Προηγούμενοι Αρχιεπίσκοποι

Αρχιεπίσκοποι Νάξου – Τήνου – Άνδρου – Μυκόνου

01. Ματθαίος Βίδος                     1919-1924
02. Αλέξανδρος Γουϊδάτος         1929-1947
03. Ιωάννης 1ος Φιλιππούσης    1947-1958
04. Ιωάννης 2ος Περρής              1961-1993
05. Νικόλαος Πρίντεζης              1993-2021