Το Βατικανό δημοσιεύει τα προπαρασκευαστικά έγγραφα της Συνόδου για τη συνοδικότητα

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Το Βατικανό δημοσίευσε ένα προπαρασκευαστικό έγγραφο και ένα εγχειρίδιο για τη σύνοδο του 2023 τα οποία τους επόμενους έξι μήνες θα εξετάσουν όλες οι Καθολικές Επισκοπές του κόσμου και αφορούν στη συνοδικότητα.

“Είναι ακριβώς αυτή η πορεία της συνοδικότητας που ο Θεός αναμένει από την Εκκλησία της τρίτης χιλιετίας”, αναφέρει το έγγραφο, παραθέτοντας τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου. “Αυτό το ταξίδι, το οποίο ακολουθεί τον απόηχο της “ανανέωσης” της Εκκλησίας που προτάθηκε από τη Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, είναι ένα δώρο και ένα καθήκον”.

Το Βατικανό δημοσίευσε στις 7 Σεπτεμβρίου το 22σέλιδο προπαρασκευαστικό έγγραφο με τίτλο “Για μια συνοδική Εκκλησία: Κοινωνία, συμμετοχή και αποστολή” και το 42σέλιδο εγχειρίδιο (vademecum).

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προσευχές, μια περιγραφή της συνοδικότητας, τους στόχους της συνοδικής διαδικασίας και τα κύρια ερωτήματα στα οποία οι τοπικές εκκλησίες καλούνται να δώσουν απάντηση. Υπογραμμίζει ότι οι επισκοπές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη “μέγιστη δυνατή ένταξη και συμμετοχή” των βαπτισμένων καθολικών στην επισκοπική συνοδική διαδικασία.

Το προπαρασκευαστικό έγγραφο δόθηκε στη δημοσιότητα για μια περίοδο “προσυνοδικής διάκρισης”, η οποία θα επηρεάσει ένα δεύτερο σχέδιο του κειμένου που θα δημοσιευθεί πριν από τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με το Βατικανό, το προπαρασκευαστικό έγγραφο είναι “ένα εργαλείο που διευκολύνει την πρώτη φάση ακρόασης και διαβούλευσης με τον Λαό του Θεού στις επιμέρους Εκκλησίες” για την επισκοπική φάση της συνόδου.

Η επισκοπική φάση

Κατά τη διάρκεια της επισκοπικής φάσης, κάθε επίσκοπος καλείται να αναλάβει μια διαδικασία διαβούλευσης με την τοπική Εκκλησία από τις 17 Οκτωβρίου 2021 έως τον Απρίλιο 2022.

Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι οι επισκοπές θα πρέπει να οργανώσουν τοπικές συγκεντρώσεις για “συνοδική διαβούλευση” και επίσης να δώσουν τη δυνατότητα στα άτομα να δώσουν τα σχόλιά τους απευθείας στην επισκοπή. Συνιστά να συγκεντρώνονται πολλές ενορίες για αυτές τις “συνοδικές συναντήσεις διαβούλευσης”, ώστε να συμμετέχει “ένα εύρος ανθρώπων από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, εθνικότητες, ηλικιακές ομάδες”.

Το προπαρασκευαστικό έγγραφο, το εγχειρίδιο και το ερωτηματολόγιο πρόκειται να εξεταστούν από τις επισκοπές, τα σωματεία και τα τάγματα αφιερωμένης ζωής, τα διεθνή λαϊκά κινήματα και τα καθολικά πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Η διαδικασία της επισκοπικής συνόδου θα πρέπει να “αξιοποιήσει τον πλούτο της βιωμένης εμπειρίας της Εκκλησίας στο τοπικό τους πλαίσιο”, αναφέρει το εγχειρίδιο.

Κύρια ερωτήματα που πρέπει να εξεταστούν

Τα ερωτήματα περιλαμβάνονται στο τέλος του εγχειριδίου, το οποίο αναφέρει ότι το “θεμελιώδες ερώτημα” που πρέπει να εξεταστεί από τις επισκοπές και τους επισκόπους κατά τη διάρκεια αυτής της πολυετούς διαδικασίας είναι το εξής:

“Μια συνοδική Εκκλησία, αναγγέλλοντας το Ευαγγέλιο, “οδοιπορεί μαζί”. Πώς πραγματοποιείται αυτό το “ταξίδι μαζί” σήμερα στην τοπική σας Εκκλησία; Ποια βήματα μας καλεί το Πνεύμα να κάνουμε προκειμένου να αναπτυχθούμε στο “ταξίδι μαζί”;”.

Κατά την εξέταση αυτού του θέματος, οι επισκοπές θα λάβουν και θα αναφέρουν απαντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Ποιες είναι οι δυσκολίες, τα εμπόδια και οι πληγές στην τοπική Εκκλησία;
 • Τι ζητάει το Άγιο Πνεύμα από εμάς;
 • Στην τοπική μας Εκκλησία, ποιοι είναι αυτοί που “οδοιπορούν μαζί”; Ποιοι είναι εκείνοι που φαίνονται πιο απομακρυσμένοι;
 • Πώς μας μιλάει ο Θεός μέσα από φωνές που μερικές φορές αγνοούμε; Πώς ακούγονται οι λαϊκοί, ιδίως οι γυναίκες και οι νέοι; Τι διευκολύνει ή εμποδίζει την ακρόασή μας;
 • Πώς λειτουργεί η σχέση με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης (όχι μόνο με τα καθολικά μέσα ενημέρωσης); Ποιος μιλάει εκ μέρους της χριστιανικής κοινότητας και πώς επιλέγεται;
 • Πώς η προσευχή και οι λειτουργικές γιορτές εμπνέουν και καθοδηγούν πραγματικά την κοινή μας ζωή και αποστολή στην κοινότητά μας;
 • Τι εμποδίζει τους βαπτισμένους να είναι ενεργοί στην ιεραποστολή; Ποιους τομείς της ιεραποστολής παραμελούμε;
 • Σε ποιο βαθμό οι διαφορετικοί λαοί στην κοινότητά μας έρχονται μαζί για διάλογο; Ποιοι είναι οι χώροι και τα μέσα διαλόγου εντός της τοπικής μας Εκκλησίας;
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις στο όραμα ή οι συγκρούσεις και οι δυσκολίες; Σε ποια συγκεκριμένα ζητήματα της Εκκλησίας και της κοινωνίας πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή;
 • Ποιες σχέσεις έχει η εκκλησιαστική μας κοινότητα με μέλη άλλων χριστιανικών παραδόσεων και ομολογιών;
 • Πώς προσδιορίζει η εκκλησιαστική μας κοινότητα τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν, τον τρόπο επίτευξής τους και τα βήματα που πρέπει να γίνουν; Πώς ασκείται η εξουσία ή η διακυβέρνηση εντός της τοπικής μας Εκκλησίας;
 • Πώς προωθούμε τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εντός ιεραρχικών δομών; Μας βοηθούν οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων να ακούμε ολόκληρο τον Λαό του Θεού;

Τι είναι η συνοδικότητα;

Το προπαρασκευαστικό έγγραφο περιγράφει τη συνοδικότητα ως “τη μορφή, το ύφος και τη δομή της Εκκλησίας”.

“Η συνοδική διαδικασία είναι πρωτίστως μια πνευματική διαδικασία. Δεν είναι μια μηχανική άσκηση συλλογής δεδομένων ή μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων. Η συνοδική ακρόαση είναι προσανατολισμένη προς τη διάκριση”, αναφέρει το εγχειρίδιο.

Πώς προωθούμε τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εντός ιεραρχικών δομών; Μας βοηθούν οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων να ακούμε ολόκληρο τον λαό του Θεού;

Το εγχειρίδιο περιγράφει το συνοδικό ταξίδι ως μια εμπειρία “αυθεντικής ακρόασης και διάκρισης στην πορεία μας να γίνουμε η Εκκλησία που μας καλεί ο Θεός να γίνουμε”.

Η σύνοδος για τη συνοδικότητα θα ξεκινήσει με μια “επισκοπική φάση” τον Οκτώβριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί με την XVI Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Επισκόπων στο Βατικανό τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Πάπας Φραγκίσκος θα “εγκαινιάσει τη συνοδική πορεία” το Σαββατοκύριακο 9-10 Οκτωβρίου με μια εναρκτήρια συνεδρίαση και μια λειτουργία. Όλες οι επισκοπές καλούνται επίσης να προσφέρουν μια εναρκτήρια λειτουργία την Κυριακή 17 Οκτωβρίου.

Ένας στόχος της συνόδου για τη συνοδικότητα, σύμφωνα με το προπαρασκευαστικό έγγραφο, είναι να εξετάσει “τον τρόπο με τον οποίο η ευθύνη και η εξουσία βιώνεται στην Εκκλησία, καθώς και τις δομές με τις οποίες διαχειρίζονται, φέρνοντας στο φως και προσπαθώντας να μετατρέψει προκαταλήψεις και στρεβλές πρακτικές που δεν έχουν τις ρίζες τους στο Ευαγγέλιο”.

“Ο σκοπός της πρώτης φάσης του συνοδικού ταξιδιού είναι να προωθήσει μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να συγκεντρωθεί ο πλούτος των εμπειριών της βιωμένης συνοδικότητας, στις διάφορες εκφάνσεις και πτυχές της, με τη συμμετοχή των ποιμένων και των πιστών των επιμέρους Εκκλησιών σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα”, αναφέρει το προπαρασκευαστικό έγγραφο.

“Υπενθυμίζουμε ότι ο σκοπός της συνόδου, και επομένως αυτής της διαβούλευσης, δεν είναι να παράγει έγγραφα, αλλά “να φυτέψει όνειρα, να αναδείξει προφητείες και οράματα, να επιτρέψει στην ελπίδα να ανθίσει, να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, να δέσει πληγές, να συνυφάνει σχέσεις, να ξυπνήσει μια αυγή ελπίδας, να μάθει ο ένας από τον άλλον και να δημιουργήσει μια φωτεινή επινοητικότητα που θα φωτίσει τα μυαλά, θα ζεστάνει τις καρδιές, θα δώσει δύναμη στα χέρια μας”, αναφέρει, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου κατά την έναρξη της συνόδου των νέων τον Οκτώβριο του 2018.

δμφ

(πηγή: catholicnewsagency.com)

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πανήγυρη της Πεντηκοστής (Α)

ΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Α)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Η αγάπη του Θεού, χάρη στο Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε, υπερχείλισε τις καρδιές μας. Αλληλούια.

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου