Φυλλάδιο Πανήγυρης της Μεταστάσεως της Θεοτόκου

Στη Λειτουργία της ημέρας

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Πβ. Απ 12, 1)

Ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό: μια γυναίκα ενδεδυμένη τον ήλιο, και η σελήνη κάτω από τα πόδια της, και επάνω από την κεφαλή της στεφάνι δώδεκα αστέρων.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, εσύ ο οποίος ανύψωσες, με σώμα και ψυχή, στην ουράνια δόξα την Αμίαντη και Αειπάρθενο Μαρία, τη Μητέρα του Υιού σου, βοήθησέ μας να ζούμε συνεχώς στραμμένοι προς τα ουράνια αγαθά, για ν’ αξιωθούμε να συμμετέχουμε στη δόξα του. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από την Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννη (11,19α.12,1.3-6α.10αβ).

Άνοιξε τότε ο ναός του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του μέσα στο ναό του. Τότε ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό: μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και η σελήνη κάτω από τα πόδια της και πάνω στο κεφάλι της ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια.

Τότε  ένα άλλο σημείο φάνηκε στον ουρανό: ένας μεγάλος δράκοντας με το χρώμα της φωτιάς, που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα και πάνω στα κεφάλια του επτά στέμματα. Η ουρά του παρέσυρε το ένα τρίτο των αστέρων και τα έριξε στη γη. Ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει, ώστε να καταβροχθίσει το παιδί της μόλις το γεννήσει. Και γέννησε αγόρι, Αυτόν που πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη με σιδερένιο σκήπτρο.

Άρπαξαν όμως το παιδί της και το έφεραν κοντά στο Θεό και κοντά στο θρόνο του. Και η γυναίκα έφυγε στην έρημο, εκεί όπου είχε ένα τόπο ετοιμασμένο από το Θεό.

Κι άκουσα στον ουρανό μια δυνατή φωνή που έλεγε: “Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ(44)       

Στέκεται στα δεξιά σου η βασίλισσα,
στα ολόχρυσα ντυμένη

Θυγατέρες βασιλιάδων ανάμεσα στα πλούτη σου.
Στα δεξιά σου στέκεται η βασίλισσα,*
με χρυσάφι και Οφίρ στολισμένη.

Άκουσε, κόρη μου, και κοίταξε, και το αυτί σου ας προσέξει.
Λησμόνησε το λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου. *
Στο βασιλιά αρέσει η ομορφιά σου,
αυτός είναι ο κύριος σου, και προσκύνησε τον.

Οδηγούνται με χαρά και αγαλλίαση,*
εισέρχονται στο βασιλικό παλάτι.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους (15, 20-26)

Αδελφοί, ο Χριστός αναστήθηκε, η απαρχή των νεκρών. Επειδή, όπως μέσω ανθρώπου ήλθε ο θάνατος, έτσι μέσω ανθρώπου ήλθε και η ανάσταση. ‘Όπως, λοιπόν, όλοι πεθαίνουν εξαιτίας του Αδάμ, έτσι και θα ζωοποιηθούν όλοι εξαιτίας του Χριστού. Και ο καθένας σύμφωνα με τη τάξη του: απαρχή είναι ο Χριστός, έπειτα όσοι θα είναι του Χριστού, κατά την παρουσία του, έπειτα θα έλθει το τέλος, όταν θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, όταν θα καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη.

Πράγματι, πρέπει αυτός να βασιλεύσει εωσότου θέσει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Τελευταίος εχθρός που θα καταστραφεί, θα είναι ο θάνατος.

Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Μεταστάθηκε στους ουρανούς η Μαρία, αγάλλεται η στρατιά των αγγέλων. Αλληλούια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Ανάγνωσμα από το κατά  Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1, 39-56).

Εκείνες τις μέρες σηκώθηκε η Μαριάμ και πήγε γρήγορα στην ορεινή περιοχή, σε μια πόλη του Ιούδα, και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και ασπάσθηκε την Ελισάβετ.

Και μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, σκίρτησε το βρέφος μέσα της. Και γεμάτη από Άγιο Πνεύμα η Ελισάβετ, φώναξε με δυνατή κραυγή και είπε: “Ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες κι ευλογημένος είναι ο καρπός των σπλάχνων σου. Αλλά πώς μου συνέβηκε αυτό, να έλθει σε μένα η μητέρα του Κυρίου μου; Πράγματι, μόλις έφθασε η φωνή του χαιρετισμού σου στ’ αφτιά μου, σκίρτησε από αγαλλίαση το βρέφος στα σπλάχνα μου. Είναι μακάρια αυτή που πίστεψε, διότι θα ολοκληρωθούν σ’ αυτήν τα λόγια τα οποία της αναγγέλθηκαν από τον Κύριο”.

Είπε τότε η Μαρία: “Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και αγαλλίασε το πνεύμα μου για το Θεό το σωτήρα μου. Γιατί κοίταξε με προσοχή την ταπείνωση της δούλης του. Ιδού, από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν. Γιατί έκαμε σ’ εμένα ο Δυνατός μεγαλεία, και άγιο είναι το Όνομά του. Σε γενεές και γενεές το έλεός του, απλώνεται σε όσους τον φοβούνται. Έδειξε τη δύναμη του βραχίονά του, διασκόρπισε υπερήφανους στις σκέψεις των καρδιών τους. Άρχοντες απ’ τους θρόνους των καθαίρεσε, και ταπεινούς ανύψωσε. Πεινασμένους με αγαθά τους γέμισε και τους πλούσιους κενούς τους έδιωξε. Βοήθησε τον Ισραήλ το δούλο του, ενθυμούμενος το έλεός του, που, όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας, θα έδειχνε στον Αβραάμ, και στους απογόνους του αιώνια”.
Έμεινε μαζί της η Μαριάμ περίπου τρεις μήνες και μετά επέστρεψε στο σπίτι της.

Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ενώ γιορτάζουμε όλοι μας με χαρά τη Μετάσταση της Μητέρας του Θεού στην επουράνια δόξα, ας απευθύνουμε προς το Θεό Πατέρα την ταπεινή μας προσευχή, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να διδάσκεται από το παράδειγμα της Μητέρας του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να πορεύεται πάνω στη γη, ώστε να φθάσει στην ίδια δόξα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους εργάζονται στον τομέα της υγείας, ώστε να μάθουν να φροντίζουν τα ασθενή σώματα με αγάπη και σεβασμό, επειδή πρόκειται να γνωρίσουν τη δόξα της αναστάσεως, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους νεκρούς αδελφούς μας, ώστε να καθαρισθούν πλήρως από τις αμαρτίες τους κι έτσι να μπορέσουν να λάβουν μέρος στη δόξα της Παναγίας Παρθένου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, ώστε να απολαμβάνουμε πάντοτε την προστασία της Παναγίας Μητέρας μας και με τη μεσιτεία της να μπορέσουμε να φθάσουμε κι εμείς στη δόξα της αναστάσεως, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε, δέξου με καλοσύνη τις προσευχές της Εκκλησίας σου, που με εμπιστοσύνη σου απευθύνει, ενώ γιορτάζει και τιμά τη Μητέρα του Υιού σου,  του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Ας ανέλθει προς εσένα, Κύριε, η ευσεβής προσφορά μας, και, χάρη στη μεσιτεία της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας η οποία μεταστάθηκε στους ουρανούς, οι καρδιές μας, φλογισμένες από τη θεία σου αγάπη, να τείνουν πάντοτε προς εσένα. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Λκ 1, 48-49)

Όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν, διότι έκανε σε μένα ο Δυνατός μεγαλεία.

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύριε, εφόσον μας αξίωσες, να λάβουμε τα σωτήρια Μυστήριά σου, κάμε, σε παρακαλούμε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Μαρίας η οποία μεταστάθηκε στους ουρανούς, να φθάσουμε στη δόξα της Αναστάσεως. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Το Θρησκευτικό και το Λαογραφικό Μουσείο στην καρδιά των Λουτρών, γράφει η Σοφία Ανδριώτη αρχαιολόγος και συνεργάτιδα του Μουσείου

  Το Θρησκευτικό και Λαογραφικό Μουσείο των Πατέρων Ιησουιτών στα Λουτρά της Τήνου ανοίγει τις πόρτες του προς το κοινό αυτό το Σάββατο 15/06/24 και

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου