Πανήγυρη Παναχράντου Σώματος και Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

(Κύκλος Β)
(Της Αγίας Δωρεάς)

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ψλ 81 [80], 17)

Ο Κύριος τους έθρεψε με το εκλεκτότερο σιτάρι, και με μέλι από την πέτρα τους χόρτασε.

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο οποίος με το θαυμαστό Μυστήριο της Ευχαριστίας μας παρέδωσες την ανάμνηση του Πάθους σου, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να τιμούμε το ιερό Μυστήριο του Σώματος και του Αίματός σου, ώστε πάντοτε να απολαμβάνουμε τη χάρη του λυτρωτικού σου έργου, εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις, με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, στους αιώνες των αιώνων.

ΠΡΩΤΟΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Εξόδου (24, 3-8)

        Τις ημέρες εκείνες, ήλθε ο Μωυσής και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του. και αποκρίθηκε ο λαός ομόφωνα και είπε: «Όλα τα λόγια που είπε ο Κύριος θα τα κάνουμε».

Κι έγραψε ο Μωυσής όλα τα λόγια του Κυρίου. κι αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στη ρίζα του βουνού κι έστησε δώδεκα στήλες, σύμφωνα με τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Κι έστειλε νέους από τους γιους του Ισραήλ, και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν ειρηνικές θυσίες στον Κύριο, μοσχάρια.

Και παίρνοντας ο Μωυσής το μισό από το αίμα, το έβαλε σε λεκάνες. και με το άλλο μισό του αίματος ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο της διαθήκης, το διάβασε εις επήκοον του λαού. κι εκείνοι είπαν: «Όλα όσα είπε ο Κύριος θα τα κάνουμε και θα υπακούμε».

Και παίρνοντας ο Μωυσής το αίμα, ράντισε προς το λαό και είπε: «Αυτό είναι το αίμα της διαθήκης, την οποία ο Κύριος σύναψε μαζί σας, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια».

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣΨΑΛΜΟΣ (116)

Θα πάρω το ποτήρι της σωτηρίας
και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου.

Τι να ανταποδώσω στον Κύριο *
για όλα όσα μου έχει δώσει;
Θα πάρω το ποτήρι της σωτηρίας *
και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου.

Πολύτιμος στα μάτια του Κυρίου *
ο θάνατος των αγίων του.
Κύριε, εγώ είμαι δούλος σου, *
εγώ είμαι δούλος σου και γιος της δούλης σου.

Εσύ έσπασες τα δεσμά μου. +
Σ ‘εσένα θα προσφέρω θυσία αίνων, *
και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου.
Θα αποδώσω τις ευχές μου στον Κύριο, *
ενώπιον όλου του λαού του. 

ΔΕΥΤΕΡΟΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ανάγνωσμα από την επιστολή προς τους Εβραίους (9, 11-15)

        Αδελφοί, όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών, μέσω μιας σκηνής μεγαλύτερης και τελειότερης, που δεν κατασκεύασαν ανθρώπινα χέρια, δηλαδή που δεν ανήκει σ ‘αυτή την πλάση, και χωρίς να κρατά αίμα από τράγους και μοσχάρια, αλλά μέσω του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια των Αγίων και μας εξασφάλισε την αιώνια λύτρωση.

Πράγματι, όταν αυτοί που είναι ακάθαρτοι ραντιστούν με το αίμα τράγων και ταύρων και με τη στάχτη από δαμάλι αγιάζονται ως προς την καθαρότητα της σάρκας, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του άμωμο στο Θεό μέσω του αιωνίου Πνεύματος, δε θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα νεκρά έργα για να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό;

Γι’ αυτό ο Χριστός είναι ο μεσίτης της νέας διαθήκης, ώστε τώρα που επήλθε ο θάνατος για την απολύτρωση των παραβάσεων που έγιναν στην πρώτη διαθήκη, να αποκτήσουν, όσοι είναι καλεσμένοι, την αιώνια κληρονομιά.

Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Ιω.6,51-52)

Αλληλούια. Εγώ είμαι ο ζωντανός άρτος που κατέβηκε απ’ τον ουρανό. Αν κάποιος φάει απ’ αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Αλληλούια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
X Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο (14,12-16.22-26)

        Την πρώτη ήμερα των Αζύμων, όταν θυσίαζαν το Πάσχα, του λένε οι μαθητές του: «Πού θέλεις να πάμε να ετοιμάσουμε για να φας το Πάσχα;»

Και στέλνει δυο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη, και θα σας συναντήσει ένας άνθρωπος που θα κρατά μια στάμνα νερού. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει να πείτε στον οικοδεσπότη: “Ο διδάσκαλος ρωτάει: Πού είναι το δωμάτιό μου, όπου θα φάω το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου;” Κι αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγειο, έτοιμο στρωμένο. Εκεί ετοιμάστε για μας». Αναχώρησαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη και βρήκαν όπως τους είχε πει και ετοίμασαν το Πάσχα.

Κι ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς πήρε τον άρτο και, αφού ευλόγησε, τον έκοψε και τους τον έδωσε και είπε: «Πάρτε. Αυτό είναι το σώμα μου». Και αφού πήρε ένα ποτήρι κι ευχαρίστησε, τους έδωσε και ήπιαν όλοι απ’ αυτό. Και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου, της διαθήκης, που χύνεται για χάρη πολλών. Αλήθεια σας λέω, δε θα πιώ απ’ αυτόν τον καρπό του αμπελιού πια, μέχρι εκείνη την ημέρα όταν θα το πιώ καινούριο, στη Βασιλεία του Θεού».

Και αφού έψαλαν, βγήκαν στο όρος των Ελαιών.

Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού μας δίδαξε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Για τούτο ας τον παρακαλέσουμε να μας χαρίζει πάντοτε το Λόγο του και τον Άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, ως τροφή μας επί της γης.
Ας ψάλλουμε: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε η Θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου της να την πλουτίζει με κάθε χάρη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όσους υποφέρουν ανά τον κόσμο, ώστε να βρουν ανακούφιση στην αλληλεγγύη των χριστιανών και στην εξ ύψους βοήθεια, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για την ευχαριστιακή μας σύναξη, ώστε η κοινωνία μας στο Σώμα και στο Αίμα του Χριστού να μας χαρίσει την εγγύηση της αναστάσεως, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε, Θεέ Πατέρα μας, Εσύ που έθρεψες το λαό σου τον Ισραήλ με το μάννα κατά την πορεία του στην έρημο, μη στερήσει ποτέ τον Άρτο της ζωής από την Εκκλησία σου, που την καθιστά ένα Σώμα. Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν.

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Χορήγησε στην Εκκλησία σου, Κύριε, τα αγαθά της ενότητας και της ειρήνης, τα οποία κατά τρόπο θαυμαστό, εκφράζονται από τα δώρα που σου προσφέρουμε. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Πβ. Ιω 6, 57)

Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σ’ εμένα, και εγώ σ’ αυτόν, λέει ο Κύριος.

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αξίωσέ μας, Κύριε, στην αιωνιότητα να απολαμβάνουμε τη θεότητά σου όπως στην παρούσα ζωή μας προεικονίζει η μετάληψη του Σώματος και του Αίματός σου, εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 15ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 19 Ιουλίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ 15ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18 Ιουλίου 2024 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου