριος είναι το φως μου και ο σωτήρας μου, *

ποιον να φοβηθώ;

Ο Κύριος υπερασπίζεται τη ζωή μου, *

ενώπιον ποίου να δειλιάσω;


Εισάκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, με την οποία κραυγάζω: *

ελέησέ με και εισάκουσέ με!

Για σένα είπε η καρδιά μου:+

«Αναζητάτε το πρόσωπό του!»*

Το πρόσωπό σου, Κύριε, αναζήτησα.


Μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα, *

μην απομακρυνθείς, μέσα στην οργή σου, από το δούλο σου.

Εσύ είσαι η βοήθειά μου, μη με απορρίψεις, *

ούτε να μ’ αφήσεις, Θεέ της σωτηρίας μου.


Πιστεύω πως θα δω την καλοσύνη του Κυρίου *

στη γη των ζωντανών.

Περίμενε τον Κύριο, +

να’σαι γενναίος, και θα ενισχυθεί η καρδιά σου.*

Πρόσμενε τον Κύριο.


ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππησίους (3, 20-4,1)

       Αδελφοί, η δική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα, ώστε να πάρει την ίδια μορφή που έχει το δοξασμένο σώμα του, σύμφωνα με τη δύναμη που έχει να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του.

Οπότε, αγαπητά και περιπόθητα αδέλφια μου, που είστε χαρά και στεφάνι μου, παραμείνετε, αγαπητοί μου, έτσι σταθεροί στον Κύριο.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Μέσα από τη φωτεινή νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Πατέρα: «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Αυτόν να ακούτε!».

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο  (9,28β-36)

Τον καιρό εκείνο, πήρε ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο κι ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και συνέβη, ενώ προσευχόταν, να αλλάξει η μορφή του προσώπου, και τα φορέματά του έγιναν άσπρα και αστραφτερά. Τότε εμφανίστηκαν δυο άνδρες που μιλούσαν μαζί του και οι οποίοι ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αυτοί εμφανίστηκαν μέσα σε δόξα και του μιλούσαν για την έξοδό του, που έμελλε να εκπληρωθεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τον Πέτρο και τους συντρόφους του τους είχε κυριέψει βαρύς ύπνος. Παρέμειναν όμως ξύπνιοι και είδαν τη δόξα του Ιησού και τους δυο άνδρες που στέκονταν μαζί του.              Και την ώρα που απομακρύνονταν από κοντά του, είπε ο Πέτρος στον Ιησού: «Κύριε, είναι καλό να μείνουμε εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνές: μια για σένα, μια για το Μωυσή και μια για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ αυτός ακόμα έλεγε αυτά τα λόγια, ήλθε νεφέλη που τους τύλιξε στη σκιά της. Κι εκείνοι φοβήθηκαν που μπήκαν μέσα στη νεφέλη.

Και φωνή ήλθε από τη νεφέλη, που είπε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο εκλεκτός. Αυτόν να ακούτε». Κι αφού ακούστηκε η φωνή, ο Ιησούς βρέθηκε μόνος.

Εκείνοι λοιπόν δε μίλησαν καθόλου κι εκείνες τις ημέρες σε κανένα δεν είπαν τίποτα απ’ ό,τι είδαν.

Λόγος του Κυρίου


ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, φωτισμένοι μέσα μας από τη βεβαιότητα ότι ο Θεός Πατέρας μάς εισακούει, ας τον ικετεύσουμε με θάρρος, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε τα παιδιά της να γίνουν αναρίθμητα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ, όπως τα άστρα του ουρανού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους τους λαούς και τα έθνη, ώστε να γνωρίσουν πως η επίγεια πατρίδα είναι προσωρινή και να στρέψουν την προσοχή τους προς την ανοικοδόμηση της νέας και επουράνιας Ιερουσαλήμ, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους φτωχούς και όσους σκανδαλίζονται από το μυστήριο του πόνου και του σταυρού, ώστε με εμπιστοσύνη να ατενίζουν προς τον ένδοξο μεταμορφωμένο Σωτήρα μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, ώστε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος να μεταμορφώσει το ταπεινωμένο σώμα τους σε σώμα ένδοξο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς που διανύουμε την Αγία Τεσσαρακοστή με πίστη, ατενίζοντας προς το ένδοξο Πάσχα του Κυρίου, ώστε να μην καμφθούμε από την κόπωση και την προσπάθεια, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε και Θεέ μας, το πρόσωπό σου αναζητούμε. Βοήθησέ μας να το αναζητούμε μέσω των σημείων που μιλούν για σένα και να απολαύσουμε μια μέρα τη θέα του μαζί με τον Υιό σου τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Αυτή η θυσία, Κύριε, να εξαλείψει τα αμαρτήματά μας και να εξαγιάσει το σώμα και το πνεύμα των πιστών σου, για να τελέσουμε επάξια τις Πασχαλινές Πανηγύρεις. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.


ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Μτ. 17, 5)

Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, σ’ αυτόν έθεσα την ευαρέσκειά μου, αυτόν να ακούτε.


ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σου απευθύνουμε, Κύριε, τις οφειλόμενες ευχαριστίες για το ένδοξο Μυστήριο του οποίου μεταλάβαμε, διότι, ενώ βρισκόμαστε στη γη, μας κάνεις ήδη κοινωνούς των ουρανίων αγαθών σου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Ευλόγησε, Κύριε, τους πιστούς σου με παντοτινή ευλογία, και ευδόκησε να μένουν προσκολλημένοι στο Ευαγγέλιο του Μονογενούς Υιού σου, ώστε να επιθυμούν αλλά και να φθάσουν σ’ εκείνη τη δόξα που αποκάλυψε στους Αποστόλους. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΠΕΜΠΤΗ  ΤΗΣ 4ης  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 30 Μαρτίου 2023      Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.  Αμήν

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου