Φυλλάδιο Πανήγυρης της Αγιοτάτης Τριάδος

κύκλος Β’

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 

Ευλογητός ο Θεός Πατέρας, ο Μονογενής Υιός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, διότι έδειξε σ’ εμάς τη μεγάλη του ευσπλαχνία.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ 

Θεέ Πατέρα, εσύ που αποκάλυψες στους ανθρώπους το θαυμαστό Μυστήριό σου, στέλνοντας στον κόσμο το Λόγο της αληθείας και το Πνεύμα του εξαγιασμού, χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε, με την ομολογία της αληθινής πίστεως, να γνωρίσουμε την αιώνια δόξα της Τριαδικότητάς σου και να προσκυνούμε την παντοδυναμία της Ενότητάς σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από το βιβλίο του Δευτερονομίου (4, 32-34. 39-40)

Μίλησε ο Μωυσής στο λαό λέγοντας: «Ρώτησε για τις αρχαίες ημέρες, που υπήρξαν πριν από σένα, από την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη, κι από το ένα άκρο του ουρανού μέχρι το άλλο άκρο, αν στάθηκε κάτι τέτοιο όπως το μεγάλο αυτό πράγμα, ή αν ακούστηκε παρόμοιο μ’ αυτό. Άκουσε ποτέ λαός τη φωνή του Θεού να μιλά μέσα από τη φωτιά, καθώς άκουσες εσύ, και να έζησε; Ή δοκίμασε ο Θεός να έλθει να πάρει ένα έθνος για τον εαυτό του από μέσα από ένα άλλο έθνος, με δοκιμασίες, με σημεία και με θαύματα, με πόλεμο και με χέρι κραταιό και με απλωμένο βραχίονα και με μεγάλα τρομερά πράγματα, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος ο Θεός έκανε για σας στην Αίγυπτο εμπρός στα μάτια σου;
Γνώρισε, λοιπόν, σήμερα, και σκέψου στην καρδιά σου, ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω. δεν υπάρχει άλλος. Να τηρείς τα διατάγματά του και τις εντολές του, που εγώ προστάζω σε σένα σήμερα για να ευημερείς, εσύ και οι γιοι σου ύστερα από σένα, και για να μακροημερεύσεις επάνω στη γη, που ο Κύριος, ο Θεός σου, θα σου δώσει».

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣΨΑΛΜΟΣ (33) 

Μακάριος ο λαός που διάλεξε ο Κύριος
για κληρονομία του.

Επειδή είναι ορθός ο λόγος του Κυρίου *
κι έμπιστα όλα τα έργα του.
Αγαπά τη δικαιοσύνη και το δίκαιο, *
από την αγάπη του Κυρίου η γη είναι γεμάτη.

Με το λόγο του Κυρίου πλάστηκαν οι ουρανοί *
και με την πνοή του στόματός του όλες οι δυνάμεις τους.
Διότι αυτός είπε κι έγιναν, *
αυτός διέταξε και πλάστηκαν.

Ιδού, τα μάτια του Κυρίου +
είναι στραμμένα επάνω σ’ όσους τον φοβούνται, *
επάνω σ’ αυτούς που ελπίζουν στο έλεός του,
για να σώσει τις ψυχές τους απ’ το θάνατο, *
και να τους θρέψει στον καιρό της πείνας.

Η ψυχή μας περιμένει τον Κύριο, *
διότι είναι η βοήθεια και ο υπερασπιστής μας.
Ας έλθει επάνω μας το έλεός σου, Κύριε, *
καθώς ελπίσαμε σ’ εσένα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (8, 14-17)

Αδελφοί, πράγματι, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Επειδή δε λάβατε πνεύμα δουλείας για να πέσετε και πάλι στο φόβο, αλλά λάβατε Πνεύμα υιοθεσίας, μέσω του οποίου φωνάζουμε: «Αββά, Πατέρα». Αυτό το ίδιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αν είμαστε παιδιά του, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, αν βέβαια πάσχουμε μαζί του, ώστε να δοξαστούμε επίσης μαζί του.
Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Απ. 1,8)
Αλληλούια. Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, στο Θεό που είναι, που ήταν και που θα έλθει. Αλληλούια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
X Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (28,16-20)

Τον καιρό εκείνο, οι ένδεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο όρος που ο Ιησούς τους είχε ορίσει. Και, όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, ενώ κάποιοι αμφέβαλλαν.
Κι ο Ιησούς πλησίασε και τους μίλησε λέγοντας: «Μου έχει δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. Πηγαίνετε, λοιπόν, και κάμετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας διέταξα. Και ιδού, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου».
Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, δεχθήκαμε στο Βάφτισμά μας το Πνεύμα της υιοθεσίας. Για τούτο, με θάρρος απευθυνόμαστε προς το Θεό Πατέρα, μέσω του Υιού του, που τον έστειλε ως Σωτήρα του κόσμου.
Ας προσευχηθούμε ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, ώστε να φανερώνει στον κόσμο την αγάπη του Θεού Πατέρα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους ακόμα βρίσκονται στο σκοτάδι της αθεΐας και της πλάνης, ώστε να φθάσουν να γνωρίσουν τον Ένα και τρισυπόστατο Θεό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τις χριστιανικές οικογένειες, ώστε να έχουν ως υπόδειγμα ζωής, αγάπης και ενότητας την παναγία Τριάδα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στην ευχαριστιακή σύναξη, ώστε ο Θεός να μας χαρίσει το δώρο της πιστότητας στο νόμο του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε, Θεέ πολυεύσπλαχνε, που είσαι πλούσιος σε χάρη και πιστότητα, εισάκουσε τις προσευχές της Εκκλησίας σου και πάντα να την ευφραίνεις με τη συμπαράσταση του Πνεύματός σου.
Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν.

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ 

Αγίασε, Κύριε ο Θεός, αυτά τα δώρα μας, επάνω στα οποία επικαλούμαστε την ευλογία σου και, μέσω αυτής της θυσίας, κατάστησέ μας προσφορά αιώνια στη δόξα σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.

– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.

– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, καθήκον ιερό και σωτήριο, παντού και πάντοτε να σε ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.
Διότι με τον Μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ένας είσαι Θεός, ένας Κύριος: μοναδικός στην ουσία, τριαδικός στα πρόσωπα.
Ό,τι πράγματι, μέσω της Αποκαλύψεως, για τη δόξα σου πιστεύουμε, το ίδιο και για τον Υιό σου, το ίδιο και για το Πνεύμα το Άγιο χωρίς καμία διάκριση πρεσβεύουμε.
Και, όταν σε ομολογούμε Θεό αληθινό και αιώνιο, προσκυνούμε την ιδιαιτερότητα των προσώπων, την ενότητα της ουσίας και την ισότητα της δόξας.
Γι’ αυτό οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ ακατάπαυστα σε υμνούν και με μια φωνή ψάλλουν αδιάκοπα τον ύμνο της δόξας σου:
Άγιος, άγιος, άγιος…

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Γαλ 4, 6)

Επειδή πράγματι είστε υιοί, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας και αυτό κραυγάζει: «Αββά, Πατέρα».

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συμμετοχή μας σ’ αυτό το Μυστήριο, Κύριε, ας είναι για μας μέσον σωτηρίας του σώματος και της ψυχής και ομολογία πίστεως προς την αιώνια αγία Τριάδα και αδιαίρετη Μονάδα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πανήγυρη της Πεντηκοστής (Α)

ΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Α)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Η αγάπη του Θεού, χάρη στο Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε, υπερχείλισε τις καρδιές μας. Αλληλούια.

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου