Πανήγυρη του Χριστού Βασιλέα του σύμπαντος

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

 

 

Κύκλος Β’

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Απ 5, 12 και 1, 6)

Ο Αμνός που θυσιάστηκε είναι άξιος να λάβει δύναμη,θεότητα, σοφία, ισχύ και τιμή. Σ’ αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία, στους αιώνες των αιώνων.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, εσύ ο οποίος θέλησες να ανακεφαλαιώσεις τα πάντα στον Χριστό, τον αγαπητό Υιό σου, τον Βασιλέα του σύμπαντος, κάμε, σε παρακαλούμε, όλη η πλάση, απελευθερωμένη από τη δουλεία της αμαρτίας, να υπηρετεί τη μεγαλειότητά σου και αιώνια να σε δοξάζει. Διά του ιδίου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ (7, 13-14)

Εγώ, ο Δανιήλ, κοίταζα σε νυκτερινό όραμα, και τότε μαζί με τα σύννεφα του ουρανού ερχόταν κάποιος σαν Υιός ανθρώπου κι έφθασε μέχρι τον Παλαιό των ημερών.

Τον παρουσίασαν ενώπιόν του και του δόθηκαν η αρχή και η τιμή και η βασιλεία και όλοι οι λαοί, οι φυλές και οι γλώσσες αυτόν να υπηρετούν. Η εξουσία του είναι εξουσία αιώνια που δε θα αφαιρεθεί, και η βασιλεία του δε θα καταστραφεί.

Λόγος του Κυρίου

 

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ (93)

       Ο Κύριος βασιλεύει,

       είναι ντυμένος μεγαλοπρέπεια.

 

Ο Κύριος βασιλεύει, είναι ντυμένος μεγαλοπρέπεια.

Περιβάλλεται ο Κύριος και περιζώνεται με δύναμη.

 

Αυτός στερέωσε την οικουμένη, που δε θα σαλευτεί.

Απ’ την αρχή είναι σταθερός ο θρόνος σου, από πάντα εσύ είσαι.

 

Αξιόπιστες είναι οι μαρτυρίες σου,

στον οίκο σου, Κύριε, αρμόζει η αγιότητα, για πάντα.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

       Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη (1, 5-8)

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αξιόπιστος μάρτυρας, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχοντας των βασιλέων της γης. Σ’ Αυτόν που μας αγαπά και μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, που μας κατέστησε βασίλειο και ιερείς για το Θεό και Πατέρα του, σ’ Αυτόν η δόξα και η εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Ιδού, έρχεται με τα σύννεφα, και κάθε μάτι θα τον δει, κι αυτοί που τον τρύπησαν με τη λόγχη, και γι’ Αυτόν θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Ναι, Αμήν.

Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, λέει ο Κύριος, ο Θεός, Αυτός που είναι και που ήταν και που έρχεται, ο παντοκράτορας.

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Μκ. 11,10)

Αλληλούια. Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ευλογημένη η ερχόμενη Βασιλεία του πατέρα μας Δαβίδ. Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (18,33β-37)

Τον καιρό εκείνο, ο Πιλάτος είπε στον Ιησού: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αφ’ εαυτού σου το λες αυτό ή άλλοι σου το είπαν για μένα;» Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος; Το δικό σου έθνος και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκαμες;» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η Βασιλεία η δική μου δεν είναι απ’ αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου ήταν απ’ αυτόν τον κόσμο, οι υπηρέτες μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα, η Βασιλεία η δική μου δεν είναι απ’ εδώ».

Του λέει τότε ο Πιλάτος: «Ώστε εσύ είσαι βασιλιάς;» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Εσύ το λες ότι εγώ είμαι βασιλιάς. Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα και γι’ αυτό έχω έλθει στον κόσμο, για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Και καθένας που είναι απ’ την αλήθεια, ακούει τη φωνή μου».

Λόγος του Κυρίου

 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ας ικετεύσουμε με θάρρος τον Ιησού Χριστό, Βασιλιά του σύμπαντος, ώστε να εδραιώσει στον κόσμο μας μια Βασιλεία ειρήνης και αλήθειας, δικαιοσύνης και αγάπης, ψάλλοντας: Ας έλθει, Κύριε, η Βασιλεία σου!

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να είναι μέσα στον κόσμο ζωντανή εικόνα της Βασιλείας του Χριστού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τον πάπα (…), τον επίσκοπό μας (…) και όλους τους επισκόπους, ώστε να βρουν ανταπόκριση οι προσπάθειές τους στις καρδιές των ανθρώπων καλής θελήσεως, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους κυβερνήτες των λαών, ώστε να αντιληφθούν ότι ο κόσμος θα βρει την ολοκλήρωσή του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους νέους, ώστε οι ελπίδες και τα όνειρά τους να βρουν την εκπλήρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού Βασιλιά, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους εμάς, που αναγνωρίζουμε ως Βασιλιά και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ώστε με τη ζωή μας να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα μας, αξίωσέ μας να γίνουμε όργανα της ειρήνης σου μέσα στον κόσμο. Όπου υπάρχει μίσος, να φέρνουμε την αγάπη. όπου υπάρχει διαίρεση και χωρισμός, να φέρνουμε την ενότητα. όπου υπάρχει απογοήτευση και απελπισία, να φέρνουμε την ελπίδα. ώστε πάνω σ’ όλους τους ανθρώπους να λάμψει το φως του Μονογενή σου Υιού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μαζί με Σένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Σου προσφέρουμε, Κύριε, τη θυσία για τη συμφιλίωση της ανθρωπότητας και σε παρακαλούμε, να χορηγεί σε όλους τους λαούς

τα δώρα της ενότητας και της ειρήνης, ο ίδιος ο Υιός σου,ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ψλ 29 [28], 10-11)

Κάθεται ο Κύριος ως Βασιλέας αιώνια. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λαό του εν ειρήνη.

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφόσον επιτρέπεις, Κύριε, να λαβαίνουμε την τροφή της αθανασίας, αξίωσε εμάς που καυχόμαστε ότι υπακούμεστις εντολές του Ιησού Χριστού, του Βασιλέα του σύμπαντος, να ζήσουμε μαζί του αιώνια στην ουράνια Βασιλεία. Διά του ιδίου Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου