Μελέτη του Ευαγγελίου της Παρασκευής της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
της 3ης εβδομάδας της Παρουσίας

 


 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

Επικαλούμαι το Πνεύμα Σου Κύριε, να με καθοδηγήσει και να με φωτίσει.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
+ Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο
(1,1-17)

Βιβλίο της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, γιου του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ. Απ’ τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισαάκ, απ’ τον Ισαάκ γεννήθηκε ο Ιακώβ, απ’ τον Ιακώβ γεννήθηκε ο Ιούδας και τα αδέλφια του. Απ’ τον Ιούδα και τη Θάμαρ γεννήθηκε ο Φάρες και ο Ζάρα, απ’ το Φάρες γεννήθηκε ο Εσρώμ, απ’ τον Εσρώμ γεννήθηκε ο Αράμ, απ’ τον Αράμ γεννήθηκε ο Αμιναδάβ, απ’ τον Αμιναδάβ γεννήθηκε ο Ναασσών, απ’ το Ναασσών γεννήθηκε ο Σαλμών, απ’ το Σαλμών και τη Ραχάβ γεννήθηκε ο Βοός, απ’ το Βοός και τη Ρουθ γεννήθηκε ο Ωβήδ, απ’ τον Ωβήδ γεννήθηκε ο Ιεσσαί, απ’ τον Ιεσσαί γεννήθηκε ο Δαβίδ ο βασιλιάς.

Απ’ το Δαβίδ και τη γυναίκα του Ουρία γεννήθηκε ο Σολομών, απ’ το Σολομώντα γεννήθηκε ο Ροβοάμ, απ’ το Ροβοάμ γεννήθηκε ο Αβιά, απ’ τον Αβιά γεννήθηκε ο Ασάφ, απ’ τον Ασάφ γεννήθηκε ο Ιωσαφάτ, απ’ τον Ιωσαφάτ γεννήθηκε ο Ιωράμ, απ’ τον Ιωράμ γεννήθηκε ο Οζίας, απ’ τον Οζία γεννήθηκε ο Ιωαθάμ, απ’ τον Ιωαθάμ γεννήθηκε ο Αχάζ, απ’ τον Αχάζ γεννήθηκε ο Εζεκίας, απ’ τον Εζεκία γεννήθηκε ο Μανασσής, απ’ το Μανασσή γεννήθηκε ο Αμών, απ’ τον Αμών γεννήθηκε ο Ιωσίας, απ’ τον Ιωσία γεννήθηκε ο Ιεχονίας και τα αδέλφια του, την εποχή της εξορίας στη Βαβυλώνα.

Μετά την εξορία στη Βαβυλώνα, απ’ τον Ιεχονία γεννήθηκε ο Σαλαθιήλ, απ’ το Σαλαθιήλ γεννήθηκε ο Ζοροβαβέλ, απ’ το Ζοροβαβέλ γεννήθηκε ο Αβιούδ, απ’ τον Αβιούδ γεννήθηκε ο Ελιακίμ, απ’ τον Ελιακίμ γεννήθηκε ο Αζώρ, απ’ τον Αζώρ γεννήθηκε ο Σαδώκ, απ’ το Σαδώκ γεννήθηκε ο Αχίμ, απ’ τον Αχίμ γεννήθηκε ο Ελιούδ, απ’ τον Ελιούδ γεννήθηκε ο Ελεάζαρ, απ’ τον Ελεάζαρ γεννήθηκε ο Ματθάν, απ’ το Ματθάν γεννήθηκε ο Ιακώβ, απ’ τον Ιακώβ γεννήθηκε ο Ιωσήφ, που ήταν ο άνδρας της Μαρίας, η οποία γέννησε τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό.

Όλες, λοιπόν, οι γενεές από τον Αβραάμ μέχρι το Δαβίδ είναι δεκατέσσερις και από τον Δαβίδ μέχρι την εξορία στη Βαβυλώνα επίσης δεκατέσσερις και απ’ την εξορία της Βαβυλώνας μέχρι το Χριστό, επίσης δεκατέσσερις γενεές.

Λόγος του Κυρίου

 

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Ο Χριστός καρδιά της Ιστορίας.

Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, δεν έρχεται απρόσμενα. Η γέννησή του έχει «διάρκεια» και είναι μέσα στην «ιστορία». Ο Θεός κατευθύνει την ιστορία και κανείς δεν μπορεί να συλλάβει το μεγαλείο Του… Μια μεγάλη σειρά γεγονότων έχει προηγηθεί, στα οποία ο Θεός ενήργησε για να φανερώσει το θέλημά Του και την αγάπη Του για τους ανθρώπους και έτσι να προετοιμάσει το λαό να είναι διαθέσιμος να δεχτεί το Σωτήρα.

Η ιστορία την οποία ο Θεός κατευθύνει, ξετυλίγετε ανάμεσα σε γεγονότα από σημαντικά πρόσωπα, αλλά και πράξεις καθημερινές με ταπεινά πρόσωπα.

Από όλους ο Θεός αναζητά συνεργασία και, αν δεν την βρει, συνεχίζει το έργο Του περνώντας από άλλα μονοπάτια.

Ένα μεγάλο μάθημα μπορούμε να πάρουμε από τη σημερινή σελίδα του Ευαγγελίου: κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί άχρηστος ή ότι περισσεύει. Γιατί ο Θεός γράφει την ιστορία του μέσα από σένα και από μένα, είτε είμαι σημαντικός είτε ταπεινός!

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κύριε Ιησού,
Θέλω και εγώ να αισθανθώ
την παρουσία σου στην ιστορία μου,
στην πορεία της πίστης μου.
Βοήθησέ με να προετοιμάσω
την καρδιά μου να σε δεχθεί!
Έλα Κύριε Ιησού! ΑΜΗΝ

(πηγή: episkopisyrou.gr)

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου