Το Φυλλάδιο της Πανήγυρης της Αγίας Τριάδος

 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Κύκλος Γ΄

 

 

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Ευλογητός ο Θεός Πατέρας, ο Μονογενής Υιός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, διότι έδειξε σ’ εμάς τη μεγάλη του ευσπλαχνία.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Θεέ Πατέρα, εσύ που αποκάλυψες στους ανθρώπους το θαυμαστό Μυστήριό σου, στέλνοντας στον κόσμο το Λόγο της αληθείας και το Πνεύμα του εξαγιασμού, χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε, με την ομολογία της αληθινής πίστεως, να γνωρίσουμε την αιώνια δόξα της Τριαδικότητάς σου και να προσκυνούμε την παντοδυναμία της Ενότητάς σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

  

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

         Ανάγνωσμα από το βιβλίο των Παροιμιών  (8, 22-31)

         Ο Κύριος με είχε στην αρχή των δρόμων του, πριν κάνει οτιδήποτε από την αρχή.

         Πριν από τον αιώνα με έταξε, εξαρχής, πριν να υπάρξει η γη.

         Δεν υπήρχαν οι άβυσσοι ούτε οι γεμάτες νερά πηγές, και εγώ είχα ήδη συλληφθεί. Πριν θεμελιωθούν τα όρη, πριν από τους λόφους, εγώ γεννιόμουν. Δεν είχε κάνει ακόμα τη γη και τις πεδιάδες ούτε τις κορυφές των χωμάτων της οικουμένης.

         Όταν ετοίμαζε τους ουρανούς ήμουν εκεί. όταν με νόμο και όρια περιχαράκωνε τις αβύσσους. όταν στερέωνε τα σύννεφα επάνω και υπερίσχυσαν οι πηγές της αβύσσου. όταν περιόριζε τη θάλασσα και τα νερά, ώστε να μην υπερβούν τα όριά τους. όταν έθετε τα θεμέλια της γης ήμουν μαζί του ως δημιουργός. ήμουν η απόλαυσή του κάθε ημέρα, παίζοντας πάντοτε ενώπιόν του, παίζοντας στην οικουμένη. και η απόλαυση μου ήταν να είμαι μαζί με τους γιους των ανθρώπων.

Λόγος του Κυρίου

 

 ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (8)

         Κύριε και Θεέ μας,

         πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου.

 

Όταν βλέπω τους ουρανούς, έργο των δακτύλων σου, *

τη σελήνη και τ’ άστρα που εσύ θεμελίωσες,

τι είναι ο άνθρωπος, για να τον θυμάσαι, *

ή ο γιος του ανθρώπου για να τον επισκέπτεσαι;

 

Κι όμως τον έπλασες λίγο κατώτερο απ’ τους αγγέλους, +

με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες *

και τον κατέστησες κύριο των έργων των χεριών σου.

Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του, +

τα πρόβατα και όλα τα βόδια, *

ακόμα και τα άγρια ζώα,

 

τα πτηνά και τα ψάρια της θάλασσας, *

όλα αυτά που διατρέχουν τους δρόμους της θάλασσας.

Κύριε και Θεέ μου, *

πόσο θαυμαστό, σ’ ολόκληρη τη γη, είναι το όνομά σου.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

         Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους  (5, 1-5)

         Αδελφοί, δικαιωμένοι από την πίστη, έχουμε ειρήνη με το Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου έχουμε με την πίστη πρόσβαση σ’ αυτή τη χάρη, στην οποία βρισκόμαστε και καυχόμαστε για την ελπίδα στη δόξα του Θεού.

         Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και καυχόμαστε μέσα στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη παράγει υπομονή, η υπομονή παράγει δοκιμασμένη αρετή και η δοκιμασμένη αρετή την ελπίδα. Και η ελπίδα δεν ντροπιάζει, επειδή η αγάπη του Θεού ξεχύθηκε μέσα στις καρδιές μας, μέσω του Πνεύματος του Αγίου που μας έχει δοθεί.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Απ. 1, 8)

Αλληλούια. Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα,

στο Θεό που είναι, που ήταν και που θα έλθει. Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

         + Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο  (16, 12-15)

         Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Ακόμα έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε ακόμα να τα σηκώσετε. Όταν όμως έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Διότι δε θα μιλήσει αφ’ εαυτού του, αλλά θα πει όσα ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από μένα θα πάρει και θα σας αναγγείλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι’ αυτό είπα πως από μένα θα πάρει και θα σας αναγγείλει».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, δεχθήκαμε στο Βάφτισμά μας το Πνεύμα της υιοθεσίας. Για τούτο, με θάρρος απευθυνόμαστε προς το Θεό Πατέρα, μέσω του Υιού του, που τον έστειλε ως Σωτήρα του κόσμου. Ας προσευχηθούμε ψάλλοντας: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

         Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, ώστε να φανερώνει στον κόσμο την αγάπη του Θεού Πατέρα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

         Για όσους ακόμα βρίσκονται στο σκοτάδι της αθεΐας και της πλάνης, ώστε να φθάσουν να γνωρίσουν τον Ένα και τρισυπόστατο Θεό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

         Για τις χριστιανικές οικογένειες, ώστε να έχουν ως υπόδειγμα ζωής, αγάπης και ενότητας την παναγία Τριάδα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

         Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στην ευχαριστιακή σύναξη, ώστε ο Θεός να μας χαρίσει το δώρο της πιστότητας στο νόμο του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε, Θεέ πολυεύσπλαχνε, που είσαι πλούσιος σε χάρη και πιστότητα, εισάκουσε τις προσευχές της Εκκλησίας σου και πάντα να την ευφραίνεις με τη συμπαράσταση του Πνεύματός σου. Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν.

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Αγίασε, Κύριε ο Θεός, αυτά τα δώρα μας, επάνω στα οποία επικαλούμαστε την ευλογία σου και, μέσω αυτής της θυσίας, κατάστησέ μας προσφορά αιώνια στη δόξα σου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Γαλ 4, 6)

Επειδή πράγματι είστε υιοί, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας και αυτό κραυγάζει: «Αββά, Πατέρα».

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συμμετοχή μας σ’ αυτό το Μυστήριο, Κύριε, ας είναι για μας μέσον σωτηρίας του σώματος και της ψυχής και ομολογία πίστεως προς την αιώνια αγία Τριάδα και αδιαίρετη Μονάδα. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

Κυριακή της Αγίας Τριάδας

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Γενική Ακρόαση του Πάπα Φραγκίσκου, 24 Απριλίου 2024

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ                                                                           Πλατεία Αγίου Πέτρου Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024     Κατήχηση. Τα πάθη και οι αρετές. 16. Η ζωή της χάριτος

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου