Πανήγυρη του Χριστού Βασιλιά, Κύκλος Γ

 

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Κύκλος Γ’

 

 

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Απ 5, 12 και 1, 6)

Ο Αμνός που θυσιάστηκε είναι άξιος να λάβει δύναμη, θεότητα, σοφία, ισχύ και τιμή. Σ’ αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία, στους αιώνες των αιώνων.

 

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, εσύ ο οποίος θέλησες να ανακεφαλαιώσεις τα πάντα στον Χριστό, τον αγαπητό Υιό σου, τον Βασιλέα του σύμπαντος, κάμε, σε παρακαλούμε, όλη η πλάση, απελευθερωμένη από τη δουλεία της αμαρτίας, να υπηρετεί τη μεγαλειότητά σου και αιώνια να σε δοξάζει. Διά του ιδίου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών (5, 1-3)

Τις ημέρες εκείνες, πήγαν όλες οι φυλές του Ισραήλ στη Χεβρών για να βρουν τον Δαβίδ και του είπαν: «Εμείς είμαστε οστό δικό σου και σάρκα δική σου. Αλλά και χθες και πρωτύτερα, όταν ο Σαούλ ήταν βασιλιάς μας, εσύ οδηγούσες έξω τον Ισραήλ και εσύ τον έφερνες πίσω. Σε σένα, πράγματι, είπε ο Κύριος: “Εσύ θα ποιμαίνεις το λαό μου, τον Ισραήλ, και εσύ θα είσαι βασιλιάς επάνω τον Ισραήλ”». Πήγαν, λοιπόν, όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ στο βασιλιά στη Χεβρών, και ο βασιλιάς Δαβίδ σύναψε διαθήκη μαζί τους στη Χεβρών, ενώπιον του Κυρίου. Και έχρισαν το Δαβίδ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (122)

 

      Χάρηκα γι’ αυτό που μου είπαν:

      «θα πάμε στον οίκο του Κυρίου».

 

Χάρηκα γι’ αυτό που μου είπαν: *

«θα πάμε στον οίκο του Κυρίου».

Ήδη βρίσκονται τα πόδια μας *

στις πύλες σου, Ιερουσαλήμ.

 

Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές,/ οι φυλές του Κυρίου,*

που είναι νόμος στον Ισραήλ,/ για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου.

Εκεί τοποθετήθηκαν οι θρόνοι της κρίσης,*

της γενεάς του Δαυίδ οι θρόνοι.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαείς (1, 12-20)

Αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα που μας αξίωσε να λάβουμε μέρος στην κληρονομιά των αγίων μέσα στο φως. Αυτός μας ελευθέρωσε απ’ την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη Βασιλεία του αγαπητού Υιού του, στον οποίο βρίσκουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών.

Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος πριν από κάθε πλάσμα. Διότι στο πρόσωπό του δημιουργήθηκαν τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα, οι Θρόνοι, οι Κυριότητες, οι Αρχές και οι Εξουσίες. Τα πάντα μέσω αυτού και γι’ αυτόν πλάστηκαν, κι αυτός είναι πριν απ’ όλα, και τα πάντα απ’ αυτόν συγκροτούνται.

Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Αυτός είναι η αρχή, ο πρωτότοκος απ’ τους νεκρούς, για να είναι πρώτος σε όλα. Πράγματι, θέλησε η ευδοκία του Θεού, να κατοικήσει σ’ αυτόν κάθε πληρότητα, και μέσω αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό του, τόσο τα επίγεια όσο και τα επουράνια, φέρνοντας την ειρήνη με το αίμα του σταυρού του.

Λόγος του Κυρίου

 

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Μκ.11, 10)

Αλληλούια. Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ευλογημένη η ερχόμενη Βασιλεία του πατέρα μας Δαβίδ. Αλληλούια.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (23, 35-43)

Τον καιρό εκείνο, ο λαός στεκόταν κι έβλεπε. Τον περιέπαιζαν τότε οι άρχοντες, λέγοντας: «Άλλους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού». Τον περιέπαιζαν και οι στρατιώτες, που πήγαιναν και του έδιναν ξίδι και του έλεγαν: «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

Ένας απ’ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ δεν είσαι ο Χριστός; Σώσε τον εαυτό σου και μας!» Απάντησε τότε ο άλλος, επιτιμώντας τον και είπε: «Ούτε εσύ φοβάσαι το Θεό, που βρίσκεσαι στην ίδια καταδίκη; Εμείς, βέβαια, δίκαια, διότι δεχόμαστε δίκαιη ανταμοιβή των όσων πράξαμε, ενώ αυτός δεν έπραξε κανένα κακό». Κι έλεγε: «Ιησού, θυμήσου με όταν έλθεις στη Βασιλεία σου!» Κι ο Ιησούς του είπε: «Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο».

Λόγος του Κυρίου

 

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ο Ιησού Χριστός ορίσθηκε Κύριος με την υπακοή του ως το θάνατο και μάλιστα το θάνατο του σταυρού. Προς τον Πατέρα, που χάρισε σε μας τον Υιό του ως Βασιλιά και Κύριο, ας απευθύνουμε τις ικεσίες μας, ψάλλοντας: Ας έλθει, Κύριε, η Βασιλεία σου!

 

Για την Εκκλησία του Χριστού, ώστε ποτέ να μην αρνηθεί τον σταυρωμένο Κύριό της, αλλά μαζί του να διατρέχει το δρόμο του σταυρού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Για τους κυβερνήτες των λαών, ώστε η εικόνα του εσταυρωμένου Ιησού να καθορίζει τη συμπεριφορά τους απέναντι στους πολίτες των εθνών τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Για τους χριστιανούς νέους που διάλεξαν για αρχηγό τους το Χριστό Βασιλιά, ώστε να μιμηθούν με γενναιοδωρία τη ζωή και το θάνατό του κι έτσι να γίνουν συμμέτοχοι και στην ένδοξη ανάστασή του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Για όσους διψούν για δύναμη και εξουσία, ώστε να μάθουν ότι η αληθινή εξουσία είναι εκείνη που έχει τις διαστάσεις του σταυρού του Χριστού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Για όλους εμάς, ώστε να διακηρύττουμε τη Βασιλεία του Χριστού με την υπηρεσία μας προς τους πιο φτωχούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

 

Θεέ Πατέρα μας, Εσύ στο πρόσωπο του Εσταυρωμένου Υιού σου μας έδωσες την εικόνα της νέας ανθρωπότητας. Σε ικετεύουμε να μας ενδυναμώσεις ώστε με τη συγγνώμη και τη μετάνοια να συνεργασθούμε στο έργο της σωτηρίας όλου του κόσμου. Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν!

 

 

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Σου προσφέρουμε, Κύριε, τη θυσία για τη συμφιλίωση της ανθρωπότητας και σε παρακαλούμε, να χορηγεί σε όλους τους λαούς

τα δώρα της ενότητας και της ειρήνης, ο ίδιος ο Υιός σου, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ψλ 29 [28], 10-11)

Κάθεται ο Κύριος ως Βασιλέας αιώνια. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λαό του εν ειρήνη.

 

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφόσον επιτρέπεις, Κύριε, να λαβαίνουμε την τροφή της αθανασίας, αξίωσε εμάς που καυχόμαστε ότι υπακούμε στις εντολές του Ιησού Χριστού, του Βασιλέα του σύμπαντος, να ζήσουμε μαζί του αιώνια στην ουράνια Βασιλεία. Διά του ιδίου Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2022     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου